Hvilke refleksjoner har bedriftsledere om det vanskelig 2020, -og hva med 2021?

Del 2. Næringsforeningens magasin NæringsRapporten har gjennom høsten laget 24 sendinger hvor vi har satt fokus på næring og utvikling i regionen. NæringsRapporten har vi laget i samarbeid med ulike bedrifter. I denne sendingen deler ledere fra nevnte bedrifter sine tanker om 2020, og hvilke tanker de har for det kommende året.

Følg sendingene i videobildet nedenfor når det passer deg. Det legges ut nye sendinger hver tirsdag og fredag.

SE SENDINGEN I VIDEOLINK