Hvordan skal bedriften gå frem for å energieffektivisere?

Ikke start med umiddelbare tiltak for strømsparing. Først må du få oversikt over hva energityvene i bygget egentlig er. Ikke minst hva bedriften har råd til, forteller daglig leder for Bluetech VVS, Kjetil Hanssen.

– Mange bedriftseiere jeg snakker med, har ofte ikke oversikt over hva som er i bygget av tekniske systemer for ventilasjon og oppvarming. De synes også at det er vanskelig å få innsikt i de største energityvene i bygget, sier daglig leder Kjetil Hanssen i VVS-firmaet Bluetech VVS i Drammen.

Få full oversikt først

Konkrete tiltak er nemlig ikke det første du skal sette i gang med i næringsbygget.

– Starter du med tilgang altfor raskt, vil du kunne gå glipp av noen veldig nyttige ting på energieffektivisering. Du vil ikke oppdage hva som faktisk er mest gunstig å gjøre, sier Kjetil.

Han forteller at typiske spørsmål du bør stille deg, lenge før bedriften bestemmer seg for å energieffektivisere, er:

– Hva slags type belysning er det i fellesarealer? Er ventilasjonsanlegget skittent og gammelt? Er vinduene utdaterte, med dårlig isolering? Hva med store glipper og åpninger ved dører og vinduer? Med andre ord; hvordan står det til med selve klimaskallet til bygget? sier Kjetil.

Klimaskallet er kledning, tak og vinduer – rett og slett det som skal beskytte bygget mot vær og vind.

– Synes du det er vanskelig å få oversikt selv, så kan det være smart å be om profesjonell hjelp, sier Kjetil.

Finn ut hva som er byggets (og brukernes) behov

Når du først har funnet ut hva som er energityvene, og hvor du bør utbedre, er det viktig å gå enda grundigere til verks, presiserer Kjetil Hanssen.

– Kanskje finner du ut at tre ventilasjonsanlegg står på døgnet rundt, på full styrke. Men så er det kun behov for at kun et anlegg skal stå på døgnet rundt. Bare ved å justere driftstider på ventilasjonsaggregater, kan bedriften spare flere titalls prosent på hver eneste strømregning. Har bedriften tekniske anlegg som går når de ikke skal gå, så er det penger rett ut av vinduet, forklarer han.

Hva som er byggets behov, og hva som er menneskenes behov er på mange måter to sider av samme sak: God ventilasjon er ikke bare viktig for luftkvaliteten, men også for å beskytte bygningsmassen mot råte og fukt.

– Lokaler der mennesker oppholder seg, må ha en behagelig temperatur. Litt kjøligere når det steker ute, og tilstrekkelig varme når det er kaldt ute. Men det er ikke nødvendig med den samme temperaturen når folk ikke er på jobb. Og et lager trenger ikke å ha en «behagelig» innetemperatur på 21 til 22 grader, sier Kjetil Hanssen.

Bilde over: To ventilasjonsaggregat til ett næringsbygg

Målinger gir deg nøyaktig innsikt i energityver

Når du har fått god oversikt, og vet akkurat hva som er byggets (og brukernes behov), kan du gå videre til en detaljert, spesifikk kartlegging:

– Se over fjernvarmeregningen, den generelle strømregningen og sjekk loggene fra sentraldriftsanlegget (SD-anlegget). SD-anlegg kan ofte gi ut nøyaktige logger med informasjon om energibruk og driftstider, sier Kjetil.

Om det ikke er mulig med målinger i bygget, så beveger vi oss snart videre til neste ledd i prosessen:

– Tiltak er noe som kommer sist i energieffektiviseringen. Likevel vil jeg nok råde bedrifter til å installere måleinstrumenter slik at kjøling, oppvarming og ventilasjon er mulig å få oversikt over. Uten målinger, vil du ikke vite hvor mye strøm du bruker og hvor. Det er en veldig relevant utgiftspost, sier han.

Ha en dialog om veien videre

Akkurat hva som skal være veien videre på energieffektivisering, er blant annet avhengig om bedriften eier eller leier bygningsmassen. I en del tilfeller vil det være et samarbeidsprosjekt der både anleggseier, brukere og driftsavdelingen har en dialog om hvilke tiltak som skal gjennomføres.

