Hvordan gjøre bedriften din til en attraktiv arbeidsplass?

Vi i Næringsforeningen er opptatt av bredden og mulighetene til å ta vare på og samtidig finne ny kompetanse til bedrifter i regionen. «Employer branding», som handler om anerkjennelse i markedet blir et viktig verktøy fremover, når det er lav arbeidsløshet og stor etterspørsel etter kompetanse i markedet.

Etter pandemien er fleksibilitet og mulighet for hjemmekontor blitt viktigere enn noen gang, men det er mange andre årsaker til at bedrifter må tenke «employer branding».

Muligheten sørger for at bedriften gjør seg bemerket, slik at fremtidige medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere «oppdager» den.

Eksisterende ansatte så vel som jobbsøkere tiltrekkes av ulike fasiliteter, karrieremuligheter, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø, bærekraft etc. Listen over “tiltrekninger” er lang, så her er det viktig å tenke variasjon for å motivere ulike mennesker og målgrupper til å ta kontakt.

Tenk igjennom hvilken visjon og verdisyn bedriften har. Hvilken ledelses- og organisasjonskultur råder? Hvilke økonomiske- og ansatte fordeler har bedriften? Hvilke muligheter for kompetanseutvikling finnes?  Hva gjøres mot sirkulærøkonomi, bærekraft og miljøhensyn?

Her følger noen muligheter som kan tiltrekke ny kompetanse.

Nettside

Å gjøre seg “synlig” for arbeidsmarkedet kan f.eks. være å gjøre nettsiden mer attraktiv med å dele gode historier og opplevelser, vise frem visjoner og verdier, være stolt av flotte utmerkelser og resultater, velge tiltrekkende bilder etc.  

Vis hva din bedrift tilbyr, hvem dere er og hvilke verdier dere har. Ha gjerne en mulighet på nettsiden til å vise ledige stillinger eller hvilke ressurser og medarbeidere dere ønsker å få kontakt med fortløpende.  

Synlig på sosiale medier.

Velg kanaler på sosiale medier som passer for din bedrift. Hvilke leverandører, samarbeidspartnere og fremtidige ressurser ønskes? Det er mange kanaler å velge mellom, men tenk ut hvor dere best vil nå ut med viktig budskap til riktig målgruppe!  

På lik linje med nettsiden, deler man gode historier på sosiale medier. Del positivitet, morsomme situasjoner, stolte øyeblikk, presentasjon av ny medarbeider, nyheter og glimt fra en arbeidshverdag.

Slik vil dere selv bidra til å få oppmerksomhet, synlighet og et godt omdømme i arbeidsmarkedet. Potensielle medarbeider vil oppdage at i din bedrift skjer det ting som kan være svært spennende og tiltrekkende. Skap nysgjerrighet. 

Alle, både passive og aktive jobbsøkere følger med på attraktive arbeidsplasser.  

Lærebedrift

Det er et stort og økende behov for lærlingeplasser i alle bransjer over hele landet.   

Det er flere fordeler med å være en lærebedrift utover det å ta samfunnsansvar og bidra til rekruttering til egen bransje. 

Her får bedriften tilgang på yngre målgrupper, som ofte tenker nytt og annerledes. Nye innspill til arbeidsoppgaver og rutiner kan bidra til fordelaktige endringer for bedriften.  

En stor verdi er at lærlingen får god faglig opplæring og trening frem til fagprøven. Bedriften på sin side får en ferdig opplært medarbeider om det blir en fast ansettelse etter bestått fagbrev. Med andre ord en vinn-vinnsituasjon for begge parter. 

Ved å ta inn lærlinger kan man:  

– få tilgang til fremtidige kompetente medarbeidere 

– være heldig å oppdage talenter for innovative tanker og utvikling 

– teste ut hverandre for videre engasjement eller ansettelse 

– gi unge muligheten inn i et spennende yrkesliv 

K2 Kompetanse

Renate Aurora Vedvik er snart ferdig med sin lærlingetid hos K2 Kompetanse og skal  ta fagbrevet i Kontor- og Administrasjonsfaget. Renate har takket ja til 1 år videre engasjement i bedriften for å få verdifull jobberfaring rett etter utdanningen sin. «Det har vært utrolig lærerikt, spennende og utfordrende å få opplæring i en gründerbedrift, som K2 Kompetanse», sier Renate. «Jeg har fått muligheten til å jobbe med reelle arbeidsoppgaver, bli kjent med kollegaer og fått smake på yrkeslivet. Jeg tar ett år av gangen for å se hva som byr seg av nye utfordringer andre steder, eller kanskje jeg blir i K2, hvem vet. Jeg ønsker at mange flere unge som meg, får denne muligheten fremover». 

Vil du vite mer om hva som skal til for at din bedrift kan bli en godkjent Lærebedrift? 

Ta kontakt med opplæringskontoret eller yrkesskoler for lærlinger/voksenlærlinger i regionen vår, og finn ut hva som skal til.   

Les mer her

Trainee

Muligheten for å finne unge talenter og fremtidige medarbeidere, kan være til stede ved å benytte seg av elever som ønsker utplassering-, praksis-, eller Trainee-plasser, som en del av utdanningen sin.        

Ta kontakt med videregående skoler, yrkesskoler, universitet, Karrieresenter og tiltaksarrangører for å sjekke ut denne muligheten. 

Utplasseringselever

Det er viktig at arbeidslivet og skolen samarbeider om å gi elevene erfaring fra en arbeidsplass. Praksisen i arbeidslivet gir elevene yrkeserfaring og kan gi økt motivasjon til å fullføre videregående skole. At en bedrift gir en elev praksisplass, er en vinn vinn-situasjon for eleven og bedriften. Yrkesfageleven kommer med ny og oppdatert teori. Arbeidsplassen får en uerfaren, men ung entusiast på laget.

Trebo AS

Trebo AS har god erfaring med å ha utplasseringselever som ofte åpner opp døra for å kunne bli lærling i bedriften. – Sebastian von Zernichow (bilde) startet som utplasseringselev to dager i uken før han selv ønsket å søke lærlingplass. Trebo hadde allerede fått et godt inntrykk av ham så det var da enkelt å takke ja til søknaden, sier daglig leder Alexander Aas.

– Nå går han to år som lærling før han skal ta svenneprøven. Samtidig så oppfordrer han andre bedrifter til å legge til rette for arbeidstrening, utplasseringselever og lærlinger. Det er en god investering, avslutter Alexander Aas.