Din bedrift kan utgjøre en forskjell!

Hvordan kan næringslivet og privatpersoner sammen bidra for å oppnå FNs bærekreftmål, og hvordan går det i dag med Trond som for fem år siden "enten hadde vært død eller sittet inne for drap" i følge han selv. Kirkens Bymisjon bistår mennesker som virkelig ønsker å jobbe, og som blir en viktig ressurs dersom de får muligheten. Se mer om dette i NæringsRapporten.

I sendingen får du en god orientering om hvilken rolle Kirkens Bymisjon har tatt innen Bærekraft. Utenforskap lønner seg ikke for noen. Ikke for enkeltmenneske eller for samfunnet. Derfor er det viktig at vi får inkludert rause bedrifter som blir med i inkluderingsdugnaden. Kirkens Bymisjon jobber med mennesker som virkelig ønsker å jobbe, og som blir en viktig ressurs dersom de får muligheten.

– Kirkens Bymisjon er viktig for byen og næringslivet, sier Daglig leder Terje Gundersen i Svensson Nøkleby.


Dette, og mer til får du vite i sendingen

SE SENDINGEN I VIDEOLINK

This image has an empty alt attribute; its file name is NR_play_bredde-1200x619.jpg

Våre partnere

Sendingen om Kirkens Bymisjon presenteres av Svensson Nøkleby Advokatfirma.

This image has an empty alt attribute; its file name is Svensson_N_Sort_tekst_hvit_bakgrunn-1200x250.jpg