Hvem er «Grønn Gründer 2020» ?

Er du, kjenner du, vet du om eller har du hørt om en gründer som fortjener pris og oppmuntring? Også i år deler Drammen Rotaryklubb ut 30.000 kroner til en bedrift eller enkeltperson som viser innovative og nyskapende takter. Frist for å sende inn forslag er 9. oktober 2020. På bilde (f.v) Cecilie Brunsell fra Næringsforeningen. Rotarymedlemmene Arild D. Lauritzen, Kari Lien og juryleder Erik Dalheim. Trond Ingar Østgaard fra Universitetet i Sørøst-Norge og Kiwi-gründer Tor Kirkeng.

Prisen, som har fått navnet «Grønn Gründer», er forankret i FNs bærekraftmål. Den skal deles ut under hovedarrangementet i Gründeruka i Drammen 17. november. Juryen søker kandidater blant enkeltpersoner, grupper og private og offentlig eide bedrifter i Lier, Øvre Eiker og Drammen.

– Prisen skal bidra til at næringslivet i vår region utvikler seg i grønn og bærekraftig retning. Den skal oppmuntre til å skape bærekraftige arbeidsplasser, stimulere til å delta i det grønne skiftet og ta FNs bærekraftmål «hjem», sier Erik Dalheim (bildet) som er leder av juryen og medlem av Drammen Rotaryklubb.

Vant i fjor

Prisen ble delt ut for første gang i fjor. Vinneren ble bedriften Piql i Drammen. Selskapet har utviklet en helt ny teknologi for lagring av store mengder data. I finalen kjempet Piql med Lindum og Scanglide.

– I år har vi utvidet kriteriene noe. Med denne endringen ønsker vi også å få med kandidater som er i et tidligere stadium av gründerskapet, kanskje helt i oppstartsfasen. Vi sier at produktet eller tjenesten skal kunne bidra til konkrete miljøforbedringer og endring av adferd. Produktet/tjenesten skal ha utviklingspotensial, både idémessig og økonomisk, sier juryleder Dalheim.

Kandidater

Nå leter juryen etter priskandidater, og ber om at alle som kjenner noen, vet om noen eller hører om noen som fortjener pris, sender inn forslag.

Jurylederen opplyser at FNs bærekraftmål vil stå sentralt når kandidatene til prisen skal vurderes.

– Produktet, tjenesten eller virksomheten må derfor kunne knyttes til minimum ett av bærekraftmålene og gjerne kobles til lokale forhold, sier Dalheim.

I tillegg til bærekraftmålet om helse som nå også er tatt inn (nr. 3), er det spesielt disse bærekraftmålene juryen vil måle kandidatene mot: Bærekraftmål 7 (sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til), 9 (bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering), eller 12 (sikre bærekraftig forbruk og produksjon) som vil være utgangspunktet for vurdering av kandidatene.

Samarbeid

Drammen Rotaryklubb samarbeider med Næringsforeningen i Drammensregionen og Universitetet i Sørøst-Norge om å hedre gründerne.

– Målet med gründerprisen er å speile næringslivet i vår region, bygge videre på mangfoldet og oppmuntre til samarbeid og utvikling av nye ideer. Vi ønsker også at prisen skal bidra til å bygge vinnerens og regionens omdømme, skape stolthet, inspirere og motivere andre, sier Erik Dalheim.

For Drammen Rotaryklubb er det også et mål å skape oppmerksomhet om Rotary som yrkesbasert organisasjon – spesielt hos de unge yrkesaktive.

Juryen

I tillegg til leder Erik Dalheim, er gründer Tor Kirkeng og Rotarymedlemmene Arild D. Lauritzen, Kari Lien og Stig Pedersen med i juryen.

Leder av avdeling for strategi og næringsutvikling, Cecilie Brunsell, sitter i juryen som representant for Næringsforeningen i Drammensregionen. Arbeidslivskoordinator Trond Ingar Østgaard representerer Universitetet i Sørøst-Norge.

Gründerprisen er i sin helhet finansiert av medlemmene i Drammen Rotaryklubb.

Send inn forslag

Nå oppfordres alle til å sende inn forslag på kandidater. Forslagene sendes til drammen@rotary.no. Det skal inneholde navnet på den som foreslås og gjerne en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende bør bli prisvinner.

Frist for å sende inn forslag er 9. oktober 2020.

Har du spørsmål om prisen? Ta kontakt med juryleder Erik Dalheim på telefon 975 05 144 eller e-post erik@dalheims.no