Drammen får 26,7 millioner til fordeling

Den 19. februar ble regjeringspartiene og FrP enige om en milliard til kommunene. For Buskerud betyr dette 45 millioner kroner som raskt kan bidra til å redde jobber og bedrifter. - For næringslivet i vår regionen er tilleggsbevilgningen meget viktig, sier Daglig leder i Næringsforeningen Rune Kjølstad (bilde).

Etter en tøff start på 2021 har en rekke lokale bedrifter måtte stenge dørene midlertidig. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er derfor enige om å bevilge 500 millioner ekstra fordelt på alle Norges kommuner, i tillegg til de 500 millionene som regjeringen foreslo til kommunene med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet.

Dette ekstra tilskuddet vil være viktig for næringslivet i vår region. – Tilskuddene bør benyttes til målrettede tiltak som omstilling og kompetansebygging, slik at næringslivet er godt rustet når pandemien etter hvert er over. – Det er viktig at midlene ikke bare spres tynt utover, sier Daglig leder i Næringsforeningen Rune Kjølstad.

Av bevilgningen på ekstra 500 millioner til alle Norges kommuner, fordeler det seg 26,7 millioner til Drammen, 1,8 millioner til Øvre Eiker og 5,9 millioner til Lier.

–  Norsk næringsliv kjemper en hard kamp, for oss har det vært verdifullt å lytte til bedriftene og kommunene. Derfor har det blitt gjort endringer i tildelingene til kommunene og kompensasjonsordningen til bedriftene. Nå må pengene komme raskt frem til de som trenger dem, sier Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H)

Stortingsrepresentant  Morten Wold (Frp) sier det har vært  viktig  for oss å bidra til å redde jobber og bedrifter, slik at hverdagen blir lettere for folk. Denne pakken bidrar , noe som vil komme veldig mange til gode. Det er godt å registrere.