Eiendomsforum i Øvre Eiker kommune 26. oktober

Det skjer mye i Øvre Eiker for tiden, og kommunen skal utvikles videre i årene som kommer. Næringslivet er en viktig driver og forutsetning for utviklingen. Øvre Eiker kommune inviterer til møte med innlegg og dialog. Foto: Mulighetsstudie Dark Arkitekter

Ønsker god dialog

Kommunen er både samfunnsutvikler og myndighet, og ønsker god dialog og samarbeid med næringslivet.

Uformell arena

Eiendomsforum er en uformell arena der næringslivsaktører kan møte ansatte i kommunen og ta opp ulike relevante og aktuelle tema. Vi planlegger å gjennomføre flere møter i Eiendomsforum Øvre Eiker, og innhold og form kan variere.

Vi inviterer til møte med innlegg og dialog:

Dato: 26. oktober 2022
Kl.: 09.00 – 11.00
Sted: Rådhuset, festsalen

Det vil være flere ansatte fra plan, bygg og geodata til stede på møtet.

Program:

09:00 – Velkommen, v/ Susanne Vist, kommunalsjef samfunnsutvikling

09:05 – Dette jobber vi med i seksjon samfunnsutvikling, Susanne Vist

09:20 – Slik jobber planavdelingen – og aktuelle saker, Anders Stenshorne, plansjef

09:40 – Pause

09:55 – Slik jobber byggesaksavdelingen, Knut Anders Laag, leder byggesak

10:10 – Kort om meglerpakker, navn kommer

10:20 – Spørsmål og dialog med møtedeltakere

11:00 – Møtet avsluttes

Enkel servering

Påmelding: susanne.vist@ovre-eiker.kommune.no