Delta digitalt eller fysisk på våre konferanser

Det er viktigere enn noen gang å holde sammen, snakke sammen og dele kunnskap, erfaringer, tips og råd. Derfor arrangerer Næringsforeningen i Drammensregionen fortsatt store konferanser – og tilbyr både fysisk og digital deltagelse.

Cecilie Brunsell leder avdelingen for strategi og næringsutvikling i Næringsforeningen, og hun er sentral i forberedelsene og gjennomføringen av en rekke konferanser.

– Covid-19 har gjort det krevende å samle folk fysisk. Samtidig opplever vi at mange føler sterkt behov for å komme sammen, for å snakke med andre, drøfte felles problemstillinger og utrede nye forretningsmuligheter, sier Brunsell.

Grubler mye

Hun er sikker på at mange næringslivsledere bruker mye tid og ressurser på å gruble over hvordan det er mulig å gjøre kloke valg når tidene er usikre som nå. Derfor har ledere også et behov for å lytte til hva andre ledere, fagpersoner, eksperter og rådgivere har å si.

– Næringsforeningens oppgave er å holde medlemmene oppdatert og bidra med ny kunnskap og innsikt.  Det ansvaret tar vi, og derfor tilbyr vi på våre største konferanser både fysisk og digital deltagelse, sier Brunsell.

Begrenset fysisk

På høstens første store konferanse, ekstrautgaven av Finansielle Utsikter EKSTRAUTGAVE i Drammens Teater 27. august, tilbys derfor både fysisk og digital deltagelse.

– Teatrets ledelse har sammen med smittevernmyndighetene i Drammen kommune fastsatt at vi kan ha inntil 144 deltagere i Teatret. Med et slikt antall og en rekke tiltak iverksatt, kan konferansen gjennomføres i forsvarlige former og i tråd med de nasjonale smittevernreglene, sier Brunsell, og fortsetter:  Samtidig vet vi at det er noen som ikke ønsker å være til stede der mange mennesker samles. Vårt tilbud til dem er å følge konferansen digitalt, sier Brunsell.

Meld deg på Finansielle Utsikter EKSTRAUTGAVE her

Bærekraft og eiendom

Det samme opplegget vil bli fulgt på de andre store konferansene utover høsten. Slik eksempler er Bærekraftskonferansen 2020 2. september.

Næringslivet er i en kontinuerlig omstilling. Omstillingene skjer raskere, og er preget av utløsende faktorer som endringer i økonomien, politiske beslutninger og FNs bærekraftsmål med et sterkt fokus på trippelbunnlinjen.

Det å få menneskene til å være med på den bærekraftige omstillingen er det lettere sagt enn gjort?

Meld deg på Bærekraftskonferansen 2020 her

Eiendomsdagen 2020 på Quality Hotel River Station 5. november er allerede fulltegnet for fysisk deltagelse.  Men digital deltagelse er naturligvis mulig.

Meld deg på Eiendomsdagen 2020, digital deltakelse her