Gerd Barth Thorsby – æresmedlem i Næringsforeningen

Næringsforeningen i Drammensregionen avholdt nylig generalforsamling. Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Gerd Barth Thorsby utnevnes til nytt æresmedlem av foreningen.

Næringsforeningen i Drammensregionen avholdt nylig generalforsamling. Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Gerd Barth Thorsby utnevnes til nytt æresmedlem av foreningen. Næringsforeningen har fra før tre gjenlevende æresmedlemmer. Disse er Emil Onshuus, Petter Langum og John Erik Nilsen. Et æresmedlemskap henger derfor meget høyt. Næringsforeningen ble etablert i 1847, og har 175 års jubileum i 2022.

Under generalforsamlingen presenterte styreleder Terje Gundersen, begrunnelsen for styret og rådets innstilling som man kan lese nedenfor.

Gundersen sier i tillegg følgende om det nye æresmedlemmet; – Det er særdeles hyggelig at Gerd er utnevnt til æresmedlem. Ikke minst er det velfortjent etter et langt og veldig solid arbeid for Næringsforeningen i Drammensregionen. Hun sitter fortsatt i mange viktige roller og vi ser frem til å samarbeide videre med henne i mange år, sier styreleder i Næringsforeningen, Terje Gundersen. 

Styret og rådets innstilling

Gerd Barth Thorsby ble valgt inn som varamedlem i Næringsforeningen i 2009. I 2010 ble hun innvalgt som styremedlem og i 2011 som nestleder.

Hun satt som nestleder frem til hun ble valgt til  styreleder i Næringsforeningen for årene 2013 og 2014.

Hun har i mange år vært oppnevnt til styret i Kapitalfondet og er i dag styreleder der. Under Gerds kyndige ledelse har fondet vokst betydelig.  Gerd er også Næringsforeningens oppnevnte til styret i Lydia og Harald Lyches Fond, Næringslivets Stipendiefond og Stiftelsen Børsgården, hvor hun i dag er styreleder.

Etter at hun gikk av som styreleder i Næringsforeningen, har hun vært foreningens controller/regnskapsfører, noe hun er til dags dato.

 Gerd viste et stort engasjement i forbindelse med sammenslutning av Drammens Handelskammer og Drammen Næringslivsforening, ikke minst i forhold til utarbeidelse av sammenslutningsavtalen og vedtekter.

Gerd Barth Thorsby har over flere år vist at hun har et stort hjerte for foreningen og har brukt langt mer ubetalt tid og engasjement på foreningen enn det som kan forventes. 

Gerd har vært mangeårig partner og leder i revisjonsselskapet  PWC, her i Drammen. Hun driver i dag egen virksomhet innen regnskap rådgivningstjenester.

I tillegg er Gerd et etterspurt styremedlem og sitter i en rekke styrer i Drammensregionen.

Styret og rådet  i Næringsforeningen ønsker å hedre Gerd Barth Thorsby for det store arbeidet hun har nedlagt og fortsatt nedlegger for foreningen ved å fremme forslag om at hun utnevnes til Æresmedlem.

Hedersmerker

I tillegg vedtok rådet i Næringsforeningen på rådsmøtet i februar å tildele Ragnhild Haaning og Hans Arne Odde foreningens hedersmerke.

Æresmedlemmets refleksjoner

Etter ønske fra redaksjonen, gir Gerd Barth Thorsby oss noen tanker om hennes engasjement i Næringsforeningen, hvilke hun deler med oss videre her i artikkelen:

Næringsforeningen oppfatter jeg som en viktig aktør for Næringslivet i regionen, og som tenker helhet for næringslivet og arbeidsmarkedet uten å tenke formelle kommunegrenser.

Det har vært veldig spennende å følge utviklingen disse årene, og det arbeidet som foreningens ansatte og tillitsvalgte samt frivillige i ressursgrupper mv legger ned for næringslivet er imponerende.

Jeg synes også det er flott at foreningen tar vare på tradisjoner selv om det har skjedd en betydelig utvikling de seneste årene.

Det ligger en betydelig historie i foreningen, som grunnpilar for foreningens viktige rolle i dag.

Jeg hadde fulgt Næringsforeningen i mange år som partner og daglig leder i PwC i Drammensregionen før jeg ble valgt inn i styret som varamedlem i 2009, og vi hadde en god del samarbeid i den sammenheng før det.

Takket nei til oppdrag

Foreningen skulle velge ny revisor i 2008, og vi i PwC fikk forespørsel om dette.

Vi takket nei, fordi jeg var redd for at uavhengighetsreglene knyttet til forholdet mellom revisor og kunde ville være til hinder for andre samarbeidsformer mellom oss og foreningen.

Vi hadde lyst til å jobbe videre sammen med foreningen vedr frokostseminarer og andre oppgaver, uten slike begrensninger.

Det var tydelig nytt for foreningen at noen takket nei til å gi et slikt tilbud…

Om det var bakgrunnen for at jeg ble oppringt og foreslått som varamedlem i 2009 vet jeg ikke, men det  kan jo ha en sammenheng.

Jeg har deretter vært tilknyttet foreningen gjennom styrearbeid og annet arbeid frem til dags dato.

I 2013 avsluttet jeg min karriere i PwC pga regler om maks aldersgrense 60 år, deretter har jeg jobbet i eget selskap med revisjon, regnskap og rådgivning i tillegg til en del styreverv i forskjellige virksomheter.

Fornøyd med sammenslåing

I årene 2013-2015 var jeg Foreningens styreleder og i denne perioden er jeg spesielt fornøyd med at vi fikk til en sammenslåing av Drammens Handelskammer og Næringsforeningen, samt at vi fikk til et samarbeid med Drammens Håndverks- og Industriforening.

Sammenslutningen med Handelskammeret førte til en vesentlig styrking av foreningen, foreningens kapitalbase og dens rolle i forhold til næringslivet.

Gjennom sammenslåingen fikk vi også til en betydelig økning av egenkapitalen til Næringslivets Stipendiefond, ved tildeling både fra Drammens Handelskammer og fra Næringsforeningens kapitalfond.

Dette fondet er nå robust, og har mulighet til å dele ut utdanningsstipender til ungdommer i Drammensregionen etter søknad.

Næringsforeningen har vist meg betydelig tillit opp gjennom årene;

  • jeg har fra jeg sluttet som styreleder i foreningen blitt valgt inn i styret i Kapitalfondet, hvor jeg nå er styreleder,
  • jeg er oppnevnt av foreningen som styremedlem i Stipendiefondet
  • jeg er oppnevnt som styremedlem i Stiftelsen Børsgården, hvor jeg nå er styreleder
  • jeg er oppnevnt som styremedlem i Lydia og Harald Lyches fond, hvor jeg nå er styreleder

Videre har jeg bistått  foreningen opp gjennom årene  med regnskapsmessige forhold/ controllervirksomhet (som tidligere daglig leder en gang sa til meg «Gjenbruk av styreledere er bra for foreningen»)