I LIVEstudio – Bred enighet; E134 må fullføres

Fullføring av E134 fra Kongsberg til E6 tvers under Oslofjorden har absolutt førsteprioritet blant samferdselsprosjekter i Drammensregionen. Det slo Arne Nævra fra SV fast i Næringsforeningens LIVEstudio tirsdag 26. mai.

Se sendingen i sin helhet nede i artikkelen

Nævra er eneste representant fra Buskerud i Transport- og kommunikasjons-komiteen på Stortinget. Han kjenner regionen godt – bosatt på Lierskogen, opprinnelig fra Øvre Eiker. – Det er en katastrofe at det passerer 18 000 biler i døgnet forbi boligstrøkene på Lahell på den smale vegen der uttalte Arne Nævra.

– SV er kjent som jernbanepartiet – og det er det mange gode grunner for, sa han. Transport på bane er altfor lite utviklet i Norge, det gjelder både gods og kollektivtrafikk. Men vi bygger også gjerne veger – for som vi sier: Langt og smalt, ikke bredt og kort. For å sikre god distriktsutvikling må veger bygges, men ikke minst, de må også vedlikeholdes. 40 000 km fylkesveger i Norge har et vedlikeholdsetterslep på 60 milliarder kroner, sa Arne Nævra.

– Byene i landet må gjøres mer trivelige, og da kan ikke folk sitte i bilkøer der i timevis. Der har baneløsninger sin store styrke både for gods og for personer. Flytoget må kunne henge på ekstra vognsett for pendlere. Det er store muligheter for bedre kollektivtransport på den måten. Ny Holmenbru er svært viktig for Drammen Havn som stamhavn i Norge, understreket Nævra. Han ønsket grønne drivstoff velkommen – men da må de prises konkurransedyktig av Staten. Og han mente el-sykler har en stor fremtid der folk ellers ikke orker å tråkke i bakker – som f.eks. til Konnerud. 

Roy Wetterstad, regionsjef i Norges Lastebileierforbund:

– Vi ønsker en forbedret E134 – gjerne 4-felts til Vestlandet, ny Holmenbru og færre utenlandske trailere i Norge. Han understreket betydningen av gode veger – også miljømessig. En moderne E134 til Haugesund kan redusere kjøretiden fra 7 timer til 3,5 timer. Mindre støy, mindre utslipp og færre ulykker. Han omtalte Gøteborg som Norges største godshavn – det er tankevekkende, sa Wetterstad. Vegtransport derfra sikrer tilgjengelighet, kvaliteter og tempo. 98 % av importen til Norge kommer på gummihjul. Det er bra å flytte gods fra veg til sjø og bane, men det kommer til å ta meget lang tid sa Wetterstad. Han understreket Næringsforeningens gode arbeid med NTP – i kontakt med mange medlemmer.

Rune Kjølstad, daglig leder i Næringsforeningen:

– I vår høring til Stortinget om NTP har vi prioritert E134 inklusiv nytt løp under Oslofjorden, ny Holmenbru, nye grønne teknologiske transportløsninger og Vestkorridoren. Ny veg/tunnel Linnes – E18 burde vært løst for lenge siden. Vi har gjentatte ganger tatt dette opp i våre faste møter med Buskerudbenken på Stortinget. Vi gir oss ikke på dette, sa Kjølstad. Han understreket at Drammen er et logistikknutepunkt med mange muligheter. Med gode kollektivløsninger velger folk disse, og vegene kan brukes til varetransporter.

Se sendingen i videolinken