Terje Gundersen
Terje Gundersen - Foto: Torbjørn Tandberg

“Jeg skulle så inderlig gjerne ønske at de klarte å samle seg til Drammens beste.”

Avtroppende styreleder Terje Gundersen er både takknemlig, utålmodig – og litt urolig.

Han innrømmer at det blir litt vemodig å gå av. Tilfeldighetene ville ha det til at Terje Gundersen fikk fire år som styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen. To år mer enn det som er normalen. Terje er dermed den styreleder i Næringsforeningens historie som har sittet lengst i vervet. I løpet av de fire årene har han fått med seg en pandemi, konsekvensene av en ny krig i Europa og mer lokalt: opprettelsen av en helt ny kommune. Han har måttet lære seg ett og annet om tålmodighet.

Den avtroppende styrelederen sukker. Han vil aller helst snakke om alt som er fint og bra i drammensdistriktet. Det er jo veldig mye. Det meste, egentlig. Drammen er byen hans og han brenner for alt som skjer her, enten det er næringsliv, kultur, oppvekstsvilkår – eller fotball. Men, mens klubben i hans hjerte, Strømsgodset, klamrer seg fast i Eliteserien, synes han ikke hjembyen holder seg på det samme nivået. Det bekymrer ham mer enn han liker.

«Jeg har jobbet i næringslivet i drammensregionen i hele min yrkeskarriere. Nå synes jeg ting tar altfor lang tid. Det er altfor mange omkamper. Jeg etterlyser forutsigbarhet. Jeg er rett og slett lei meg på vegne av Drammen. Ting tar for lang tid.»

Hjula må rulle

Terje Gundersen synes det er talende for situasjonen at Lillestrøm og Fredrikstad har gått forbi Drammen på flere av statistikkene for god byutvikling og vellykket næringsutvikling.

«Lillestrøm blir trukket frem som en kommune som virkelig har fått det til. Suksessformelen er et godt samarbeid mellom næringsliv, kommune og det politiske. Vi hadde næringssjefen fra Lillestrøm på besøk og energien var til å ta og føle på. Hun nærmest vippet over scenekanten. Hvis vi skal lykkes, må vi få til det samme. Vi må få hjula til å rulle sammen», sier Terje engasjert.  

Han har hatt en givende tid som styreleder, men det plager ham at noe av det viktigste er ugjort:

Det å få alle gode krefter i distriktet til å dra i samme retning.

Å få næringsliv og offentlige myndigheter til å spille hverandre gode for å skape en enda bedre by og de arbeidsplassene regionen trenger.

Det har vært, og er, den største utfordringen for Drammen, og for næringslivet, mener Terje:

«Vi har ikke lyktes med utviklingen innen næringsvekst. Vi har ikke lyktes med befolkningsutviklingen. Vi har mye ugjort der. Vi har ikke tatt de riktige beslutningene. Drammen kommune, den største og viktigste kommunen, har ikke klart å samle seg. Det er for mye rot og surr i kommunestyret. Det er krangler om alle mulige saker. For mange omkamper. Et eksempel der er jo dette med bompenger for å få på plass viktige infrastrukturløsninger i byen. Jeg skjønner at det er vanskelig å skulle innføre bompenger nå, nå når folk flest ligger nede for telling økonomisk. Politikerne skulle laget en løsning for et par år siden. Da hadde vi fått det til! I en fase der var det mulig å få innført en løsning for kollektivutfordringene denne byen har», mener styrelederen og rister på hodet.

Noen vil hevde at Næringsforeningen selv har bidratt til omkamp ved å gå mot Buskerudbypakke 2?

«Jeg forstår at spørsmålet stilles, men den pakka som til slutt ble valgt, ble for stor. Den hadde med alle ønskene på ønskelisten. Den ville kostet for mye for alle, også for mange bedrifter. Men det å gå fra full pakke til null pakke, er rett og slett dramatisk for utviklingen av byen og regionen.»

Når det er alvor

Alt har slett ikke vært mørkt de siste årene. Tvert imot. Da pandemien stengte ned hele landet, og store deler av næringslivet, i mars 2021, var styrelederen imponert over omstillingsevnen, både i og utenfor rådhuset.

«Jeg synes vi viste en evne til å snu oss raskt. Vi fikk opp en dialog med kommunen som vi i Næringsforeningen fortsatt setter stor pris på. Vi hadde hyppige teams-møter, etter hvert ukentlig. Vi ble raskt enige om de viktigste tiltakene. Det viser jo nettopp at det lar seg gjøre når det virkelig er alvor. Vi satte opp et team her, som næringslivet kunne spørre om alt mulig, fra juridisk bistand til det markedsmessige. Kommunen stilte med midler. Måten det skjedde på var forbilledlig. Vi holdt samarbeidet gående gjennom hele pandemien, og det var et ønske fra begge hold å opprettholde den dialogen.», sier Terje. 

