Drammenserne får ny ukeavis

Nytt medlem i Næringsforeningen. Fra og med onsdag 24. februar utgis førsteutgaven av Drammensavisa til 35.000 husstander i Drammen. Aslak Hougen (bilde) er daglig leder i avisen.

Bak utgivelsen står det drammensbaserte selskapet Polinor Media AS på Gulskogen, der også all produksjon av avisen vil foregå. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og ledes av ansvarlig redaktør Geir A. Arneberg. Bente Wemundstad blir avisens redaksjonssjef. Sammen med Polinor Medias journalister og redaksjonens frilansere, skal de produsere avisen.

Både Arneberg og Wemundstad har i en årrekke jobbet som ledere og mellomledere i flere lokale og nasjonale aviser og tidsskrifter.

– I vår nettbaserte medieverden er det å gi ut en papiravis i dag litt som kjerringa mot strømmen. Men vi skal overraske leserne. Vi har klokkertro på at et godt og positivt innslag, basert på eksklusivitet, vil gagne annonsører så vel som leserne. Drammensavisa serveres med nærhet og patriotiske blikk, og vil øke medie-mangfoldet i byen – til fordel for alle, sier Arneberg (bilde over), og legger til:

– Avisa skal selvsagt inneholde de elementer folk flest forventer at en lokalavis skal inneholde, egenproduserte nyheter, folk, kultur, næringsliv, debatt, TV-sider og underholdning.

Wemundstad (bilde over) tilføyer at avisen skal gjenspeile lokalsamfunnet og ivareta interessen for mannen i gata.
– Jeg er overbevist om at vi skal få drammenserne til å smile, bli litt sinna, triste eller stolte, sier hun. – Og ikke minst binde drammenserne tettere sammen.

Daglig leder i Polinor Media, Aslak Hougen vil i oppstarten gå inn som daglig leder i Drammensavisa. Han er stolt og takknemlig for hvordan avisa allerede har blitt tatt imot.
– Vi har presentert konseptet for godt over 100 lokale bedrifter, og nesten samtlige av disse er entusiastiske og ønsker å benytte oss som annonsekanal fremover. Responsen er utrolig motiverende, sier han.

Den siste uken i måneden vil avisen også inneholde et eget næringslivsbilag i rosa papir som vil synligjøre hva næringslivet i Drammen har å by på gjennom blant annet stolte suksesshistorier. Dette magasinet vil i tillegg distribueres til de 4.000 største virksomhetene i Drammen. Drammensavisa vil være annonsefinansiert – og politisk og ideologisk uavhengig.