Fra stål til teknologi – Adax i Svelvik er banebryter

Mange snakker om smarte hjem som det store nye, men for Adax har smart strømstyring vært en del av hverdagen siden de første termostatene ble introdusert på 60-tallet.

Adax AS med hovedkontor i Svelvik har hold til der siden etableringen i 1948, da først under navnet Svelvik Elektro Mekaniske. I dag har bedriften 250 ansatte fordelt på 3 land og omsetter årlig for 230Mnok. Næringsforeningen var på besøk hos denne kjente/internasjonale medlemsbedriften. Der fikk vi en spennende presentasjon av selskapets historie og reise inn i den digitale tidsalderen.

La oss starte med begynnelsen

Fra den gryende starten i 1948 har den Svelvikbaserte bedriften hatt fokus på å forenkle og løse oppgaver i hjemmet. I etterkrigstiden var det knapphet på det meste og i 1948 ble Elektro-Mekanisk i Svelvik etablert (senere Adax) med det formål å utvikle og produsere hjelpemidler for hjemmet.

Adax kjøkkenmaskin var et av fabrikkens første viktige produkter og i årene som fulgte har Adax bygget sin suksess på disse produktene.
Sent på 50-tallet fikk virksomheten opp øynene for elektrisk oppvarming og har siden den gang ligget lengst fremme på utviklingen av slike produkter.

Smarte produkter
Mange snakker om smarte hjem som det store nye, men for Adax har smart strømstyring vært en del av hverdagen siden de første termostatene ble introdusert på 60-tallet og senere videreutviklet med det første styresystemet som ble introdusert i 1986. Den store forskjellen i dag er at teknologien er mer utbredt, noen som igjen gjør det lettere for oss å utnytte dette kommersielt, sier adm.dir Roger Dalen

Digital transformasjon

Etter over 70 år jobber Adax fortsatt etter samme filosofi, vi er opptatt av design og setter brukeren i fokus.  Det handler om å forenkle hverdagen til en travel forbruker.

De siste 5 årene har også Adax gjennomført sin digital transformasjon, fra stålplate til digitale plattformer.

Det er krevende prosesser for hele organisasjonen, der fokuset tidligere i all hovedsak lå på det fysiske produktet, ligger fremtidens innovasjon og oppmerksomhet i mye større grad på teknologi og digitale flater. For veldig mange selskaper er det kritisk å ta dette innover seg og for å ha livets rett når vi nå har gått inn i et nytt ti-år, avslutter Dalen.

På bilde over: Panelovn i glass kommer med innebygd Wi-Fi. Appen på smarttelefon gir full kontroll over ovnens egenskaper, fra hvor som helst i verden.