En av Norges viktigste teknologibedrifter ligger i Drammen – bli bedre kjent med Statens vegvesen

Med over 300 ressurser plassert i Drammen Business Center, ser vi det naturlig å bli en del av næringsforeningen, sier Cato Rindal, avdelingsdirektør i It-divisjonen i Statens vegvesen.

Etter en større omorganisering i vegvesenet i 2020, der de gikk fra oppdeling i regioner til divisjoner, fikk IT sitt nye hovedsete i Drammen, nærmere bestemt i Drammen Business Center. Nå er de også blitt medlem av næringsforeningen.

Sterkt fagmiljø

Statens vegvesen er ikke først og fremst kjent for sin IT-virksomhet, men det ligger enorme mengder teknologi bak tjenestene ut til brukere av norske veier.

I Drammen sitter det over 300 kompetente ressurser, hvorav hovedvekten er IT-ansatte, som alle bidrar til å videreutvikle og vedlikeholde alle etatens digitale tjenester og systemer.

– I Drammen sitter blant annet løsnings- og virksomhetsarkitekter, utviklere, tjenestedesignere, jurister, testere, UX-designere, smidig coacher, rådgivere med mer, forteller Rindal.

Fagmiljøet i IT er unikt for regionen, og det er nettopp det faglige nettverket som gjør divisjonen til en spennende arbeidsplass.

– Vi samarbeider ikke bare internt med kollegaer på kontorstedet, men utfører små og store prosjekt på tvers i samarbeid med andre divisjoner og leverandørmarkedet. I fellesskap jobber alle ansatte i vegvesenet for fem samfunnsnyttige toppmål.

Viktig samfunnsoppdrag

Statens vegvesen IT utgjør en viktig brikke i samfunnbidraget med sine leveranser inn til hele Vegvesenet, der IT-divisjonens mål er:

«IT skal understøtte Statens vegvesens tjenesteproduksjon gjennom sikre, effektive og tilgjengelige IT-tjenester og -leveranser ut mot alle enheter i Statens vegvesen.»

IT-divisjonen bidrar betydelig inn i produktutvikling, og for å bli fremtidsrettet må vegvesenet øke fokuset på fremtidenes teknologi. Også vegdirektøren vektlegger at digitalisering og IT er avgjørende for fremtidens vei.

Statens vegvesens fem toppmål

  • Mer for pengene
  • Effektiv bruk av ny teknologi
  • Nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken.
  • Bidra til oppfylling av Norges klima og miljømål.
  • En enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.

– IT i Drammen er en svært viktig bidragsyter for å sikre blant annet enklere reisehverdag på norske veier. Fremkommelig vei er et betydelig fokusområde som startet hos oss, men er nå av stor betydning for hele etaten, sier Rindal.

DBC er et velegnet hovedsete for IT

Beliggenheten i Drammen med umiddelbar nærhet til togstasjonen har vist seg å være positivt for rekrutteringen til divisjonen. Det er enkelt å komme seg til Drammen Business Center med kollektivtransport, noe mange setter pris på.

– Det er mange som ser fordelene med å unngå rushtrafikken inn til Oslo hver morgen.

Vegvesenet oppgir at IT-divisjonen er i vekst og at de jobber aktivt med rekruttering.

–  Vi trenger flere faste ansatte og søker stadig etter dyktige digitale hoder, sier Cato Rindal,  avdelingsdirektør Styring IT (bilde).

I disse urolige tider bør det nevnes at en jobb i vegvesenet ikke bare er spennende faglig, men også trygg. I tillegg er det populært med timebank, som gjør jobben svært fleksibel og er godt forenelig med balanse mellom jobb og fritid.

På utgikk etter ny jobb med prima utsikt fra kontoret?
Følg med på: https://www.vegvesen.no/om-oss/jobb/ledige-stillinger/ (velg Viken)