Debatter under Innsikt 2021

Det er mange spennende, og store spørsmål kommer til å bli stilt som: Hvordan blir Norge og Drammen etter pandemien? Hva skal barna våre jobbe med i fremtiden? Hvordan møter næringslivet, utdanningssystemet og politikerne utviklingen som skjer i et raskt tempo? Det hersker usikkerhet før høstens valg om eventuell gjeninnføring av arveavgiften. Hva politikerne mener om mange av disse spørsmålene kan du høre om på flere disse debattene.

Det er førstemann til mølla prinsippet for å delta på disse debattene. Registrering i henhold til gjeldende smittevernreglene. Debattene vil også bli streamet.

Generasjonsskifte – myter, utfordringer og løsninger

Det hersker usikkerhet før høstens valg om eventuell gjeninnføring av arveavgift. Flere familiebedrifter fremskynder prosessen til tross for at både Ap og Sp avviser gjeninnføring av arveavgiften. Det handler om store verdier og selskapsstrukturer.

Se link for mer informasjon

Hvordan blir Norge og Drammen etter pandemien?

Hva er den viktigste lærdommen av pandemien? Hvilke muligheter vil de bygge videre på, og hva vil de gjøre med problemene som er avdekket? 

Valgkampen har også blitt en debatt om by og land. Mens byene sliter med voksesmerter opplever distriktene fraflytting, også i Buskerud. Hvor skal i så fall de store pengene brukes? Med hvilke konsekvenser – for eksempel for drammensregionen? Og hva skjer egentlig med Viken etter høstens valg?

Se link for mer informasjon

Hva skal ungene våre jobbe med i fremtiden?

Hvor godt rustet er drammensregionen til å møte den omstillingen som kommer, både med økt klimarisiko og økt digitalisering? 

Regioner med bedrifter som ikke mestrer nødvendig omstilling, vil risikere å bli mindre attraktive som bosted og for lokalisering av næringsvirksomhet. Hvordan møter næringslivet, utdanningssystemet og politikerne denne utfordringen? Hvordan utvikler vi og får tak i de beste hendene og de klokeste hodene?

Se link for mer informasjon