Forvaltningshuset blir Söderberg & Partners Wealth Management

Forvaltningshuset skifter navn til Söderberg & Partners Wealth Management. Sammen med vår svenske søstervirksomhet er vi nå Nordens største frittstående formuesforvalter. Sammen har vi ca 250. mrd. kroner under rådgivning fordelt på 20.000 kunder. På bilde (f.v.) Jonas Bagstevold, daglig leder Marit Mørdre og Petter S. Johansen.

I januar 2019 inngikk verdipapirforetaket Forvaltningshuset og det nordiske rådgivningsselskap Söderberg & Partners et samarbeid, og Söderberg & Partners ble samtidig aksjonær hos Forvaltningshuset. Söderberg & Partners har i 1. halvår investert ytterligere kapital i Forvaltningshuset og er majoritetsaksjonær i selskapet når selskapet nå i september skifter navn til Söderberg & Partners Wealth Management AS. Selskapet har nå en svært sterk kapitalbase for videre vekst i Norge.

– Som en del av den nordiske Söderberg & Partners-familien får vi nå enda sterkere innkjøpskraft og flere ressurser, slik at vi kan gi enda flere privatpersoner og bedrifter uavhengig rådgivning slik rådgivning alltid var ment å være, sier adm.dir. i Söderberg & Partners Wealth Management AS, Michael V. Sivertsen

Over 20 nye ansatte hittil i år og fortsetter rekrutteringen

Söderberg & Partners Wealth Management har nå i Norge 85 medarbeidere fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg, og dette er over 20 flere enn ved inngangen av året. Selskapet har hittil i år rekruttert flere erfarne medarbeidere fra Pareto, Formuesforvaltning, Danske Bank og DNB og søker fremdeles flere som ønsker å bytte ut storbankene for uavhengig rådgivning.

– Vi ønsker å skape det mest interessante og kompetente miljøet for uavhengige finansielle rådgivere og vi har opplevd økt etterspørsel etter rådgivning fra våre kunder. Vi tror det er nettopp i urolige tider man har behov for god langsiktig rådgivning. Vi har derfor rekruttert mange erfarne rådgivere til våre kontorer i 1. halvår i år, sier Sivertsen.

Solid 1. halvår på tross av korona krisen

I 1. halvår i 2020 opplevde selskapets kunder urolige finansmarkeder som følge av koronakrisen, men de aller fleste av kundene har allerede nå gevinst i sine porteføljer hittil i år. 

– Våre kunde har som oftest etablert en finansiell formue når de starter sitt kundeforhold hos oss, og de er opptatt av å redusere nedsiden med markedsfall så vel som å maksimere oppsiden. Våre anbefalte fondsporteføljer reduserer nedsiden i urolige markeder og gir samtidig god muligheter for oppside i stigende markeder, bekrefter Sivertsen.

Etterspørsel etter selskapets tjenester har økt i 2020 og selskapets inntekter har økt i 1. halvår 2020 med 21 % i forhold til 1. halvår 2019, og selskapets lønnsomhet har økt vesentlig.

Drammenskontoret

– Forvaltningshuset i Drammen som nå skifter navn, har sterk vekst i området. Vi opplever god tilvekst av nye kunder i Drammens-området.  Flere velger Forvaltningshuset på grunn av vår uavhengige rådgivning, samt personlig og individuelle oppfølging sier daglig leder Marit Mørdre.

Marit Mørdre kom på plass som ny daglig leder i mars 2020. Hun har lang erfaring innen spare- og investeringsrådgivning etter over 20 år i bransjen. Jonas Bagstevold har lang erfaring i selskapet etter å ha jobbet i Forvaltningshuset i 5 år og er Formuesforvalter. Petter S. Johansen er nyutdannet økonom og er det siste tilskuddet. I tillegg har vi Lars Vilsvik som trainee med oss.

– Grunnet økt aktivitet og etterspørsel, er vi i gang med flere ansettelsesprosesser og har et mål om å ansette 3 nye i løpet av høsten. Da søker vi primært etter rådgivere i lokalområdet rundt Drammen. Lokal tilhørighet er veldig viktig for oss, sier Marit Mørdre.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners er Nordens ledende innen finansiell rådgivning og formidling av forsikringer og finansielle tjenester. Konsernet har 2200 ansatte, forvalter vel 600 mrd. for sine kunder og omsetter i 2019 for ca. 4 Mrd SEK. Söderberg & Partners har virksomheter i Sverige, Finland, Danmark, Nederland, Norge og Luxembourg.