Inspirerende eksempler fra ASKO om kompetanseutvikling

NHO er tydelig på, og anbefaler at det jobbes systematisk med kompetansearbeid i alle bedrifter. Dette for å sikre at bedriftene og de ansatte har nødvendig kompetanse for å nå bedriftens mål. Det er mange bedrifter både nasjonalt og lokalt som jobber godt med dagens og fremtidens behov for kompetanse. Vi har tatt turen til Asko som er kjent for sin egen ASKO-skole. Hva innebærer den, og hva oppnår de med å ha egen ASKO-skole?

Ressursgruppen «Kompetanse og utvikling» i Næringsforeningen i Drammensregionen, er svært opptatt av å synliggjøre de mulighetene som finnes. Bedrifter som lykkes med kompetanseheving, både med faglig og personlig utvikling er til inspirasjon og nytte for andre selskaper.

Lang historie

ASKO sin historie starter helt tilbake til 1866 da de etablerte kolonial engros-firmaet «Joh. Johannson». De har hatt en enorm utvikling, og i dag leverer de dagligvarer til NorgesGruppens kjeder. Det innebærer at de dekker både private husholdninger og er en betydelig leverandør til restaurant bransjen. Konsernet har i dag mange avdelinger innen ulike bransjer som gjør at de har et stort og variert kompetansebehov.

I 2008 ble Jonny Thomassen (bilde) ansatt for å starte opp ASKO-skolen med det formålet at deres medarbeidere skal utvikles til å bli de beste i deres bransje. Skolen skal ivareta de ansatte og skape et godt omdømme for å tiltrekke, utvikle og beholde den nødvendige arbeidskraften de til enhver tid har behov for.

Etter en medarbeiderundersøkelse ble det avdekket et klart behov for å øke «medarbeidertilfredshet». De så at det måtte til for å skape bedre resultater. Forbedringsarbeidet måtte skapes gjennom lederne, derfor startet de med et lederprogram. Fra 2010 til 2011 så ble denne forbedret med fantastiske 60% og de økonomiske resultatene økte i takt!  Det ble starten av Asko-skolen og effekten av lederprogrammet var betydelig.

I dag har ASKO-skolen kalenderen full av aktiviteter som omfatter blant annet fadderordning, omskolering, lederkurs, lærlingplasser og arbeidstrening.

Fadderordning

En fadderordning er noe alle bedrifter kan få til. I Asko har fadderrollen en svært viktig funksjon. En fadder får ansvaret for å gi nyansatte en god og profesjonell innføring i bedriften samt en god oppfølging videre. Gjennom systematisert og dokumentert opplæring sørger fadder og medarbeider for at arbeidsoppgavene læres under trygge rammer. Selv om Asko også har egne onboardings-programmer så er fadderordningen en viktig suksessfaktor, ikke minst med tanke på bevisstgjøring av holdninger, bedriftskultur og verdiene Asko lever etter.

Det jobbes kontinuerlig med å kartlegge dagens og fremtidens kompetansebehov. Flere av kursene settes opp fortløpende etter behov. Hvilke behov har vi nå og hvilke behov har vi for fremtiden? Slike evalueringer skjer kontinuerlig og de ulike kursløpene for enten opplæring eller videreutdanning som settes opp, er en konsekvens av relevante behov.

Det er flere suksesshistorier, for eksempel da ASKO videreutdannet lagermedarbeidere til servicesjåfører våren 2022. Det gav medarbeidere internt i ASKO muligheten til å utvikle seg videre med betalt kurs og sertifikat for større kjøretøy, og ASKO fikk dekket behovet for nye sjåfører som det var vanskelig å få tak i. Det ble en skikkelig vinn-vinn-effekt!

Internt bachelorstudium

En annen suksess historie var da ASKO i 2017 så behovet for å heve den faglige kompetansen til teamledere gjennom et internt bachelorstudium.  Etter 4,5 år leverte 32 studenter den siste eksamen og de er nå helt sentrale i selskapets videre utvikling. På denne måten fikk de ansatte en positiv utvikling seg, og ASKO fikk realisert et stort potensial i bedriften. En løsning som var både økonomisk og bærekraftig for selskapet.

Jonny forteller at det er mange kurs- og videreutdanningsmuligheter i ASKO gjennom året. Det er ikke mange dager ledige i kalenderen hans. Han sier selv at en av de viktigste suksess faktorene til ASKO-skolen er først og fremst at formålet med skolen er forankret i ledelsen. De evaluerer hele tiden kompetanseheving og holdningsskapende aktiviteter. Det handler videre om mestring og erfaringsutvekslinger som gir verdifull utvikling av medarbeiderne. På denne måten blir de ulike kompetansetiltakene godt forankret i behovene i ASKO og det som blir gjennomført i ASKO-skolen er relevante opplæringstiltak.

Hva er ditt behov for fremtidens kompetanse?

– Vi håper ASKO sine suksesshistorier kan bidra til at flere bedrifter ønsker å begynne i det små, med blant annet fadderordninger og leder-kurs/program. Behovet vil være ulikt for alle bedrifter, men med en behovsanalyse og en god evaluering, så vil de fleste få et godt utgangspunkt, sier Thomassen.

– Det er alltid en god start for planlegging og gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Lykke til:-) avslutter Jonny Thomassen.

Fantastisk inspirerende eksempler fra ASKO, og Ressursgruppen er helt enig med Johnny.

Start med noen aktiviteter det er overkommelig å gjennomføre og høst erfaringer fra disse. En fadderordning for nyansatte eller finn en god «Buddy» som kan være en personlig sparringspartner i hverdagen, er tiltak som er lette å komme i gang med. I de fleste bedrifter skjer det allerede mye viktig læring i hverdagen. Hvis en klarer å systematisere det som allerede gjøres, og kanskje komme i gang med noen nye tiltak kan det gi en god mereffekt. Medarbeiderne blir bevisste på hvilken læring og utvikling de faktisk har i hverdagen. Dette gir trolig også en mer konstruktiv kompetansedeling og økt medarbeidertilfredshet. Som vi så av eksempelet i ASKO, det bidrar til bedre resultater for selskapet!

Å utvikle egne ressurser er ofte god økonomi fremfor å alltid tenke ekstern rekruttering når behovene endrer seg. Vi anbefaler å ta en god diskusjon internt på hvordan dere kan jobbe med mer systematisk kompetanseutvikling. Det kommer helt sikkert mange gode forslag som kan være en god start.

Lykke til!