Ecofric gjør bærekraft lønnsomt for SMB – Nytt medlem i Næringsforeningen

I nær fremtid, med innføring av bl.a. EUs taksonomi, vil også små og mellomstore bedrifter bli pålagt å synliggjøre og dokumentere deres bærekraftsarbeid. I tillegg vil bedriftens kunder og interessenter i større grad vektlegge bærekraftskriterier i valg av produkter og tjenester.

Dette er handlingens tiår. Bærekraft må i enda større grad forenkles og tilgjengeliggjøres for å oppnå resultater. FNs 17 bærekraftsmål er kjent for mange, men innholdet, forpliktelsene og tiltakene i målene er mindre kjent. De store bedriftene har etablert rutiner, men små og mellomstore bedrifter (SMB) har begrenset tilgang på ressurser og så langt er det ingen verktøy på markedet som er tilpasset SMBs behov for tiltak og rapportering i tråd med kommende standarder og krav. Derfor etablerer Ecofric en plattform for SMB-markedet, som ivaretar deres nåværende og fremtidige behov for bærekraftsarbeid- og rapportering med fokus på lønnsomhet for SMB. 

Problemet vi løser

Alle bedrifter må implementere og dokumentere bærekraftsarbeid

I nær fremtid, med innføring av bl.a. EUs taksonomi, vil også små og mellomstore bedrifter bli pålagt å synliggjøre og dokumentere deres bærekraftsarbeid. I tillegg vil bedriftens kunder og interessenter i større grad vektlegge bærekraftskriterier i valg av produkter og tjenester, og for fortsatt å være konkurransedyktig og attraktiv i markedet må bedriften synliggjøre hvordan de jobber med bærekraft. Situasjonen er utfordrende for SMB-markedet, som ikke har samme ressurstilgang i form av tid, penger og kompetanse som større bedrifter. Bedriftene er opptatt av å skape en lønnsom drift og med begrensede ressurser vil de prioritere dette. Samtidig vet de ikke hvordan de skal jobbe med bærekraft.

Løsningen/forretningside

Vi gjør det som til nå har vært løst gjennom én-til-én til én-til-mange løsning, hvor kunnskap, erfaringer og læring fra en organisasjon, kan gjenbrukes til andre lignende bedrifter som en form for resirkulering og redesign men tilpasset den enkelte bedrift. For å få til dette må vi ta i bruk kunstig intelligens, for å håndtere den store mengden data, samt nevrale nettverk for å håndtere språk og kontekstuelle sammenhenger. 

Digital plattform til små og mellomstore bedrifters bærekraftsarbeid

Vi bygger en plattform for SMB som gjør bærekraft lønnsomt, relevant og forståelig. Ved bruk av teknologi skal plattformen lære å kategorisere selskaper, aktiviteter og informasjon, og deretter servere relevant og lønnsom informasjon til bedrifter til rett tid. Det kan beskrives som bærekraftens svar på Fiken’s regnskapssystem, som gir alle bedrifter mulighet til å ta lønnsomme bærekraftsvalg. 

Tjenesten leveres som en webportal, hvor all interaksjon med plattformen skjer. Her vil bedrifter få innsikt i sin egen status og hvordan de presterer sammenlignet med egen bransje og region. De vil også kunne jobbe med tiltak og aktiviteter knyttet til deres bedrift, kompetanseheving så de kan ta bedre valg og muligheten for å rapportere. De skal jobbe med det som er relevant og lønnsomt for bedriften.

For mer informasjon om Ecofric: www.ecofric.com