Inntil fire timer rådgivning for din virksomhet

Vårt lokale næringsliv er igjen rammet av strenge tiltak som følge av Covid-19-pandemien. Næringsforeningen i samarbeid med Drammen kommune, og med bistand fra Svensson Nøkleby Advokatfirma, PwC, BDO, Deloitte og KPMG etablerer et rådgiverteam for økonomiske og juridiske spørsmål.

Vårt lokale næringsliv er igjen rammet av strenge tiltak som følge av Covid-19-pandemien. Næringsforeningen i samarbeid med Drammen kommune, og med bistand fra Svensson Nøkleby Advokatfirma, PwC, BDO, Deloitte og KPMG etablerer et rådgiverteam for økonomiske og juridiske spørsmål.

Rådgiverteamet følger myndighetenes tiltakspakker og anbefalinger tett. Teamet vil kunne gi deg gode svar på hvilke kompensasjons- og støtteordninger du kan søke, og hvordan du søker. Du vil også kunne få råd rundt permitteringer og oppsigelser. Hvilke rettigheter har du som arbeidsgiver, og hvordan må du forholde deg til dine arbeidstakere?

Rådgiverteamet hjelper deg gjerne med spørsmål relatert til nasjonale lønnsstøtteordninger og lokale kompensasjonsordninger.

Tilbudet dekker inntil fire timer rådgivning for din virksomhet.

I rådgiverteamet finner du representanter fra selskapene:

Svensson Nøkleby Advokatfirma, PwC, BDO, Deloitte og KPMG

Kontakt Næringsforeningen i Drammensregionen v/Cecilie Bjørgan Brunsell; cecilie.brunsell@nfdr.no, med en kort beskrivelse av hva du ønsker rådgiving for.