Grunnarbeidene for Drammen Helsepark kan starte.

Entreprenørselskapet Kjeldaas AS vant oppdraget. Kjeldaas AS i Sande har med seg andre lokale firmaer for å gjøre deler av jobben. Det er Stenseth & RS Entreprenør AS i Sætre, Seierstad Pelemaskiner AS i Asker og Øst-Riv AS i Slemmestad.

– Avtalen med Kjeldaas AS gir oss en erfaren partner med høy kompetanse og kapasitet på grunnarbeidene som skal utføres. Vi ser fram til samarbeidet, sier administrerende direktør Gøril Bergh i Drammen Helsepark AS.

Signaturprosjekt

– For oss er det et flott signaturprosjekt. Jobben er stor, og vi får vist oss fram midt i vårt kjerneområde, sier daglig leder Thor Ambjørn Kjeldaas i Kjeldaas AS.

På bildet: (f.v) Daglig leder Thor Ambjørn Kjeldaas i Kjeldaas AS og daglig leder Gøril Bergh og utbyggingsdirektør Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark AS. Bak ses Ole Morten Østby og Joachim Steiner fra Kjeldaas og Geir Antonsen, Hans Fosshagen og Zahra Mekki fra Probea. Foto: Drammen Helsepark.

Kontraktsignering for grunnarbeid markerer oppstart på bygging av Drammen Helsepark, som blir nærmeste nabo til det nye sykehuset i Drammen. Helseparken skal bygges mellom sykehuset og Brakerøya stasjon. Den vil bestå av flere bygg i en rekke på 440 meter. Totalt får helseparken 76.600 kvadratmeter næringslokaler. Under parken bygges en parkeringskjeller med besøksparkering for sykehuset.

Hovedentreprise

– Kontrakten med Kjeldaas AS omfatter utgraving med miljøopprydding, spunt, pælearbeider og omlegging av Nøstebekken. Den krysser tomta, men skal legges rundt og treffe vannspeilet som etableres i parken som anlegges utenfor det nye sykehuset, sier utbyggingsdirektør Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark AS.

Hele tomta skal spuntes. Det må gjøres før vei, fortau og annen infrastruktur for helseparken og sykehuset kan komme på plass. I tillegg starter første byggetrinn for parkeringskjelleren.

Parkeringskjeller

– I denne omgang skal vi bygge parkeringskjeller for første halvdel av helseparken, sier Simenstad.

Han planlegger allerede neste kontraktsrunde. Den vil omfatte betongstøping av parkeringskjelleren som nå skal graves ut.

– Den entreprisen skal ut i markedet i mai 2022. Planlagt oppstart for betongarbeidene er på nyåret i 2023.

Rask oppstart

Kjelsaas planlegger for rask igangsetting.

– Vi rigger anleggsplassen i uke tre. Vi skal selv grave og administrere prosjektet og ha ledelsen for våre underentreprenører. Det er selskaper vi har jobbet sammen med tidligere og som vi kjenner godt. På det meste kommer det til å være 30 bygge- og anleggsarbeidere i sving samtidig på anleggsplassen, sier Kjeldaas.

– Vi følger tidsplanen for å ferdigstille vårt første byggetrinn samtidig som sykehuset åpner sommeren 2025, sier Bergh.