Hvem bør vinne Grønn Gründer-prisen i 2021?

Hvem bør vinne Grønn Gründer-prisen 2021? Prisen er på 30.000 kroner, og går til en innovativ og nyskapende gründer. I år skal Grønn Gründer-prisen deles ut for tredje gang, og juryen har startet jakten på kandidater. Innen 15. november kan du komme med forslaget ditt hvis du ønsker at du selv, bedriften din, noen du kjenner eller noen du har hørt om skal vinne. Det er Drammen Rotaryklubb som står bak prisen.

I år skal Grønn Gründer-prisen deles ut for tredje gang, og juryen har startet jakten på kandidater. Innen 15. november kan du komme med forslaget ditt hvis du ønsker at du selv, bedriften din, noen du kjenner eller noen du har hørt om skal vinne. Det er Drammen Rotaryklubb som står bak prisen. Den er på 30.000 kroner og går til en bedrift eller enkeltperson som viser sterke innovative takter og tar bærekraft på alvor.

Årets pris vil bli delt ut i forbindelse med åpningen av Drammens gründerhus i Spor X i januar.

– Rammen omkring utdelingen av Grønn Gründer-prisen 2021 betyr at vinneren kommer til å få helt spesiell oppmerksomhet, uttaler Erik Dalheim, som leder juryen. De øvrige i juryen er gründer Terje Stykket og Rotarymedlemmene Arild D. Lauritzen, Kari Lien og Stig Pedersen.

Leder av avdeling for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen i Drammensregionen, Cecilie Brunsell, sitter også i juryen. Det gjør også arbeidslivskoordinator Trond Ingar Østgaard ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Juryen søker kandidater blant enkeltpersoner, grupper og private og offentlig eide bedrifter i Lier, Øvre Eiker og Drammen.

Tidligere vinnere

Prisen skal bidra til at næringslivet i regionen utvikler seg i grønn og bærekraftig retning. Den skal oppmuntre til å skape bærekraftige arbeidsplasser og fremme det grønne skiftet.

Prisen ble delt ut for første gang i 2019. Da vant bedriften Piql i Drammen. Selskapet har utviklet en helt ny teknologi for lagring av store mengder data.

I 2020 vant det Drammensbaserte selskapet NNNN AS som har utviklet en teknologi som bidrar til å spare store mengder energi ved store konsertarrangementer.

Årets pris

– Vi ønsker forslag på bedrifter og enkeltpersoner som er i et tidlig stadium av gründerskapet og på kandidater som er forbi oppstartsfasen. Kravet er at produktet eller tjenesten skal bidra til konkrete miljøforbedringer og endring av adferd. Produktet/tjenesten bør ha utviklingspotensial, både idémessig og økonomisk, sier juryleder Dalheim.

– Juryen har en spesiell etterlysning i år: Forslag på enkeltpersoner eller avdelinger i større selskaper som har kommet med konkrete forslag som har bidratt til «grønn innovasjon» i selskapenes eksisterende forretningsmodeller, sier jurylederen.

Kandidater

De tidligere vinnerne er kåret på grunnlag av forslag som er kommet inn til juryen. Erik Dalheim håper også i år at det vil komme inn mange og gode forslag. 

– Juryen forbereder seg på en stor og morsom oppgave. Når fristen for å komme med forslag er gått ut 15. november, kommer vi sammen for å vurdere forslagene. De mest lovende kandidatene blir invitert til å presentere seg før juryen konkluderer og fremmer sin innstilling på vinner til styret i Drammen Rotaryklubb som tar den endelige avgjørelsen.

Bærekraft

FNs bærekraftmål står sentralt når kandidatene til prisen skal vurderes.

– Produktet, tjenesten eller virksomheten må derfor kunne knyttes til minimum ett av bærekraftmålene og gjerne kobles til lokale forhold, sier Dalheim.

Det er spesielt disse bærekraftmålene juryen vil måle kandidatene mot: Bærekraftmål 3 (helse), 7 (sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til), 9 (bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering), eller 12 (sikre bærekraftig forbruk og produksjon).

Samarbeid

Drammen Rotaryklubb samarbeider med Næringsforeningen i Drammensregionen og Universitetet i Sørøst-Norge om å hedre gründerne.

For Drammen Rotaryklubb, som finansierer prisen i sin helhet, er det et mål å skape oppmerksomhet om Rotary som yrkesbasert organisasjon – spesielt hos de unge yrkesaktive.

– Målet med prisen er å bygge videre på mangfoldet næringslivet i vår region, oppmuntre til samarbeid og utvikling av nye og bærekraftige forretningsideer. Derfor er det perfekt at årets pris skal deles ut i forbindelse med åpningen av regionens nye gründerhus, avslutter juryleder Erik Dalheim.

Send inn forslag

Klikk her for å sende inn forslag, eller send e-post til: drammen@rotary.no.

Det skal inneholde navnet på den som foreslås og en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende bør bli prisvinner.

Frist for å sende inn forslag er 15. november 2021.

Har du spørsmål om prisen, ta kontakt med juryleder Erik Dalheim på telefon 975 05 144 eller e-post: erik@dalheims.no