Finne rett kandidat krever kompetanse

- Stadig raskere endringer i rammebetingelser, stiller stadig nye større krav til lederes kompetanse og utvikling av kompetanse, sier Andreas Aaberg (bilde) som er partner i Headvisor, og avdelingsleder i Drammen.

Executive search og Headvisor

Å lete etter de riktige kandidatene er krevende arbeid, og det er i mange tilfeller en god løsning å få profesjonell bistand til dette arbeidet.

Headvisor AS er et av Norges største selskaper innenfor search and selection med en omsetning i 2021 på 64 millioner kroner. De har erfaring tilbake til 1985 med å rekruttere toppledere, ledere og spesialister både til privat og offentlig sektor. I tillegg til å benytte LinkedIn og andre digitale kanaler for å finne rett kandidat, bruker de også egne nettverk av kontakter og relasjoner. De jobber tett på menneskene og oppdragsgivere for å finne rett match. Fordelen med å bruke rekrutteringstjenester, er at de søker opp og inviterer med kandidater som sannsynligvis ikke hadde respondert på stillingsutlysninger.

Grundig kravspesifikasjon

Andreas Aaberg er partner i Headvisor og leder avdeling Drammen. Han er spesialist i å arbeide på tvers av bransjer og tilbyr kunder skreddersydd rekruttering og lederutvelgelse samt management consulting. Andreas forteller at stadig raskere endringer i rammebetingelsene, stiller nye større krav til lederes kompetanse og utvikling av kompetanse.

Om dagens markedssituasjon forteller Andreas at det er mange interessante oppdragsgivere som kjemper om de beste kandidatene. Markedet er endret. Nå er det kandidatenes marked. Det betyr at oppdragsgiverne må være mye mer bevisst og tydelige på hva de kan tilby som arbeidsgivere, og ikke ta for gitt at kandidatene velger dem. Rekrutteringsprosessene er mer krevende både for oppdragsgiver og hodejeger slik markedet er nå, og for å få de gode kandidatene kreves det at en jobber godt gjennom hele prosessen.

Kjennskap til markedet

Hodejegers’ kjennskap til markedet, kandidat- og kildenettverk samt godt research arbeide basert på en nøyaktig og grundig kravspesifikasjon av egenskapene og kompetansen en ønsker hos den som skal ansettes, er selve grunnlaget for en vellykket ansettelsesprosess. Oppdragsgiver må ha en realistisk og presis oppfatning av hva de trenger. Hodejegeren vil komme med sine innspill basert på sin erfaring, forretningsforståelse og kompetanse slik at man kommer fram til en omforent kravspesifikasjon til den nye lederen.

Oftest trives de beste kandidatene i sine nåværende stillinger.

Derfor er det helt avgjørende at hodejeger og oppdragsgiver kommer fram til en attraktiv og kortfattet pitch / teaser for stillingen som gjør at kandidater som headhuntes får interesse for og vil vite mer om stillingen. I tillegg til å finne kandidater med den riktige kompetansen, er det ekstra viktig å bruke prosessen til å bli trygg på motivasjonen for å skifte jobb, og ikke minst at de er motiverte for å starte hos akkurat det selskapet som trenger nye medarbeidere.  

Dette kan være en mer tidkrevende prosess, men det er også en sikker måte å rekruttere på hvis en tror det kan være vanskelig å finne den riktige kandidaten. Ved å bruke ekstern rekrutteringshjelp, har en flere å sparre med og det blir gjerne grundigere prosesser enn det bedriftene har tid til å gjennomføre selv.

Les mer her

Det er mange bemannings- og rekrutteringsbyråer som er medlem i Næringsforeningen. De har god kompetanse og bidrar gjerne med å finne de riktige kandidatene til ledige stillinger dere måtte ha

Kandidatenes marked

Det er kandidatetens marked. Det merkes både i NAV som har den laveste arbeidsledigheten på mange år, og hos de ulike byråene. Det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse som matcher de ledige stillingene. Det stilles høye krav til alle arbeidsgivere for å tiltrekke seg kandidater. Som arbeidsgiver må en jobbe godt med å avdekke hvilken kompetanse en trenger samt være en god bestiller og samarbeidspartner for rekrutteringsbyråene. Det oppfordres også til å være nysgjerrig på kandidater med et godt potensial som kan læres opp i stillingene. For å tiltrekke et godt utvalg av kandidater til de ledige stillingene er det smart å være bevisst hvilke søkeord som benyttes i stillingsannonser på f.eks Finn.no. Det alle har til felles, er at gode annonser vil få drømmekandidaten til å klikke på “Søk her”-knappen.

Det er nyttig å jobbe godt med stillingsannonsen, og lage en tekst som gir mulige søkere en god forståelse av hva stillingen går ut på. Teksten gir søkerne et førsteinntrykk av arbeidsgiver og stillingen, og stillingsannonsen er helt avgjørende for om «drømmekandidaten» velger å søke!

Her følger noen råd og tips til hvordan gjøre din bedrift til en attraktiv arbeidsplass for fremtidige medarbeidere. 

For å tiltrekke seg gode kandidater, bør bedriften gjøre seg bemerket på en eller annen måte, slik at jobbsøkere oppdager bedriften din. Arbeidstakere så vel som jobbsøkere tiltrekkes av ulike fasiliteter, karrieremuligheter, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø, bærekraft osv. Listen over “tiltrekninger” er lang, så her er det viktig å tenke variasjon for å motivere ulike mennesker og målgrupper til å ta kontakt. 

Sjekk ut enkle grep man kan gjøre

Nettside

Å gjøre seg “synlig” for arbeidsmarkedet kan f.eks. være å gjøre nettsiden mer attraktiv med å dele gode historier og opplevelser, vise frem visjoner og verdier, være stolt av flotte utmerkelser og resultater, velge tiltrekkende bilder etc. 

