Drammen Roklubb fikk kr. 200.000.- til heis: – Nå er den innviet

- Vi er veldig glade for at dette er realisert, da heisen øker tilgjengeligheten til lokaler. Drammen Roklubbs lokaler i 2. etasje benyttes mye til møter og selskaper, og da er det viktig at de er tilpasset også de som ikke har like stor bevegelighet. Vi retter derfor en stor takk til Lychefondet, sier Espen Bergeli. (Foto: Drammen Roklubb).

Høytidelig åpning

Det var høytidelig når den nye heisen til Drammen Roklubb offisielt ble åpnet av nestleder i Drammen Roklubb, (f.v) Espen Bergeli, styreleder i Lydia og Harald Lyches Fond, Gerd Barth Thorsby og sekretær i Drammen Roklubb, Laila Kind Rønnholm.

– I tiden etter 1996 ble det satt av øremerkede midler i roklubbens fond, samtidig som det var viktig å sikre økonomien for sportslige aktiviteter i roklubben. Vi derfor avhengig av støtte og midler for å sette opp en løfteanordning. I oktober 2020 ble det sendt en søknad til Lychefondet hvor vi søkte om kr. 220.000.-.  

– Vi fikk en rask tilbakemelding om at Drammen Roklubb var innvilget kr. 200.000.- til bruk på løfteanordning. Med godt bidrag fra Lychefondet, noe egenkapital, samt mye dugnadsinnsats, så er den nye heisen på plass, sier nestleder i Drammen Roklubb, Espen Bergeli.

Mye benyttet – Vi er veldig glade for at dette er realisert, da heisen øker tilgjengeligheten til lokaler. Drammen Roklubbs lokaler i 2. etasje benyttes mye til møter og selskaper, og da er det viktig at de er tilpasset også de som ikke har like stor bevegelighet. Vi retter derfor en stor takk til Lychefondet, avslutter Bergeli.

Fra Drammen Roklubb var viktige bidragsytere tilstede ved åpning av heisen. Fra venstre: Laila Kind Rønnholm, sekretær, Oddmund Bøhn, tidligere styremedlem, Hans Petter Rasmussen, kasserer og nestleder Espen Bergeli.

– For Lydia og Harald Lyches Fond, er det viktig å kunne gi bidrag til dette prosjektet. Klubbhuset til Drammen Roklubb er et flott lokale sentralt i Drammen, og er til glede for innbyggerne som ønsker å benytte seg av fasilitetene, sier Gerd Barth Thorsby som er styreleder i fondet.   

Om Lydia og Harald Lyches Fond

Lychefondet deler årlig ut betydelige midler til sosiale, kulturelle og allmennyttige formål i Drammen og nærmeste omegn.

Søkere må være fra Drammen eller nærmeste omegn (nabokommunene). Det kan gis støtte til sosiale og kulturelle institusjoner og virksomheter (sykehjem, teater, museer, kirker, kor, korps etc.), frivillige organisasjoner (Røde Kors, speiderbevegelsen, ungdomsorganisasjoner etc.) og forskningsprosjekter. Årlig utdeling inntil kr. 3 mill.

Om Drammen Roklubb

Historien

Drammen Roklubbs historie går helt tilbake til 1878 da klubben ble stiftet første gang. Allerede første året deltok Drammen Roklub i sin første regatta, en regatta som de forøvrig vant. Regattaresultatet ble den gang sendt tilbake til Drammen per brevdue. Aktivitetsnivået de første årene var heller varierende, men klubben deltok på enkelte regattaer og arrangerte også en regatta på Drammenselven i 1893.

I perioden fra 1904 lå klubben inaktiv før driften igjen ble gjenopprettet 12. juni 1924, og etter dette har Drammen Roklubb vært et fast innslag på nasjonale og internasjonale regattaer. Slik som ofte var kutyme i rosporten den gang var Drammen Roklubb utelukkende en herreklubb, og kvinnene var henvist til Drammen Kvinnelige Roklubb.

Drammen Kvinnelige Roklubb er noe yngre enn sin mannlige motpart, og ble stiftet noen måneder etter krigens slutt i 1945. Klubbene eksisterte uavhengig av hverandre frem til 1987, da det ble vedtatt at de to klubbene skulle slå seg sammen til den utgaven av Drammen Roklubb vi kjenner i dag (kilde: Drammen Roklubb).

Olympiere fra Drammen Roklubb

Fredrik Bekken (tv) er en av flere Drammensroere som har hevdet seg i OL. Nedenfor er en komplett liste over Drammen Roklubbs OL-deltakere og deres resultater. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Morten Adamsen

  • Athen 2004, 2x. 7. plass (A-finale)

Fredrik Bekken

  • Sydney 2000, 2x. 2. plass
  • Atlanta 1996, 1x. 6. plass

Pål Sandli

  • Los Angeles 1984, 4x. 8. plass

Rolf Andreassen

  • Montreal 1976, 4-. 2. plass
  • München 1972, 2+. 7. plass

Arne Bergodd

  • Montreal 1976, 4-. 2. plass
  • München 1972, 2+. 7. plass

Thor Egil Olsen

  • München 1972, 2+. 7. plass

Kristine Bjerknes

  • Atlanta 1996, 2x. 7. plass