Freber leverer energilagringssystemer til Unibuss

Freber Elektronikk AS har inngått avtale med Unibuss AS om leveranse av moderne energilagringssystemer (ESS) for deres ladestasjoner i Osloområdet og vil være en viktig del av ladeinfrastrukturen til de 183 nye elektriske bussene som Unibuss vil sette i drift i april 2023. Fra venstre: Kjetil Johansen (Unibuss), Henrik Anderberg (Unibuss), Glenn-Ivar Gaalaas (Unibuss), Roar Lindseth (Freber), Sindre Møgster-Walthinsen (Unibuss), Morten Uhl Knudsen (Freber).

Freber har vært i elektronikkbransjen siden 1984, og har de siste 12 år hatt en stadig mer satsing på batteri og batteriteknologi. Selskapet har utviklet mange kombinasjoner av batterier og omformere/ladere. Dette er alt fra kompakte innendørs/utendørs-skap og mobile ESS-personbilhengere, til nå å levere moderne energi lagrings (ESS) containere. Disse har komplette batteriløsninger for å enkelt kunne levere strøm til støtte for svake nett etter kundens behov.

Leveransen består av 20 fots containere med totalt 3,3 MWt batterikapasitet, som primært skal benyttes i en peak shaving-funksjon, men også i kombinasjon med lagring av overskuddsenergi fra solcellepanel installasjoner. Energilagringssystemet baserer seg på nederlandske E-Ateps sin teknologi, som har mange års erfaring med tilsvarende leveranser i Europa. Systemet settes i drift i løpet av sommeren 2023. Vi ser frem mot et godt og langt samarbeid med Unibuss.

– Moderne batteriteknologi, har enda flere muligheter som gjør at vi kan få lengst mulig levetid. Sammen med kundene vil vi bruke vår ekspertise for å få til nettopp det, sier Asgeir Kolsrud fra Freber.

Enkelt å bruke

Containerne har fleksible tilkoblinger for inngang og utgang. Er tilpasset brukernes ønsker og behov.

Sikkerhet – Service- vedlikehold

Disse ESS containerne er ivaretatt med avansert overvåkning fra hver enkel battericelle til overordnet systemnivå. Løsningen har proaktiv servicedata via en skytjeneste for å se/endre verdier, og brukeren varsles via SMS eller e-post om det skjer en event. ESS-løsningen har innebygd klimakontroll og slukkesystemer.

E-Ateps i Nederland som er leverandør av batterimodulene har selv designet program-varen, og var den første til å motta DNV Gridstor samsvarserklæring.