Jobbene står i kø for de med riktig kompetanse

I Norge står vi i dag overfor en situasjon med stor mangel på arbeidskraft. Dette medfører økt krav til kompetanse og omstilling. Yrkesfag er i vinden og endelig i ferd med å få høyere status. Mangelen på yrkesfaglig arbeidskraft gjør at jobbene står i kø for de med riktig kompetanse.

Udekket kompetansebehov

Ifølge NHOs Kompetansebarometer er behovet for kompetanse blant medlemsbedriftene økende, og 2 av 3 melder om udekket kompetansebehov. 3 av 5 bedrifter mangler arbeidskraft med fag-/svennebrev.

NAVs Bedriftsundersøkelse viser at vi i Norge har stor mangel på arbeidskraft spesielt innenfor helse, bygg/anlegg, hotell/restaurant og IT.

Yrkesfagdagen

Vi i K2 Utdanning brenner for yrkesopplæring for voksne og vil gjerne bidra til å øke interessen for yrkesfag enda mer. Derfor håper vi at dere vil komme på YRKESFAGDAGEN på Campus Drammen.

Vi har i tillegg invitert politikere, bedrifter, NHO, NAV, fagforbund, arbeidsmarkedsbedrifter og andre som er opptatt av yrkesfag! I tillegg kommer engasjerte deltakere og dyktige lærere for å vise hvordan den praktiske opplæringen foregår på campus.

  • Når: Onsdag 31. mai kl 14:30 – 16:00
  • Hvor: Tomtegata 36 (CC, Drammen)
  • Tema: NHO og NAV deler funn fra sine undersøkelser + omvisning på campus
  • Påmelding: k2utdanning.no/yrkesfagdagen

Litt om K2 Utdanning

K2 Utdanning er en landsdekkende privatistskole som tilbyr undervisning på videregående nivå med fagbrev, autorisasjonsfag og studieforberedende fag. K2s visjon er å hjelpe våre deltakere til å nå sine mål, enten det er å ta en yrkesfaglig utdanning eller studere videre.

K2 Utdanning er del av K2 Kompetanse som tilbyr kurs og kompetanseutvikling til bedrifter, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. Vi jobber tett med næringsliv og offentlig sektor for å sikre at utdanningene våre er relevante i forhold til behov i arbeidslivet, og for å åpne dører for deltakerne våre under og etter utdanningen.

Mer info på k2utdanning.no