Flere formuende kvinner vil gi økt mangfold

En tredjedel av verdens formuer kontrolleres i dag av kvinner. Andelen forventes å øke betydelig de kommende årene. Rådgiverne Cathrine Titlestad Hauge (t.v.) og Camilla Nysæther Nilsen ved Formuesforvaltnings kontor i Drammen tror flere formuende kvinner vil føre til mer mangfold i finansbransjen fremover.

Finansbransjen har i mange tiår vært dominert av menn – på begge sider av bordet. Nå merker vi at flere og flere kvinner både utmerker seg i næringslivet og går inn i entreprenørrollen. Vi står i tillegg foran en stor bølge av generasjonsskifter, der enorme verdier skal videreføres til neste generasjon. Dette vil føre til flere formuende kvinner fremover, sier Camilla Nysæther Nilsen som er nestleder ved Formuesforvaltnings kontor i Drammen.

Sammen med kollega Cathrine Titlestad Hauge hjelper hun privatpersoner og familier i Drammensområdet med å bevare og utvikle formuer.

– Historisk sett har familieformuer som oftest vært kontrollert av menn. De har tatt de store investeringsbeslutningene, og tidligere generasjoners formuer ble ofte overført fra menn til menn. Dagens arvinger er mye mer likestilte, tilfører Titlestad Hauge.

Vil føre til mer mangfold

Formuesforvaltning har i samarbeid med Kantar Sifo Prospera undersøkt hvordan 400 formuende kvinner i Skandinavia har bygget opp og kontrollerer sin kapital. (Last ned rapporten her: https://formue.no/scan-her-wealth). Målet var å kartlegge hva formuende skandinaviske kvinner vil oppnå med sin kapital og hva formuene betyr for dem. I undersøkelsen svarer 53 prosent at formuene er selvskapt. Det rimer godt med de erfaringene Nilsen og Hauge har.

– Tidligere så vi langt oftere at kvinners formuer kom fra ekteskap eller arv. Menn har historisk ofte hatt en egen beholdning av aksjer som de nærmest har vært enerådende over. De har også vært sterkere i spørsmålet om den økonomiske råderetten. Jeg tror at det blir vanskeligere for menn å beholde dette forspranget fremover, sier Nysæther Nilsen.

– Flere og flere kvinner tar et aktivt eierskap til sin kapital – og stadig flere vil innta en selvsagt rolle i dialogen om formuen. Vi ser også at flere og flere kvinner finner veien til børsen. Denne utviklingen vil finansbransjen måtte tilpasse seg etter. Både med tanke på kjønnsbalansen blant rådgivere og forvaltere, hvilket språk de bruker, men også hvilke investeringsløsninger som tilbys, sier Titlestad Hauge.

Vil ha trygghet

Undersøkelsen viser at majoriteten av skandinaviske kvinner betrakter formue som en trygghet og nesten to tredjedeler synes det er viktig å bevare formuen til fremtidige generasjoner.

– Vår erfaring er at kvinnelige investorer ønsker å analysere flere scenarioer før de investerer, og generelt virker det som de tar mer kalkulert risiko. De ønsker en langsiktig strategi som skal skape verdi over tid, sier Nysæther Nilsen.

Deres erfaring er at det oppnås best resultater når begge ektefellene er med i rådgivningsmøtene. 

– Vår oppgave er å hjelpe kundene med å definere hvilke mål de har med formuen og deretter legge en plan for hvordan man skal nå de målene.  Vi opplever at diskusjonene rundt hvilke mål de har for formuen blir bedre dersom begge er til stede i møtene. Når samtalen først er kommet på bordet fortsetter den gjerne hjemme, og på den måten blir målene mer gjennomtenkt og forankret hos hele familien, sier Titlestad Hauge.

Opptatt av bærekraft

Alle investeringer har innvirkning på omgivelsene. Det gjelder enten man investerer direkte i selskaper, via indeksfond eller velger aktiv forvaltning.

– Vi merker at kvinner er generelt mer interessert i å trygge fremtiden både for sin familie og miljøet de lever i. Nesten 70 prosent av de formuende skandinaviske kvinnene i undersøkelsen svarer at de synes det er svært viktig eller viktig at investeringene bidrar til et bærekraftig samfunn.

– Når Formuesforvaltning velger forvaltere for kundenes kapital er vi opptatt av at de har integrert bærekraft i sine investeringsbeslutninger. Vi følger løpende opp at de utvalgte forvalterne gjennomfører den strategien og skaper de resultatene som er forespeilet, forteller Titlestad Hauge.

– Vi tror på aktiv påvirkning fremfor ekskludering og har satt som mål å redusere karbonavtrykket i kundenes porteføljer med minimum 50 prosent innen 2030.

Gleder seg til å hjelpe flere

De to rådgiverne ser frem til at det blir større mangfold i finans fremover.

– Å jobbe i finans er utfordrende og gøy. Etter hvert som flere formuende kvinner tar eierskap til sin kapital, er vi sikre på det blir et økt mangfold på begge sider av bordet. Vi gleder oss til å hjelpe flere formuende kvinner fremover, sier de to kvinnelige rådgiverne.