Freber Elektronikk AS styrker seg for videre vekst: -Har fått med seg HCA Melbye på eiersiden.

Freber og HCA Melbye ser store muligheter i det potensialet virksomheten har. - Med motto til HCA Melbye i tankene «at gullegg ikke finnes, de må skapes», skal vi sammen jobbe for å videreutvikle Freber, sier Daglig leder, Roar Lindseth (bilde).

Styrket bedrift

Freber har med dette fått med seg en aktiv eier som vil være med for å satse videre
innen våre kjernevirksomheter; rådgivning, skreddersydd design og produksjon av
løsninger for energilagring, batteriløsninger, elektronikk-komponenter og spesialkabler.

Klare fordeler

HCA Melbye har vært i energibransjen siden 1913, og er i dag aktive eiere i Melbye
Skandinavia, i tillegg til sine engasjementer i bl.a Betonmast, Agaia og Hæhre &
Isachsen

Freber og HCA Melbye ser store muligheter i det potensialet virksomheten har. Med motto til HCA Melbye i tankene «at gullegg ikke finnes, de må skapes», skal vi sammen jobbe for å videreutvikle Freber.

Spesielt spennende er synergier vi ser inn mot energinett, fibernett, kraftbransjen samt bygg- og anleggsbransjen. Dette er områder HCA Melbye sitt datterselskap har lang erfaring med fra tidligere.

Ytterligere utvikling

Avtalen mellom selskapene er aktiv fra 1 november. Nå ser begge parter fremover for
videre å utvikle Freber sine kjerneområder. HCA Melbye har over 33% eierandel i
selskapet og vil inngå i styret framover.

Alle medarbeidere og ledelse i Freber er med videre, og Freber blir fortsatt å finne i sine lokaler på Eikhaugen i Drammen.

For nærmere opplysninger, kontakt:
Daglig leder, Roar Lindseth. Tlf. 95247052 Mail: roar@freber.no