Se kåring her -Knallsterkt finaleheat i “Grønn Gründer 2020”

I samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen og Universitet i Sørøst-Norge, deler Drammen Rotaryklubb også i år ut prisen Grønn Gründer. Årets finaleheat er knallsterkt!

Prisen er på 30.000 kroner og skal bidra til at regionens næringsliv utvikler seg i grønn og bærekraftig retning. Den skal også bidra til å skape oppmerksomhet om Rotary som yrkesbasert organisasjon – spesielt hos de unge yrkesaktive.

FNs bærekraftmål står sentralt i vurderingen av kandidatene. Produktet, tjenesten eller virksomheten må derfor kunne knyttes til minimum ett av bærekraftmålene og gjerne kobles til lokale forhold.

Juryleder er tidligere ordfører og stortingsrepresentant Erik Dalheim. I juryen sitter gründer Tor Kirkeng og Rotarymedlemmene Arild Lauritzen, Kari Lien og Stig Pedersen. Cecilie Brunsell sitter i juryen som representant for Næringsforeningen i Drammensregionen og arbeidslivskoordinator Trond Ingar Østgaard representerer Universitet i Sørøst-Norge.
Det er styret i Drammen Rotaryklubb som beslutter hvem som skal få prisen.

Kandidatene

– Juryen har også i år hatt mange sterke kandidater til vurdering. Ja, juryen er mektig imponert over den gründerånd som råder i drammensregionen og engasjementet for å bidra til det grønne skiftet. Det er mange som jobber hardt for å utvikle bærekraftige løsninger, uttaler juryleder Erik Dalheim.
Mange av de foreslåtte kandidatene oppfyller kriteriene, og flere av dem kunne være verdige vinnere av prisen Grønn Gründer.
– Årets finaleheat er meget sterkt og konkurransen beinhard. 17. november kåres vinneren. Den digitale prisutdelingen kan du FØLGE HER

Finalistene til Grønn Gründer-prisen 2020

NNNN – ny teknologi gir energisparende lydsystemer/høyttalere

Selskapet NNNN er et designdrevet teknologifirma som produserer lydsystemer. NNNNs teknologi gjør for lyd det LED har gjort for lys. Løsningen medfører vesentlig lavere energibehov ved avvikling av energikrevende produksjoner av konserter.
Selskapets mål er å bidra til ekstremt god lyd basert på bærekraftige løsninger. Ved å kombinere innovasjon i akustikk med bærekraft, kan energiforbruket reduseres med 90-95 %.
Et eksempel på effekten av Drammensselskapets løsning: der et tradisjonelt konsertoppsett krever bruk av 176 moduler, kan NNNN gjøre jobben med 14 moduler – noe som innebærer betydelige energibesparelser.

Bilde: Rune Skramstad(t.v.) og Torkel Mellingen

Hagal – lagring av strøm i brukte batterier fra elbiler

Selskapet har utviklet banebrytende løsninger for bruk og lagring av grønn energi ved gjenbruk av brukte batterier. Hagals utgangspunkt er strømmen i brukte batterier fra elbiler som konverteres til bruk i det ordinære strømnettet.

Den mengden batterier som blir tilgjengelig over de neste ti årene, er betydelig. Hagals teknologi for gjenbruk av brukte batterier gjør det mulig å tilfredsstille kraftleveringskravene i nettet til en brøkdel av kostnaden av å oppgradere nettet.

Et avgjørende suksesskriterium for selskapet er at det har sikret seg patentet på oppkoblingen av batteriene til nettet, noe som vurderes som unikt og som gir selskapet et konkurransefortrinn. Drammenseren Kent Thoresen, nå bosatt i Hokksund, utviklet teknologien og finansierte patentet som ble lagt inn i selskapet Hagal ved etableringen i 2018. Gründeren er i ferd med å gjøre sin idé til et prosjekt.

Bilde: Kent Thoresen (i midten) sammen med sine kolleger Christian Fredrik Ringvold og Suzann Pettersen

Simen Myhrene – ny dyrkingsmetode og robotisering i landbruket

Simen Myhrene har i egenskap av å være sivilingeniør, bonde og medeier i flere foretak revolusjonert den norske jordbærdyrkingen.
Myhrenes metode for bruk av UV-behandling av plantene er han alene om i verden.
Løsningen har eliminert behovet for bruk av kjemiske plantevernmidler og bidratt til bærekraftig utvikling innenfor landbruket.

Myhrene var blant de første i Norge til å flytte produksjonen av jordbær fra bakkenivå opp i høyden og under tak. Dette har bidratt til at den norske jordbærsesongen er utvidet fra to til fire måneder. Behovet for import er redusert og tilgangen på kortreist mat er økt.

Myhrene har også vært sentral i utviklingen av plukkeroboten Thorvald, en teknologisk nyvinning som er utviklet i samarbeid med forskningsmiljøet på Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) og selskapet Saga Robotics.

Bilde: Simen Myhrene