Ingeniørservice AS har flyttet til Star Næringspark: – Er nytt medlem i Næringsforeningen

- Vi gleder oss til økt satsing i Drammensregionen og ser medlemskap i Næringsforeningen som en naturlig innfallsvinkel for å bli bedre kjent med næringslivet, og til å spre kunnskap om hva vi kan tilby av gode tjenester, sier daglig leder Arild Iversen.

Ingeniørservice AS har fra 1. august etablert seg i Star Næringspark, Tollbodgata 115 i Drammen. Tidligere har selskapet hatt lokaler i Schwenkegata, Drammen og i Strandgata i Mjøndalen. Selskapets hovedkontor ligger på Sem ved Tønsberg.

Ingeniørservice leverer stiknings- og oppmålingstjenester til et stort spekter innenfor bygg og anlegg. Det er arkitekter og rådgivende ingeniører, ferdighusleverandører, byggmestere og entreprenører, eiendomsutviklere og offentlige etater, samt privatkunder.

Moderne måleutstyr og erfarne landmålere sikrer nøyaktig plassering av alle typer tiltak.

Har bredt spekter av tjenester:

  • Stikking og oppmåling på bygg og anlegg
  • Maskinstyringsdata
  • Innmåling og etablering av terrengmodeller
  • Skanning og droneflyving
  • Setningsmålinger
  • Eiendomsmåling og bistand/rådgivning til seksjonering og arbeider knyttet til matrikkelloven.
  • Koordinatfesting og plassering av tiltak etter plan og bygningsloven
  • Utarbeidelse av situasjonplaner og terrengsnitt
  • Masseberegninger

Fra sitt kontor på Sem tilbys også prosjektering av vei-, vann- og avløpsanlegg. Her har de 4 va-ingeniører som også tilbyr overvannsprosjektering. Oppdragene her spenner seg fra overvannshåndteringer på eneboligtomter til prosjektering av vei, vann og avløp på større felter. I området kan neves Bjørnstadlia i Sande og Orrhanemyra for Trysilhus i Vestfossen. For øyeblikket er de i gang med Brentåsen i Svelvik.

Selskapet har totalt 24 ansatte og er hele tiden på utkikk etter kompetent personell innen oppmåling og VVA.

Med selskapets etablering i fine romslige lokaler hos Star Næringspark markerer de et klart ønske om en tydeligere tilstedeværelse i Drammen og omegn. Gründer og daglig leder i Ingeniørservice Arild Iversen er utdannet ved Drammen tekniske fagskole i 1985, og har tett tilknytning til regionen. Blant næringsforeningens medlemmer er det i dag 30-40 som er på selskapets kundeliste.

– Vi gleder oss til økt satsing i Drammensregionen og ser medlemskap i Næringsforeningen som en naturlig innfallsvinkel for å bli bedre kjent med næringslivet, og til å spre kunnskap om hva vi kan tilby av gode tjenester, sier daglig leder Arild Iversen.

Les mer om Ingeniørservice AS her