Frykter regelrytteri vil ta livet av lønnsom bedrift

Eier, styreleder og daglig leder Roar Paulsrud er oppgitt. Men han nekter å gi opp. – Jeg er innstilt på å investere 30-50 millioner kroner på nytt renseanlegg for å opprettholde produksjonen som har vært drevet her siden 1898. Jeg tror nemlig at folk kommer til å fortsette å lese bøker, at det er klokt å drive fabrikk som ligger der skogen gror, der «strømmen renner rett inn» og som har en kompetent og stabil arbeidsstokk, sier han.

Halvert utslipp er ikke nok -Frykter regelrytteri vil ta livet av lønnsom bedrift

Hver uke produserer Hellefoss Paper 1000 tonn bokpapir. Bilde over: fra venstre HR-ansvarlig Jarle Borgersen, eier Roar Paulsrud, klubbleder Roger Borgersen og operatør Ole Morten Watnås

Papirmaskinen på Hellefoss Paper AS i Hokksund forvandler skog til 1000 tonn papir hver uke. Fabrikken er den eneste gjenværende bokpapirprodusenten i Norge, en av tre i Europa. 80 medarbeidere står på. Bedriften er lønnsom, eieren har ikke tatt ut utbytte og vil satse mer. Men EU-krav fra en annen verden og firkantet tolkning her hjemme truer driften. Om to år kan det være slutt på papirproduksjonen ved Hellefossen.

Eier Roar Paulsrud (til vestre) og klubbleder Roger Borgersen er enige om at papirfabrikken ved Hellefossen er viktig for lokal og nasjonal verdiskapning.

Urimelige krav

Det er EU-krav til rensing som truer fabrikken. For å oppfylle kravene – og få ny konsesjon etter 2022 – må det nemlig investeres 90 millioner kroner i rensing. Bedriften er lønnsom i dag, men har ikke bærekraft til å slik investering. Dessuten er den unødvendig og uten påvirkning av kvaliteten på vannet i Drammenselva, mener Paulsrud. Han viser til at reglene er lagd for de store fabrikkene i Europa, og at de tolkes på strengeste måte av miljømyndighetene her i landet.

– Avløpsvannet renner i dag renset ut i Drammenselva, en elv som blir renere og renere. Laksefisket er velkjent. Nå er ål og elvemuslinger også kommet tilbake. Med våre planer for nytt renseanlegg, vil mengden av trefiber i avløpsvannet bli halvert. Men det er, ifølge Miljødirektoratet, ikke nok til å oppfylle EUs krav, sukker Paulsrud.

Kollaps

Paulsrud var med på å kjøpe Hellefoss av Orkla i 2004. Ti år senere kollapset all norsk treforedling. Heller ikke selskapet ved Hellefossen unngikk konkurs.

Sterk kronekurs, høy oljepris og skyhøye strømpriser tvang papirfabrikkene til stans.

Men Roar hadde tro på Hellefoss, på produktet og mannskapet. Med god hjelp fra daværende ordfører Ann Sire Fjerdingstad og Hellik og Ring Tore Teigen lyktes det å få kjøpt fabrikken fra bostyret.

Da Paulsrud kunne si «kjør i gang maskinen igjen», hadde Hellefoss Paper fått en evigvarende leiekontrakt med Teigen, markedet ventet og medarbeiderne sto klare til ny innsats.

Suksess

All produksjon går til eksport, og Hellefoss har i dag ca. 18% av bokpapirmarkedet i Europa. Driften er lønnsom, og Paulsrud er klar på suksesskriteriene:

  • Lav kronekurs
  • Trevirket vokser «rundt øra på oss».
  • Lokal og lojal arbeidskraft – mange har vært her lenge
  • Grønn energi som renner «rett inn i fabrikken»
  • Ettertraktede produkter

Truslene

På den mørke skyen over Hellefoss står det «miljøkonsesjon». Nåværende går ut i 2022. Som grunnlag for en ny konsesjon legger miljømyndighetene EUs BAT-regler (beste tilgjengelige teknologi).

– Kravene er myntet på de største fabrikkene med optimal plassering – og er like for alle. Det er fullt mulig for de nasjonale myndigheter å dispensere med utgangspunkt i bedriftens økonomi og størrelsen på elva som tar imot avløpsvannet. På begge punkter oppfyller Hellefoss kravene til dispensasjon, men får det ikke, uttaler Paulsrud.

Fabrikkeieren fortsetter: Min påstand er at vi er den mest miljøvennlige papirprodusenten i Europa. Vi henter råvarene rett utenfor døra, benytter utelukkende grønn energi, har null utslipp til luft og utnytter returtransporten til Europa. Vårt CO2-avtrykk er ekstremt lavt, men det fanger ikke EU-reglene – eller miljøbyråkratene – opp.

Eieren av Hellefoss Paper, Roar Paulsrud, jobber hardt for å berge bedriften som gjør lokal skog til papir for bøker i Europa.

Sterk støtte

Hellefoss-saken ligger nå i Miljødirektoratet etter at daværende klima og miljøminister Ola Elvestuen avviste fabrikkens klage.

Men det er ikke en kamp mot Miljødirektoratet Roar Paulsrud kjemper. – Jeg kjemper mot galskapen, at rigide EU-regler skal hindre oss i å fortsette på tross av at vi halverer utslippene og har ekstremt lavt CO2-avtrykk, sier han.

Nå håper han politikerne griper inn. De har besøkt fabrikken «alle sammen», og så godt som samtlige fra nesten alle partier har uttrykt sterk støtte. Andre gjør det samme, f.eks. Forum for miljøteknologi, skogeiere og næringsforeninger.

Har trua

– Næringsforeningen i Drammensregionen har vært meget aktiv og støttende, og gjort en vanvittig god jobb. Jeg har fortsatt tro på drift også etter 2022, for Hellefoss Paper er bærekratig når regelverket brukes med fornuft. Vi vil halvere utslippene og tar vår del av ansvaret, sier Roar Paulsrud. Og avslutter: Jeg kan ikke forstå at politikerne kan sitte og se på at fabrikken legges ned på grunnlag av rigid regelverk og firkantet tolkning av det.

Sitat: Det er bittert at krav som er lagd for en annen verden og som ikke er målbare i elva skal kunne ta livet av fabrikken