Det har vært to begivenhetsrike styreperioder. Høydepunktet for Terje Gundersen står klart for ham:

«Det jeg virkelig vil huske er å få være med på Næringsforeningens 175-jubileumsår. Det ble laget en fantastisk bok og vi hadde en fantastisk dag i Teatret og i Børsen etterpå. Det å få være styreleder gjennom hele jubileumsåret, det var stort.»

Omtrent da Terje Gundersen satte seg i styrelederstolen kom Rune Kjølstad inn som ny daglig leder. Dermed fikk foreningen både helt ny daglig ledelse og styreledelse samtidig.

«Jeg må jo si at Næringsforeningen har utviklet seg veldig bra. Det var utvilsomt en veldig ressurs å få Rune inn. Han har stor politisk tyngde og erfaring, det er veldig nyttig i en forening som dette. Vi har vært på noen studieturer, for eksempel til Trondheim og Stavanger. Det har vært kjempenyttig. Vi har jobbet utadrettet og løftet blikket. Vi har jobbet knallhardt for å sette næringsutvikling på dagsorden. Så vil sikkert noen si, jeg hører jo noen kritiske røster jeg også, at det står helt stille. Det gjør det ikke. Byggekranene står tett i Drammen. Men personlig er jeg utålmodig på det jeg også. Det er trist å lese statistikker fra Telemarksforskning og andre som viser befolkningssvikt og at vi ikke er i nærheten av den næringsutviklingen vi ønsker oss. I en by med en stor andel av barnefattigdommen i Norge, er det helt avgjørende å få hele det økonomiske hjulet til å snurre. Næringslivets bidrag er å hjelpe til med økte skatteinntekter», slår Terje fast.

Ønsket å få til mer

Det gjør litt vondt for Terje Gundersen å legge fra seg styreklubba uten å ha fått til enda mer for byen og distriktet han brenner for. Som leder av advokatfirmaet Svensson Nøkleby kommer han ikke til å slutte å kjenne på samfunnsansvaret og engasjementet for drammensregionen, men han lover å ikke bli noen syvende far i huset i Næringsforeningens kontorer i Børsgården.

Hans aller siste oppfordring som styreleder til næringslivet kommer her:

«Bruk det lokale næringslivet! Det har jeg ment i alle år. Der det passer: Bruk det lokale næringslivet i stedet for å hente varer og tjenester fra andre byer og land. Skal vi klare å utvikle regionen med det vi har, og få nytt arbeidsliv her, er det viktig at vi bruker og investerer i de tjenestene som fins her.»

Helt til slutt kommer Terje Gundersens siste ord til de folkevalgte. Og da kommer utålmodigheten til syne igjen: 

«Jeg skulle så inderlig gjerne ønske at de klarte å samle seg til Drammens beste. At interne maktkamper og den retorikken som råder i dag, kan legges vekk. Det er kjempebra med sterke, klare meninger, men mye av den retorikken som råder i samtalen om Drammen i dag, ligger på et nivå som jeg mener ikke er utviklende i det hele tatt. Den fører ikke distriktet fremover. Til de lokale politikerne er beskjeden klar: Bli enige om en kurs! Følg den! Pek ut en retning, og få folk til å bevege seg i den retningen. Bli enige om NOE! Vi snakker om at vi skal være den grønneste byen. Hva er det? Det blir fort floskler. Så lenge vi ikke gjør noe med trafikksituasjonen, kan vi aldri bli den grønneste byen i Norge. Finn en strategi for å løse problemet. Pek ut en retning! Få alle med på den retningen og gjennomfør. Ta noen kortsiktige seire underveis. Da skaper du forutsigbarhet. Og det er det næringslivet trenger. Da får vi det til.»  

FAKTA:
Navn: Terje Gundersen

Stilling: Adm. direktør Svensson Nøkleby, daglig leder Eurojuris Norge og avtroppende styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Fødselsår: 1958

Bor: Bera Terrasse, Åssiden

Familie: Samboer, to voksne barn, et bonusbarn og et herlig barnebarn.

Hvilken bok leste du sist?

Jegerånden – å lede i fred, krise og krig av forsvarssjef Eirik Kristoffersen 

Hvilken podkast hørte du på sist?

Sverre Tyrhaug i advokatfirma Thommessen: Hvordan skape høypresterende og tillitsfulle team? 

Hvilken film/serie så du sist?

Kampen om Narvik, på kino.

For øvrig: Stor drammenspatriot med 30 år som befal i Heimevernet i Drammen, tre år som styreleder i Strømsgodset og nå til sammen syv år i styret i Næringsforeningen.