BDO kjøper seg inn i kommunikasjonsbyrået Godt Sagt i Drammen

– Sammen skal vi skape det ledende rådgivnings- og revisjonsselskapet i vår region, sier Kåre Rødssæteren i BDO Buskerud.

SNART UNDER FELLES TAK: Regionleder Kåre Rødssæteren i BDO Buskerud (t.v.) og daglig leder Erik Gabrielsen i Godt Sagt AS opplyser at Godt Sagt vil bestå som selskap ut 2021 før de fysisk flytter sammen med BDO.

– Vi er inne i spennende, digitale tider. Når vi nå kjøper oss inn i Godt Sagt er vi er sikre på at det vil være positivt både for ansatte og kunder. Vi styrker BDO sin digitale rådgivningskompetanse og utvider tjenestespekteret. Sammen blir vi Drammensregionens største rådgivnings- og revisjonsmiljø, med et klart mål om å bli regionens foretrukne rådgiver, sier regionleder Kåre Rødssæteren i BDO Buskerud som har hovedkontor i Drammen og avdelingskontor i Holmestrand.

ET ATTRAKTIVT SELSKAP

– Vi har jobbet mot dette i over ett år nå. Samarbeidet vil gi oss tilgang til mange nye kunder og spennende utfordringer, sier daglig leder i Godt Sagt, Erik Gabrielsen, som understreker at alle ansatte i selskapet skal være med videre.

– Sammen med BDO skal vi skape stolthet internt og eksternt gjennom et berikende fellesskap, et godt arbeidsmiljø, bred kompetanse og dyktige ansatte samlet i ett og samme selskap. Dette vil gi stor tyngde og høy konkurranseevne, i et marked med økende etterspørsel etter våre felles tjenester. Ikke minst skal vi være et attraktivt selskap med tanke på rekruttering i regionen og videre karriereutvikling, fortsetter Gabrielsen.

VIL BIDRA TIL OMSTILLING

Rødssæteren og Gabrielsen påpeker at pandemien har forsterket det som allerede var en økende etterspørsel etter kvalifiserte, digitale rådgivere for små og mellomstore virksomheter.

– BDO er allerede sterke innenfor revisjon, regnskap, advokattjenester og annen rådgivning. Sammen har vi som mål å tilby et enda bedre og mer mangfoldig spekter av rådgivningstjenester. BDO og Godt Sagt ønsker rett og slett å ta grep for å hjelpe virksomheter i deres omstilling for fremtiden, sier Gabrielsen.

DIGITALE LØSNINGER

– Gjennom skreddersydde, digitale løsninger og forretningsutvikling vil vi være tett på alle typer virksomheter, både regionalt og nasjonalt, forteller Rødssæteren, som understreker at kompetansen Godt Sagt innehar også bidrar til å forsterke BDOs eksisterende digitale tjenestemiljø.

– Kundene våre vil nå kunne få støtte til å forbedre alt fra sine kundereiser gjennom web- og

systemutvikling, via brukeroptimalisering og design, til økt synlighet gjennom innholdsproduksjon og digital kommunikasjon, fortsetter han.

OPTIMISTISKE FREMTIDSPLANER

Til sammen teller den nye konstellasjonen rundt 100 hoder, og samlet sett har

selskapene en årlig omsetning på ca. 120 millioner kroner. Målet til den optimistiske lederduoen er å øke omsetningen til 150 millioner kroner innen 2023.

Rent fysisk vil imidlertid lite forandre seg med det første. Godt Sagt AS vil bestå som selskap ut 2021, før de senere flytter sammen med BDO.