Godstransport opprettholdes

Godstrafikken over Drammen havn fortsetter som før, og Drammen tollsted vil også fortsette driften. Samtidig er det nå fokus på hvordan skip og havner skal forholde seg ved mistanke om korona-smitte.

Restriksjonene, som statsminister Erna Solberg gikk ut og varslet om lørdag 14. mars, handler i all hovedsak om persontrafikk.   Det betyr at godstransporten over Drammen havn kan fortsette som før, men det kan imidlertid bli gitt restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på kjøretøy og fartøy.

Også Drammen tollsted vil så langt som mulig opprettholde kapasiteten i vare-ekspedisjon og mulighetene for kontroll av vareflyten. 

Les mer her: Pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Ber rederi følge rådene

Drammen Havn følger ellers fortløpende med på situasjonen med koronaviruset og videreformidler på sin nettside aktuelle informasjon fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Folkehelseinstituttet om koronavirus-utbruddet og blant annet hvordan skip og havner skal forholde seg ved mistanke om korona-smitte. 

Sjøfartsdirektoratet anbefaler nå rederi og sjøfolk å følge de rådene som til enhver tid gis av Folkehelseinstituttet og norske myndigheter. 

Dette gjelder både råd om forebygging av smitte samt reiseråd knyttet til områder med større eller mindre grad av smittespredning.

 Les mer om ulike tiltak og råd her;

Sjøfartsdirektoratet

Kystverket

Folkehelseinstituttet

Eventuelle spørsmål rettes til assisterende havnedirektør Ivar Vannebo: 915 62 185