Flere milliarder er tilgjengelig – Hvordan kan din bedrift søke?

Innovasjon, bærekraft og digitalisering er ord som går igjen hos de aller fleste bedriftene. Men hvordan kan du bruke virkemiddelapparatet? I artikkelen får du innspill fra fagleder samfunn og innovasjon i Næringsforeningen, Adnan Afzal (bilde).

Virkemiddelapparatet omfatter Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og mange fler. Det ligger flere milliarder i potten som staten har lagt til rette for som bedrifter og andre aktører kan søke på innenfor innovasjon, forskning og utvikling.

Poenget med å trekke frem noen av disse midlene er at det finnes mange muligheter for bedriftene til å bruke virkemiddelapparatet i større grad. For å få til en bærekraftig verdiskaping og bedrifter som øker sin egen konkurransekraft.

Vi trenger bedrifter som satser mer på innovasjon, forskning og utvikling med bruk av blant annet virkemiddelapparatet som f.eks. Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Det kan være alt fra samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunnet og næringslivet (For mange bedrifter kan det være viktig med ny kunnskap for å løse viktige samfunnsutfordringer.

Hva med midler til et demonstrasjonsprosjekt i næringslivet? Her kan bedrifter satse på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Dette er prosjekter som er ment til å bidra til å sikre norske arbeidsplasser, kompetanse og økt verdiskaping og en industri som er konkurransedyktig.

Kanskje din bedrift har liten eller ingen FoU-erfaring (Forskning og Utviklingsarbeid)? Her finnes det midler som bedriften kan søke midler for å gjøre et forprosjekt som kan mobilisere din bedrift til å få forsket, og ny kunnskap innenfor et produkt eller tjeneste du har i dag eller ønsker å utvikle.

Her er finner du mer informasjon

Samarbeidsprosjekt:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/samarbeidsprosjekter-for-a-mote-utfordringer-i-samfunn-og-naringsliv/).

Demonstrasjonsprosjekt:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/demonstrasjonsprosjekt/

Mobiliseringsprosjekt:

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/