Er det vanskelig å rekruttere riktige folk til ledelsen?

Det er et «godt arbeidsmarked» om dagen – godt for de som er på jakt etter jobb i hvert fall. For arbeidsgiver kan det bety et svært presset marked der det er vanskelig å få tak i den du søker etter. Hva gjør man når både tiden og ressursbruken er i ferd med å gjøre prosessen lang og tung?

Det er et «godt arbeidsmarked» om dagen – godt for de som er på jakt etter jobb i hvert fall.

For arbeidsgiver kan det bety et svært presset marked der det er vanskelig å få tak i den du søker etter. Hva gjør man når både tiden og ressursbruken er i ferd med å gjøre prosessen lang og tung? Skal man gå på kompromiss med de opprinnelige kravene og forventningene til rette kandidat for stillingen, eller skal man tenke alternativt – og kanskje mer ekspansivt.

Hva med å sette inn en leder på midlertidig basis?

I et omveltende og dynamisk marked og i alle virksomheter oppstår det situasjoner hvor det internt mangler riktig kompetanse. Det kan dreie seg om alt fra «kontrollerte» situasjoner hvor f.eks. en nøkkelmedarbeider er på permisjon, til akutte og forretningskritiske situasjoner med stort potensiale for skade eller manglende utnyttelse av forretningsmuligheter – uansett, situasjoner som kan koste dyrt hvis de ikke håndteres på en god måte. Nødvendig kompetanse må på plass!

Flere og flere velger å benytte seg av en midlertidig leder (interimleder) når virksomheten har et tidsavgrenset og midlertidig behov, og det ikke er tilgjengelig eller hensiktsmessig å bruke interne ressurser eller søke nye personer for fast ansettelse.

Interimledelse er et strategisk verktøy for eiere, styrer og toppledelse.

Når skal du egentlig engasjere en interimleder? Her en noen av de mest åpenbare situasjonene:

  • er i, eller skal sette i gang en omstillings- eller restruktureringsfase og trenger handlekraftig ledelse for en periode – en leder som kan skape varige verdier som gjør at virksomheten kan gå videre på ny kurs
  • er i en situasjon hvor det er behov for spisskompetanse som det ikke er naturlig eller hensiktsmessig å besitte på permanent basis
  • trenger ro og trygghet i en mellomperiode der man er i gang med egne prosesser- en dyktig leder som kan holde i trådene og sørge for stabil drift i en periode der interne ressurser allokeres til andre ting
  • når man er noe usikker og trenger avklaring på hvilken profil som egentlig er den rette for stillingen på lang sikt
  • ønsker en stilling besatt, men det tar for lang tid å finne den rette kandidaten

En erfaren interimleder bidrar til at virksomheten får et løft fordi han eller hun har den erfaring og kompetanse som virksomheten selv ikke har tilgjengelig.

Vi i Incepto Executive er en ledende aktør med lang erfaring fra bransjen og har levert flere oppdrag i regionen. Vi besitter flere hundre interimledere i vår base og er kontinuerlig i kontakt med markedet både i form av leveranse av kompetente ressurser, men også for å ytterligere knytte til oss de mest dyktige og erfarne kandidatene – til glede for våre kunder.
Vi er i stand til å dekke et bredt spekter av ledelsesfunksjoner innenfor de fleste bransjer. Våre kunder spenner fra små start-up virksomheter til internasjonale konsern.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på tlf. 934 10 730 eller pr. mail tor.hansen@incepto.com så kan vi ta en uforpliktende samtale om hva vi kan bidra med.
Se også vår hjemmeside https://inceptoexecutive.no