BÆREKRAFTIG: Vestaksen Eiendoms mål er at nybygget og gründerhuset skal bli Nordens mest bærekraftige kontorbygg. Illustrasjon: Dark Arkitekter

– Gründerhus er bare starten

Næringsvekst 2020 har bevilget to millioner kroner til et nytt gründerhus på Strømsø. Målet på sikt er at Drammen skal bli landets egen gründer-hovedstad.

For i følge leder av Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, er gründer-hus bare starten.

– Målet er at Drammen i fremtiden skal kunne ta posisjonen som ledende gründer-by i Norge, påpeker Kjølstad som i tillegg til gründerhuset trekker fram kunnskapsklynger, nettverk og møteplasser som viktige stikkord for hvordan gründernæringen skal lykkes i Drammen.

Næringsvekst 2020 har som hensikt å hjelpe det lokale næringslivet å utvikle flere og nye arbeidsplasser i Drammen. Det er tradisjonelt sett en sterk entreprenørskapskultur i regionen, og det er derfor gründersatsingen er ett av fire hovedsatsingsområder til Næringsvekst 2020.

Trenger flere gründere

– Næringslivet står overfor betydelige omstillinger de neste tiårene. 70 prosent av jobbene som den neste generasjonen skal jobbe med er jo ikke skapt enda. Forskning viser dessuten at de nye virksomhetene vokser raskere og har høyere produktivitet enn selskapene de erstatter. Så vi trenger utvilsomt flere gode gründere som etablerer og utvikler nye virksomheter, påpeker Kjølstad.

I november 2018 utlyste derfor Næringsvekst 2020 en konkurranse med hensikt å premiere byens mest lovende og komplette gründerhus-konsept. Det ble levert tre søknader fra henholdsvis Kontorhuset Drift AS, CXS Growth og The Creators Community som totalt disponerer 10.000 kvadratmeter, og det ligger i kortene at de prosjektene som ikke fikk støtte uansett vil bli realisert. 

The Creators Community

En jury bestående av Rune Kjølstad og Cecilie Bjørgan Brunsell; Næringsforeningen, Paul Røland og Kari Solberg Økland; Drammen kommune, Vidar Nesse; Deloitte, Stig Møllersen; Rambøll og Tom Søgård; Byen Vår Drammen, valgte til slutt The Creators Community som vinner av et tilskudd på to millioner kroner over to år. Selskapet står blant annet bak Mesh i Oslo. 

Juryen mener at The Creators Community fremlegger en tydelig og effektiv organisering. Det påpekes at konseptet er kommersielt forankret gjennom medlemskap, nettverk, utleie og andre inntekter som ikke er basert på offentlig støtte.

The Creators Community hadde også konkrete referanser til deres øvrige gründerhus, nettverk og infrastruktur for innovatører i Norden, San Francisco og London. Og det ble også sett på som en stor fordel at det i tillegg er lagt opp til et samarbeid med den lokale eiendomsutvikleren Vestaksen Eiendom med Doktor Hansteins gate 13, like ved jernbanestasjonen og det nye konferansehotellet, som utvalgt tomt. 

PRISVINNER: Vinner av gründerhus-konkurransen; The Creators Community, her representert ved daglig leder Sondre Li Hauger (t.v.), Amanda Elf og Anders Mjåset får utdelt vinnersjekken på to millioner kroner av ordfører Tore Opdal Hansen og leder av Næringsforeningen i Drammensregionen; Rune Kjølstad. 

Vestaksen flytter Upstream

Vestaksen har også valgt å gå inn med kapital samt garantere en tiårs leieavtale på 4.000 kvadratmeter i nybygget. Det daværende Upstream-prosjektet, som opprinnelig var planlagt plassert like ved legevakta på Bragernes, skal åpnes på 210-årsdagen til Drammen, nærmere bestemt 19. juni 2021. 

Det ti etasjer høye bygget vil bli byens største bygg i massivtre, og administrerende direktør i Vestaksen, Morten Hotvedt, opplyser at det vil bli Nordens mest bærekraftige kontorbygg.

Valgte massivtre

– Som aktiv medlem av Næringsvekst 2020 er vi opptatt av å være med på å skape nye arbeidsplasser. Vi har stor tro på at et attraktivt gründerhus representerer en reell forsterker av den entreprenørskapskulturen vi allerede har i Drammen, og et gründerhus vil over tid bidra til enda flere nye arbeidsplasser og økt næringsvekst i regionen, sier Morten Hotvedt.

– En av mange grunner til at vi har valgt massivtre er at det er miljøvennlig. Det lagrer CO2, og er fornybart. Massivtre gir et svært sunt inneklima, god utnyttelse av trevirke og svært lang levetid med nær sagt ikke noe vedlikehold. Det er i tillegg kort byggetid og enkel montering. I tillegg er tre et av verdens sterkeste konstruksjonsmateriale i forhold til vekta, påpeker Hotvedt.