Drammen kommune satser friskt på næringsutvikling: – Skal ansette ny næringsrådgiver

Drammen kommune tar grep om næringsutviklingen. I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2022-25 og årsbudsjett 2022, ble en rekke verbalforslag vedtatt. Næringssjef Toril Lislien (bilde), oppfatter at kommunestyret gjennom dette vedtaket har gitt et tydelig signal om at arbeidet med næringsutvikling skal prioriteres og videreutvikles i Drammen kommune.

Formannskapet overtar næringsutvalgets mandat og ansvar

Det ble tydeliggjort i kommunestyremøte, at næringsutvikling er et av Drammen kommunes viktigste satsingsområder. Det skal utvikles effektive tiltak og rammebetingelser som legger til rette for og stimulerer vekst og utvikling i Drammenssamfunnet. For å sikre tilstrekkelig politisk kraft og oppmerksomhet på denne satsingen, vil formannskapet overta næringsutvalgets mandat og ansvar.

Formannskapet og gruppeledere vil fungere som en politisk styringsgruppe for strategisk næringsutvikling, og vil være et forum der det legges til rette for viktig kunnskapsbygging og god dialog mellom politikk, administrasjon, næringsliv og andre relevante samfunnsaktører.

Videre kan vi lese at utvikling av ny strategiske næringsplan er et svært viktig arbeid for å operasjonalisere mål og ambisjoner i Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette arbeidet må sikres tilstrekkelig oppmerksomhet og kapasitet i 2022.

Næringssjefens kommentarer

Vi har spurt Toril Lislien, næringssjef i Drammen kommune om kommentarer til de nye vedtakene.

– Jeg oppfatter at kommunestyret gjennom dette vedtaket har gitt et tydelig signal om at arbeidet med næringsutvikling skal prioriteres og videreutvikles i Drammen kommune. I arbeidet med å skape vekst og utvikling i Drammensregionen er det viktig at kommunen oppleves som en aktiv bidragsyter og god samarbeidspartner for næringslivet, sier Lislien.

– Det er en styrke for arbeidet at politikerne nå vil være tettere på arbeidet med næringsutvikling. Dette kommer til uttrykk gjennom etableringen av en politisk styringsgruppe for næringsutvikling, som vil bestå av formannskapet, samt gruppeledere fortsetter næringssjefen.

2022

På kort sikt. Hva er den viktigste oppgavene for inneværende år?

– Det aller viktigste er at vi skal fortsette å være en aktiv samarbeidspartner og tilrettelegger for næringslivet i Drammensregionen.

– Videre er utviklingen av en ny strategisk næringsplan for Drammen en stor og viktig oppgave i 2022. Denne skal selvsagt utvikles i tett samarbeid med næringsliv, USN og andre relevante samfunnsaktører.

– Her vil også politikerne delta aktivt, og har vist sitt engasjement gjennom vedtak der de tydeliggjør sine forventninger til både prosess og innhold. Det blir et spennende arbeid som jeg ser frem til, sier Toril Lislien.

Styrker kapasiteten

Et viktig tiltak er at vi nå skal styrke vår kapasitet og kompetanse, fortsetter næringssjefen. – For å levere på de mål og forventninger som nå er konkretisert i næringspolitikken, så skal Drammen kommune styrke sin næringsfunksjon gjennom å ansette en ny næringsrådgiver. Dette gjør vi blant annet for å øke vår tilgjengeligheten, sikre vår deltagelse på ulike arenaer, og ikke minst sikre god gjennomføringskraft for næringspolitikken.

Rett person

– Brenner du for næringsutvikling, og kunne tenke deg å jobbe aktivt i skjæringspunktet mellom kommunen og næringslivet, så hører vi gjerne fra deg, sier næringssjef Lislien.

– I en rolle som næringsrådgiver får du mulighet til å være med å påvirke hvordan kommunen skal tilrettelegge og være en god samarbeidspartner for det lokale og regionale næringslivet. Har du erfaring fra kommunal sektor med interesse for næringsutvikling, eller erfaring fra næringslivet med interesse for å utvikle kommunen som tilrettelegger og samarbeidspartner, eller begge deler, så er dette kanskje noe for deg, sier næringssjef Toril Lislien.

– Vi søker en person som er tillitsskapende, og kommuniserer godt med alle mennesker. Kandidaten skal ha god rolle- og organisasjonsforståelse, og kan bidra til god samhandling på tvers av linjer og nivåer både eksternt og internt. Rett person er utviklings- og løsningsorientert, og skal bidra med nye ideer og innspill avslutter Lislien.

Se mer om stillingen her

Oversikt over de verbale vedtakene

Nedenfor kan man lese de verbale forslagene som ble vedtatt i forbindelse med kommunestyrets behandling av Sak 177/21 Handlings- og økonomiplan 2022-25 og årsbudsjett 2022. Kilde: Drammen kommune.

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460284