Buskerud Næringsmegling er tilbake

Buskerud Næringsmegling AS ble etablert i 1999. Den 1. januar 2020 ble Buskerud Fylkeskommune del av storfylket Viken. Buskerud Næringsmegling AS skiftet navn i forkant av at Buskerud fylkeskommune opphørte å eksistere. Nå tar de "Buskerud-navnet" tilbake.

Selskapet har de siste årene drevet virksomheten under navnet BNM Realist Næringsmegling AS, etter en sammenslåing med Realist Næringsmegling AS sommeren 2019.

Buskerud Fylkeskommune reetableres 1. januar 2024 og vi har derfor tatt tilbake vårt opprinnelige firmanavn, i forkant av fylkesetableringen.

Navnebyttet innebærer ingen endringer for de ansatte eller eierskapet i selskapet, som hele tiden har vært drevet under opprinnelig organisasjonsnummer fra 1999.

Buskerud Næringsmegling AS et privateiet næringsmeglingsselskap som påtar seg oppdrag i forbindelse med salg og utleie av kommersielle eiendommer.

I tillegg påtar selskapet seg oppdrag med salg av eiendomsaksjeselskaper, tomteområder for nærings- og boligutvikling, verdivurderinger, analyser og konsulentbistand tilknyttet fast eiendom.

Selskapet har 6 ansatte med lang fartstid innen eiendomsbransjen og med stor kunnskap om det profesjonelle eiendomsmarkedet i Drammensregionen og Buskerud.

Buskerud Næringsmegling holder til i nye lokaler i Nedre Storgate 22 på Bragernes i Drammen.

For ytterligere informasjon:

Fredrik A. Haaning
Daglig leder/Næringseiendomsmegler MNEF
Mobile +47 91 52 09 05 | Office +47 32 25 40 50

Mail : fredrik@bnm.no