Vis hva din bedrift tilbyr, hvem dere er og hvilke verdier dere har. Ha gjerne et område på nettsiden til å vise ledige stillinger eller hvilke ressurser og medarbeidere dere ønsker å få kontakt med fortløpende. 

Synlig på sosiale medier

Velg kanaler på sosiale medier som passer for din bedrift, kunder og fremtidige ressurser. Det er mange kanaler å velge mellom, men tenk ut hvor dere best vil nå ut med viktig budskap til riktig målgruppe! 

På lik linje med nettsiden, deler man gode historier på sosiale medier. Del positivitet, morsomme situasjoner, stolte øyeblikk, presentasjon av ny medarbeider, nyheter og glimt fra en arbeidshverdag. Slik vil dere selv bidra til å få oppmerksomhet, synlighet og et godt omdømme i arbeidsmarkedet. Potensielle kandidater vil oppdage at i din bedrift skjer det ting som kan være svært interessant for vedkommende. 

Alle, både jobbsøkere og fast ansatte følger med på attraktive arbeidsplasser. 

Den krevende situasjonen i arbeidsmarkedet gjør et det smart å ha en proaktiv og langsiktig plan for bemanningssituasjonen i eget selskap. En spennende mulighet er å tilby praksisplasser og opplæring for elever, studenter og andre arbeidssøkere som trenger å bygge opp kvalifikasjonene sine.

Lærebedrift

Det er et stort og økende behov for lærlingeplasser i flere bransjer over hele landet. 

Det er flere fordeler med å være en lærebedrift utover det å ta samfunnsansvar og bidra til rekruttering til egen bedrift/bransje.

Her får bedriften tilgang på yngre målgrupper, som ofte tenker nytt og annerledes. De kan bidra med nye innspill til arbeidsoppgaver og rutiner og på den måte bidra til fordelaktige endringer for bedriften.

Lærlingen trenger god faglig opplæring og trening for å bestå fagprøven. Ved å investere i lærlingene kan bedriften tilby ansettelse og få en medarbeider med fagbrev som allerede er godt kjent i bedriften og trenger lite opplæring ved ansettelse. Absolutt nyttig for begge parter.

Det er stadig behov for flere lærlingebedrifter for å holde opp tilbudet på fagkompetanse i mange bransjer.

Ved å ta inn lærlinger kan man:

– få tilgang til fremtidige kompetente medarbeidere

– være heldig å oppdage talenter for innovative tanker og utvikling

– teste ut hverandre for videre engasjement eller ansettelse

– gi unge muligheten inn i et spennende yrkesliv

– bidra til å sikre fremtidig fagkompetanse innen ulike bransjer

K2 Kompetanse

Renate Aurora Vedvik (bilde) har lærlingetid sin hos K2 Kompetanse, og skal snart ta fagbrevet i Kontor- og Administrasjonsfaget. Renate har takket ja til å fortsette i K2 for å få verdifull jobberfaring rett etter utdanningen sin. – Det har vært utrolig lærerikt, spennende og utfordrende å få opplæring i en gründerbedrift, som K2 Kompetanse, sier Renate.

– Jeg har fått muligheten til å jobbe med reelle arbeidsoppgaver, bli kjent med kollegaer og fått smake på yrkeslivet. Jeg tar ett år av gangen for å se hva som byr seg av nye utfordringer andre steder, eller kanskje jeg blir i K2 hvem vet. Jeg ønsker at mange flere unge som meg, får denne muligheten fremover, sier Vedvik

Vil du vite mer om hva som skal til for at din bedrift kan bli en godkjent Lærebedrift?

Ta kontakt med opplæringskontoret eller yrkesskoler for lærlinger/voksenlærlinger i regionen vår, og finn ut hva som skal til. 

Les mer her

Trainee

Muligheten for å finne unge talenter og fremtidige medarbeidere, kan være til stede ved å benytte seg av elever som ønsker utplassering-, praksis-, eller trainee-plasser, som en del av utdanningen sin.        

Ta kontakt med videregående skoler, yrkesskoler, universitet, karrieresentre og tiltaksarrangører for å sjekke ut denne muligheten. 

Å rekruttere nye ansatte eller å ta vare på eksisterende kompetanse krever et godt samspill. Næringsforeningen er opptatt av å dele suksess historier og dele informasjon til alle medlemmene våre. Det er mange muligheter for å finne både nye kompetanse og ta vare på eksisterende.

Utplasseringselever

Det er viktig at arbeidslivet og skolen samarbeider om å gi elevene erfaring fra en arbeidsplass. Praksisen i arbeidslivet gir elevene yrkeserfaring og kan gi økt motivasjon til å fullføre videregående skole. At en bedrift gir en elev praksisplass, er en vinn vinn-situasjon for eleven og bedriften. Yrkesfageleven kommer med ny og oppdatert teori. Arbeidsplassen får en uerfaren, men ung entusiast på laget.

Trebo AS

Trebo AS har god erfaring med å ha utplasseringselever som ofte åpner opp døra for å kunne bli lærling i bedriften. – Sebastian von Zernichow (bilde) startet som utplasseringselev to dager i uken før han selv ønsket å søke lærlingplass. Trebo hadde allerede fått et godt inntrykk av ham så det var da enkelt å takke ja til søknaden, sier daglig leder Alexander Aas.

– Nå går han to år som lærling før han skal ta svenneprøven. Samtidig så oppfordrer han andre bedrifter til å legge til rette for både utplasseringselever og lærlinger. “Det er en av våre viktigste investeringer”, avslutter Alexander Aas.