– Vi kan gjerne være med å hjelpe med faglige innspill, råd og tips. Gjennom et godt samarbeid kan vi finne frem til de mest skreddersydde løsningene. Ikke minst må det avklares hva det er økonomi til, hva som er mest lønnsomt og praktisk mulig å få til, sier Kjetil Hanssen.

Jevnlig drift- og vedlikehold av tekniske anlegg i et næringsbygg, er en viktig del av energieffektiviseringen.

– Hvordan dette skal foregå, er også noe det må tas en prat om. Noen vil trenge mer tett oppfølging, fordi de ikke har en egen driftsavdeling med fagfolk på huset, sier han.

Bilde over: «Fordelinger» i teknisk rom til ett vannbårent varmeanlegg

Hva skal tiltakene egentlig være?

Tiltak må være gjort etter at alle de andre fire fasene i kartleggingen er gjennomført: Du må ha fått oversikt, funnet ut av behovet til brukerne og bygget, helst gjennomført nyttige målinger av energiforbruket – og hatt en dialog om hva dere bør gjøre og hva dere har budsjett til.

– Nå gjenstår den mest konkrete delen av energieffektiviseringen. Det kan være alt fra bygningsmessige forbedringer som etterisolering, fjerning av kuldebroer, samt bytte av vinduer og dører. Eller smart strømstyring, bytte av halogenpærer med LED-lys og installering av bevegelsessensorer på belysningen i enkelte rom. Mest sannsynlig vil det trengs en kombinasjon av flere tiltak, sier Kjetil Hanssen.

På ventilasjon kan det være aktuelt å skifte ut gamle, lite energieffektive anlegg. Det beste er å bytte til ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner. Kjetil forklarer hvorfor:

– Uten slike tromler i ventilasjonsanlegget, så vil ikke varmen fra lokalene gjenvinnes. På de beste ventilasjonsanleggene, så gjenvinnes opp mot 80 prosent av varmen fra rommene.

Da unngår man å regelrett kaste varmen ut fra rommene, og fyre for kråkene, sier han.

Har du husket på isolering av vannrør?

Kjetil Hanssen minner om at et energisluk mange ofte glemmer helt bort er vannrør som har dårlig, gammel isolasjon – eller ingen isolasjon i det hele tatt.

– Når vannrør for kaldtvann ikke er godt nok isolerte, så varmes vannet opp. Det gir lunkent vann fra lange rør i et bygg. Lange rør er gjerne et problem i industri- og næringsbygg. Varmetap fra varmtvannsrør vil kunne gi uønsket oppvarming av rom du ikke ønsker varme i. Samtidig forsvinner varme på veien og energi går tapt, sier han.

Så legger Kjetil til et uventet råd fra en VVS-bedrift: Det handler rett og slett om god isolering av et næringsbygg.

– For oss i Bluetech VVS, så er det viktig å gi de beste rådene for å spare strøm. Vi ønsker ikke å tjene penger på at folk ikke har nok kunnskap om energieffektivisering. Jeg vil heller råde en bedrift til å etterisolere bygget først, før de hyrer oss på tekniske oppgraderinger. Det er ikke noe poeng å bruke masse penger på mye kostbar teknikk, om bygget lekker varme som en sil, konkluderer den daglige lederen fra Drammen.

5-punkts huskeliste for bedrifter

  • Oversikt over mulige energityver i bygget. Hva disse strømslukene er, går ofte igjen i flere typer bygg. Men akkurat hva som er det største problemet, er poenget med å få full oversikt – før noe mer gjøres.
  • Behovene må avdekkes. Det som er gunstig å gjøre i en type bygg, er ikke nødvendigvis gunstig for alle typer næringsbygg.
  • Målinger som viser hvordan du best mulig kan spare strøm. I denne fasen finner man nærmere ut hva behovene for energieffektiviseringstiltak er.
  • Dialog om veien videre på energieffektivisering: Mellom byggets eiere, brukere og dem som skal utføre tiltakene. Ikke alle kan bruke like mye ressurser på energieffektivisering, men de fleste vil kunne gjøre noe.
  • Tiltak som gir effektive energikutt. Det kan være alt fra etterisolering og utskifting av vinduer, til nytt ventilasjonsanlegg og smart energistyring.