Statlige satser og hjemmekontor

Møter med stortingspolitikere på "Buskerudbenken" er viktig slik at Næringsforeningen kan løfte opp saker for medlemmer og næringslivet i regionen. På bilde: (f.v) Kristin Ørmen Johnsen (H) og parlamentarisk leder Trond Helleland (H), Adnan Afzal og Rune Kjølstad fra Næringsforeningen.

Noen av sakene som ble løftet frem i samtalene med politikerne på “Buskerudbenken” er Hellefoss Paper, Aker Solutions på Tranby og innspill som kom fra et medlemmene våre, Lindbak Viken Vest som omhandler skatte- og avgiftsmessige forhold rundt hjemmekontorløsninger.

Viktige samtaler og påvirkning

Hellefoss Paper Vi jobber for fullt med Hellefoss for å få på plass en løsning som sikrer bedriften gode rammebetingelser også i fremtiden.

Dette er Hellefoss – saken: Halvert utslipp er ikke nok -Frykter regelrytteri vil ta livet av lønnsom bedrift.

Jobber for nye arbeidsplasser

Aker Solution Næringsforeningen var nylig på besøk hos Aker Solutions på Tranby, hvor det ble gitt en presentasjon om stridsvognprosjektet. Vi har engasjert oss i denne saken som er meget viktig for å ta vare på og utvikle industriarbeidsplassene i regionen. Og ikke minst viktig for å beholde og tiltrekke kompetanse til Lier og regionen.

Dette er Aker Solution – saken: Aker Solutions på Tranby – Ny forsvarskontrakt kan gi hundretalls arbeidsplasser.

Statlige satser og hjemmekontor

Nylig fikk vi et innspill fra Lindbak Viken Vest hvor de ser at kontormøbler i private hjem kan få noen uforutsigbare skatte og avgiftsmessige kostnader for arbeidsgivere og arbeidstakere.

På grunn av pandemien har denne problemstillingen fått en helt annen betydning enn tidligere. Arbeidsgivere som har vært med på i dugnaden for å holde smitten nede har vært nødt til å be sine medarbeidere om å ha hjemmekontor.

Det er per i dag ikke noe eget skattefritak for ansattes private bruk av arbeidsgivers kontormøbler. Under pandemien blir ikke arbeidstakere fordelsbeskattet, samtidig har flere arbeidsgivere signalisert at de kommer til å tilby sine medarbeidere større fleksibilitet for å ha hjemmekontorløsninger enn tidligere noe som også vil endre arbeidsmarkedet.

Her har Næringsforeningen spilt inn om det bør fastsettes statlige satser for bruk av hjemmekontor, eventuelt om hjemmekontormøbler bør fritas som en naturalytelse.