Bygg og anlegg – bestillingstørke!

I sendingen fra Næringsforeningens LIVEstudio tirsdag 16. juni kl 10, etterlyser vi de mange og lange bestillinger innen bygg og anlegg. Sektoren skal være driveren i trange økonomiske tider- men det synes ikke å være slik.

I sendingen får vi besøk av sentrale aktører for bransjen i vår region.

Til studio kommer:

  • Aktiv Veidrift AS – ved daglig leder Jan Ask Lervik.
  • Ingeniør Ivar Pettersen AS – ved adm. direktør Geir Ivar Pettersen.
  • Consolvo AS – ved daglig leder Fredrik Røtter.

For kommentarer og innspill, kontakt:

Se sendingen i videolinken nedenfor