Leder av Næringsforeningen, Rune Kjølstad

– Bedrifter som ikke tenker bærekraft er ferdige

– Det må legges til rette slik at næringslivet kan levere tjenester som er basert på nye bærekraftige produkter, sier Rune Kjølstad i Næringsforeningen som rett og slett konkluderer med at; "Bedrifter som ikke tenker bærekraft er ferdige."

I forbindelse med paneldebatt under NHO-konferansen «God morgen Buskerud» nylig, ble daglig leder Rune Kjølstad fra Næringsforeningen i Drammensregionen spurt av debattleder Hege Bakken Breen, politisk redaktør i Drammens Tidende, om næringen i regionen er nok fremme i skoa. Utgangspunktet for spørsmålet var innlegg fra Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant fra Høyre, som sa følgende:


– Utviklingen går veldig fort, og Drammen må heve seg opp. Hva skal denne regionen være best på i Norge når det gjelder å skape grønne arbeidsplasser? Vi må lage hårete mål, og vi trenger folk med kunnskap og kompetanse som har lyst til å komme til vår region. Da må vi ha dynamikk og regionen må være et spennende sted å bo. Vi må være frempå i skoa, sa Ørmen Johnsen.

I panelet satt fra venstre:. Sunni Grøndal Aamodt, ordfører Modum/Senterpartiet, Rune Kjølstad daglig leder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Johan Edvard Grimstad fylkesråd for næring i Viken/Senterpartiet og Kristin Ørmen Johnsen, Stortingsrepresentant/Høyre sammen med debattleder Hege Bakken Breen, politisk redaktør i Drammens Tidende.

Er dere på næringssiden nok «fremme i skoa» Rune Kjølstad?

– Ja, det er mange som er langt fremme i skoa her i vårt område, men potensiale er veldig stort. Vi har en tradisjon i denne regionen for å samarbeide og det har vi lært i dag at samarbeidsdrevet innovasjon det er det som er løsningen på de utfordringene vi står overfor. Jeg tenker jo at her må det offentlige være mye mer aktive. Det må legges til rette slik at næringslivet kan levere tjenester som er basert på nye bærekraftige produkter, svarer Kjølstad.

– Lindum har vært nevnt her. Tenk den reisen de har vær igjennom her i Drammen. I 1988 var Lindum et stort problem, det var en fæl søppelfylling. Så har Lindum gjennom at kommunen har vært på, og at de har hatt flinke folk, utviklet seg til å være et av de fremste bærekreftsselskapene vi har i vår region, en fantastisk reise, sier Rune Kjølstad.

– Det samme med hvordan man gikk frem for å rense Drammenselva. Det førte til ny teknologi, og det er slik man må jobbe, at kommunene når man nå skal løse samfunnsutfordringene, gjøre det i samarbeide med næringslivet, slik at nye produkter utvikles og vi kan på en måte komme i front.

– Jeg tenker at det er et stort potensial mellom Asker og Kongsberg, vi har lange tradisjoner, og vi er de beste i verden på undervannsteknologi. Sensorikk har vi hørt om i dag, her har vi så mye som virkelig kan sette denne regionen i front, sier Kjølstad.

Hva er det du konkret legger i hva Sustainable Valley eller Bærekrafts Dalen skal bestå av og hva skal eventuelt bort?

– Ja, bærekraft er jo det vi forholder oss til og det er disse 17 målene vi har sett på tidligere i dag. Det går jo på alt fra klima til fattigdom til likeverd, likestilling også videre. Alt det må vi ta jnnover oss, alt det må vi jobbe for at vi skal nå. Det gjelder kompetanse, jeg tenker at noe av det viktigste, her i Drammen er å bygge oppunder universitetet, svarer Kjølstad.

– Vi er så heldige at vi har fått et universitet midt i byen. Det må vi bruke for alt det er verdt. Dette med klima som vi har vært inne på er en annen side, dette at barna får mulighet til å fullføre videregående skole og komme seg ut i jobb er det tredje bærekraftsmålet som vi skal leve etter. Dette er sammensatt, men her skal vi bli best i klassen på å oppfylle, sier Rune Kjølstad.

Hva skal beholdes og hva skal utvikles og hva av bedrifter er ikke bærekraftig og må bort?

– Jeg kan ikke svare på hvilke bedrifter som ikke er bærekraftige, men det er en voldsom utskiftning. 

– De bedriftene og næringene som ikke henger med nå og tenker bærekraft blir borte. Her er det opp til bedriftslederne og eiere å sørge for at de leverer innenfor det samfunnet og neste generasjon krever, avslutter Kjølstad før Bakken Breen gir ordet videre.