Eiendomsdagen 2021: På høy tid å sette fart i Drammen

Eiendomssenteret, BDO, Svensson Nøkleby og Næringsforeningen i Drammensregionen arrangerte nylig Eiendomsdagen 2021. Arrangementet er regionens største og viktigste arena for alle som er opptatt av by-, nærings- og eiendomsutvikling. Over 300 deltakere var til stede på Eiendomsdagen, som ble arrangert første gang i 2013.

–– Den enkleste pulsen på bygg- og anleggsbransjen er å telle antall heisekraner. De er det heldigvis mange av i Drammen, sa Thomas Lidsheim fra BDO.


Drammen har som mål å være regionens drivende kraft og den mest attraktive byen å bo i, drive næringsutvikling i og flytte til, men hva skal til for å få til det? Nå er det på tide å få opp farta etter en altfor lang pause, var både politikere og næringslivet i regionen enige om.


Stor enighet om fart og hva som skal til

Det meste ligger til rette for videre utvikling og vekst i Drammen. Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser, startet konferansier Hans Arne Odde med under Eiendomsdagen 2021.

Både ordførere, politikere, kommuneansatte og boligutviklere er enige om at man nå må prioritere fart for å få Drammen opp av dumpen og ut av en nedadgående befolkningsutvikling.

Ordførerne trakk frem fordelene med et felles forum for forpliktende samarbeid på tvers av kommunene, mens boligutbygger Trond Åsheim presiserte at politikerne bruker for mye tid på å vurdere hva slags boliger som skal bygges, i stedet for å faktisk bygge de.

Anne-Marie Vikla fra Drammen kommune kontret med at det er et felles ansvar, men at kommuneadministrasjonen må være synlige og tilgjengelige, uten at det betyr at alle prosjekter vil få et «ja».

Konferansier Hans Arne Odde, ordfører Knute Kvale, Monica Myrvold Berg og Gunn Cecilie Ringdal i samtale under Eiendomsdagen 2021.

– Drammen ønsker å være et næringssentrum og et nasjonalt regionssentrum. Vi har kanskje tatt litt mye tran, og vi er avhengige av samarbeid og klarer ikke dette alene, sa ordfører Monica Myrvold Berg.   

Med utgangspunkt i de 17 bærekraftsmalene

Mathis Grimstad fra Stor-Oslo Eiendom snakket om bærekraft i teori og praksis, og konkluderte med at dersom trenden skal snus må vi jobbe sammen og ta ansvaret – det gjelder også deltakere på Eiendomsdagen.

– Eiendomsbransjen står for 40 % av utslippene. Jeg jobber i den verste bransjen. Vi må løse byene, kommunene og hvordan de organiseres. Gjør vi det, så løser vi også klimautfordringene, sa Grimstad til deltakerne.

Kommunen jobber aktivt med å implementere bærekraftsmålene i alle strategier. Einar Jørstad og Fredrik Holtan fra Drammen kommune understreket at den nye kommuneplanen er bygget på bærekraftsmålene, i tillegg til at Drammen har et hårete mål om å bli Norges grønneste kommune.

Også utbyggere er i gang. Vestaksen Eiendom AS står bak SporX, kanskje Nordens mest bærekraftige kontorbygg, som nå er i ferd med å ferdigstilles langs elvebredden i Drammen. Amund Ringdal og Dpend jobber med å gi gateplanet tilbake til innbyggerne i stedet for å bygge på bilens premisser, mens Mathias Svoren i Scala Eiendom ønsker å utvikle aksen sentrum-sykehuset som en inngangsport til Drammen by.

Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom hadde bærekraft i praksis på agendaen

Bolig- og befolkningsvekst avgjørende for næringsvekst

Næringsforeningen i Drammensregionen ønsket konkrete tall på hvordan boligprosjekter i regionen påvirker verdiøkningen, og bestilte tidligere i år en rapport fra Menon Economics. Boligbyggprosjektet på Knive-Lolland ble brukt som bærende eksempel i rapporten, og svaret var overraskende: Sysselsettingseffekten av dette prosjektet vil være 3800 årsverk og en verdiskapning på fire milliarder kroner.

– Vi vet at befolkningsvekst bidrar til næringsvekst. Får man til bolig- og befolkningsvekst vil også næring følge etter. Her er det bare å få opp farta. Her må det bygges, konkluderte daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad.

Syv drivere viktige for å forstå et endret risikobilde

Thomas Lidsheim, partner og bransjeansvarlig for bygg og anlegg i BDO, startet foredraget med å si at han hadde gode nyheter da presenterte den helt ferske bransjeanalysen som BDO har utarbeidet for bransjeaktørene innen bygg og anlegg.

Da koronaen kom i fjor var det to måneder med fullstendig bråstopp i bygg- og anleggsbransjen. I etterkant er det stor usikkerhet om bremsen skyldes pandemien, eller om endringen faktisk er varig. Lidsheim trakk frem at det overordnet er en brems i veksten, men forbedrede marginer gir et endret risikobilde.

— Den enkleste pulsen på bygg- og anleggsbransjen er å telle antall heisekraner. De er det heldigvis mange av i Drammen akkurat nå, sa Lidsheim.

Han la frem syv drivere som forklarer markedet fremover: Pandemiens langtidseffekt med tilgang på verdens råvarer, politisk usikkerhet på Stortinget, eldrebølgen som kommer, etterspørsel etter kvalifisert personell, bærekraft, teknologi og digitalisering.

– De store selskapene har mer marginforbedring enn de små. Det nytter ikke å være en timannsbedrift. Skal du lykkes må du være stor. Fremover vil vi se flere oppkjøp og sammenslåinger, avsluttet han.

Den energiske makroøkonomen var tilbake

Erling Røed Larsen, forskningssjef i Housing Lab, var også foredragsholder under Eiendomsdagen 2019. Den gangen dro professoren og økonomen frem urbanisering og rente som viktige mekanismer for boligmarkedet. I år fokuserte han på renteeffekten, agglomerasjonsgevinster og Balassa-Samuelson-effekten:

– Boligmarkedet henger sammen med alt. Egentlig betaler vi kelneren vår for å ikke dra til Nordsjøen. Det er derfor utepils koster i Norge, sa Røed Larsen under foredraget.

På forklaringen om hvordan boligmarkedet utvikler seg, sa han:

– I Oslo kan en ny nyutdannet sykepleier kjøpe litt over 1 % av boligmarkedet. Det er lite. Det siste vi ønsker er at det bare er russiske oligarker som har råd til å bo i Oslo.

Erling Røed Larsen om situasjonen om utsiktene, rentene og farten i boligmarkedet.