Bedriftsledere på Østlandet: Drammen pop hos kontorbrukerne

Drammen scorer høyt når bedriftsledere blir bedt om å rangere utvalgte kontordestinasjoner på Østlandet. Tilgjengelighet er ett av byens fortrinn. Sammen for kontorbyen Drammen. Ordfører Monica Myrvold Berg profilerer kontorbyen Drammen – her sammen med kampanjens profil, Anne Rimmen.

Sentio Research har stilt 600 bedriftsledere på Østlandet spørsmål om lokalisering av
kontorer, beliggenhet etc. Målet er å få svar på hva bedriftslederne legger vekt på når de skal beslutte lokalisering av virksomheten. Det er partnerne i «Kontordestinasjon
Drammen 2025» (KD25) som har finansiert undersøkelsen.

De intervjuede er næringslivsledere innen kontorbasert virksomhet i Asker, Bærum,
Oslo vest og sentrum, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Kongsberg, Nordre Follo, Moss,
Frogn og Ås.

– Vi er en ja-kommune, fremholder Drammens ordfører Monica Myrvold Berg i en
kampanje som kommunen og kontorutleierne nå lanserer for kontorbyen Drammen
.

Faglig ansvarlig for undersøkelsen, konsulent Martin Stubban i Sentio Research,
opplyser at bedriftslederne opplever Drammen som en by med attraktive bykvaliteter
og urbane tilbud.

Tilgjengelig

– Det er spesielt ett forhold bedriftslederne legger vekt på når de vurderer en regions
egnethet: tilgjengelighet. På dette området scorer Drammen meget høyt, sier Stubban (bilde).

Også når bedriftslederne blir bedt om å vurdere Drammen totalt sett, gir de byen høy
score. Drammen scorer nesten like høyt som Bærum, og markant høyere enn f.eks.
Lillestrøm, Asker, Ski og Moss.

– Bedriftslederne mener i stor grad at Drammen er et godt egnet område for å drive
kontorbasert næringsvirksomhet. Det lover godt for de utviklingsmulighetene Drammen har som kontordestinasjon, uttaler Martin Stubban i Sentio Research.

De største kontorutleierne i Drammen gikk i 2016 sammen om å synliggjøre Drammens kvaliteter som kontordestinasjon.

Komplett og kompakt

I kommunikasjonen har Drammen presentert seg som den kompakte og komplette byen i Osloregionen, en by som er lett tilgjengelig og et knutepunkt for all kommunikasjon – på veien, jernbanen og sjøen.

Kontorutleiere i Drammen har også tidligere spurt potensielle leietakere hva som er
viktig for dem.

– Svarene har resultert i tiltak som gjør byen mer attraktiv som kontordestinasjon.
Utleierne driver en langsiktig fornyelse og de bygger moderne, bærekraftig og
tidsmessig på og ved knutepunktene, sier Cecilie Brunsell, leder for strategi og
næringsutvikling i Næringsforeningen i Drammensregionen. Den langsiktige strategien gir resultater.

Foto: Roger Hennum

Ny kunnskap

Nå har responsen fra bedriftslederne på Østlandet gitt drammenserne ny kunnskap som inspirer til nye kampanjer.

KD25-partnerne har fått Drammens ordfører med på laget for å vise at det legges godt til rette for kontorvirksomheter i byen.

– Drammen kommune ønsker å være løsningsorientert, imøtekommende og
nytenkende, sier ordføreren.