Første skip på landstrøm i Drammen

Det var en stor dag i Drammen havn onsdag den 10. mai da MS «Elektron» som første skip koblet seg på landstrømsanlegget.

«Elektron» som er eiet av Statnett SF ligger for tiden til kai på Holmen-Syd forteller havneinspektør Morten Hansen som er veldig fornøyd med endelig å kunne ta i bruk landstrømanlegget.   

Drammen havn har fått støtte av Enova til å bygge ut landstrøm på sine kaier og anlegget stod ferdig til bruk høsten 2019.

Det passet også meget bra at Kystdirektøren var på besøk i Drammen havn denne onsdagen og fikk se en aktiv havn med lossing av sement og stål i tillegg til lasting av trepellets og landstrøm-oppkoblingen av MS «Elektron». Det hele ble inspisert av Kystverket ved Arve Dimmen, Kystdirektør Einar Vik Arset og Sven Martin Tønnessen sammen med Havnedirektør Arne Fosen.

M/S «ELEKTRON» av Drammen

Oppkoblingen ble utført av havnas medarbeidere i et godt samarbeid med et velvillig mannskap på M/S «ELEKTRON», og 690 Volt ble levert om bord kl. 15:24. Et kvarter senere ble det helt stille i maskinrommet. 

Miljøet gleder seg – mannskapet ser fram til en natt uten bakgrunnsstøy. Generatorer slått av, så døgn forbrenning av 900 liter diesel er historie når hun ligger til kai i Drammen.

Del av et større bilde

Etableringen av landstrømsanlegget i Drammen er både en brikke i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten i Oslofjorden og et av mange steg på vei til å gjøre Drammen havn til en 0-utslippskrav innen 2030. Havna arbeider med å fjerne utslipp fra biler, båter, kraner og annet utstyr i tillegg til å etablere lokal strømproduksjon gjennom solcelleanlegg, håndtere avfall på en bærekraftig måte og utvikle bygningsmasse og beplantning som samspiller godt med byens behov.

«Vi er godt i gang med de første stegene på denne reisen og ser frem til fortsettelsen sammen med leietakere og andre samarbeidspartnere» sier havnedirektør Arne Fosen.

For mer informasjon, kontakt:

Havnedirektør Arne Fosen, tlf. 916 52 500

Ass. Havnedirektør Ivar Vannebo, tlf. 915 62 185

www.drammenhavn.no