Den store transformasjonen- fra industri til kanalby

Det er en gigantisk utbygging man er i gang med på Lierstranda og Gilhus. Det er 2,5 kilometer med strandlinje som skal utvikles. Relatert til en annen by, så tilsvarer ikke dette bare én bydel, men kanskje tre bydeler. Kilde/Illustrasjoner: Eidos.

Er godt i gang

– Fjordbyen kan være løsningen på at flere flytter inn i stedet for ut fra Drammen og Lier, sier Geir Hagehaugen, prosjektutvikler i Eidos i sin innledning under Næringsforeningens møte i Lier.

– Vi har ryddet opp i 100 år gammel forsøpling, og allerede fylt ut 200 dekar. Så det går virkelig fremover, fortsetter Hagehaugen.

Lierstranda i dag

Det er en gigantisk utbygging man er i gang med på Lierstranda og Gilhus. Det er 2,5 kilometer med strandlinje som skal utvikles. Relatert til en annen by, så tilsvarer ikke dette bare én bydel, men kanskje tre bydeler.

– Sentrumsformål er en god arealregel å legge til grunn. Da har man en stor fleksibilitet med å legge innhold i kvartalene ut fra hva samfunnet behøver både i morgen og om 40- 50 år. Kvartal-struktur ligger til grunn for utvikling over tid, fortsetter Hagehaugen.

Radikalt og fremtidsrettet

Fjordbyen bygger for i morgen og de to-tre kommende generasjonene. De planlegger for tilgang til parkering i de første fasene, men på sikt mener de at kommende generasjoner har en helt annen tilnærming til eget bilhold, enn hva som er dagens standard. Dette skal Fjordbyen også tilrettelegge for.

Kanaler og nærhet til vann og fjord

– Det er ikke kun de eiendommene som ligger på sjøsiden som skal ha tilgang til vann, sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen. Vi prosjekterer et kanalsystem som skal gi mange av eiendommene tilgang til vannspeil. Kanaler og øystruktur gir kortere avstand til vann for flere.

Kanaler og øyer prosjekteres

Trygg og inviterende

– Fjordbyen skal oppleves som trygg og inviterende. Vi har hentet inspirasjon fra blant andre Freiburg/Vauban i Tyskland og Port Grimaud i Frankrike. Vauban gikk fra å være et slitent industriområde til det mest attraktive boligområdet i regionen. I Fjordbyen, som i Vauban, skal gatene heller ikke domineres av biler, sier Hagehaugen i Eidos.

Åpne torg uten biler

Fra Odden mot Lierterminalen

Fjordbyen vil i utstrekning kunne bestå av 3 bydeler. Den må inneholde alt av hva en by består av: Arbeids-plasser, boliger, sosial infra-struktur, kultur og idrett.