Bærekraftkonferansen 2022: – Fra ord til handling

For fjerde gang arrangeres Bærekraftkonferansen i Drammen onsdag 27. april. Nytt i år er eksklusive fordypningsforedrag med workshop. Konferansen vil i år finne sted på Union Scene. Konferansier er Samina Ansari (bilde), med innlegg fra bla.a. Johan H. Andresen, styreleder Ferd, Karl Johan Ingvaldsen, Bærekraftsjef PwC og Sveinung Jørgensen og Lars Pedersen. Se hele programmet i artikkelen.

Konferansier Samina Ansari leder oss gjennom første del av dagens bærekraftreise!

Samina har mange års erfaring fra å jobbe med bærekraft, og har implementert prosjekter innenfor fred og stabilitet, mangfold og inkludering, menneskerettigheter og bærekraftig vekst for blant annet EU, FN, NATO og Goldman Sachs i USA, Europa og Sentral-Asia.

«Mennesker, planet, og lønnsomhet – hvordan Ferd eksperimenterer for å ta ansvar vi ikke har»

Johan H. Andresen, styreleder Ferd

«Mennesker, planet, og lønnsomhet - hvordan Ferd eksperimenterer for å ta ansvar vi ikke har»

Andresen vil vise hvordan et selskap kan definere sitt ansvar langt videre enn det som er «compliance» og måter vi deretter tar dette ansvaret på, med eksempler.

Det oppfordres til spørsmål fra salen!

«Bærekraft – hvilke krav og forventninger må jeg møte?»

Karl Johan Ingvaldsen, Bærekraftsjef PwC

«Bærekraft – hvilke krav og forventninger må jeg møte?»

Trender og reguleringer driver økt fokus på bærekraft. Kunder, ansatte og investorer har forventninger til at virksomheter bidrar aktivt i arbeidet med å løse miljømessige og sosiale utfordringer. Europeiske og norske myndigheter stiller raskt økende krav til åpenhet og bærekraftsrapportering. Hvor skal jeg begynne for å gå fra ord til handling?

«Fra prat til bærekraftsresultat med Jørgensen og Pedersen»

Sveinung Jørgensen og Lars Pedersen

«Fra prat til bærekraftsresultat med Jørgensen og Pedersen»

De siste årene har bærekraft som tema klatret i etasjene i norsk næringsliv – det er tema som nå ligger på direktørenes og styrets bord. Samtidig har det flyttet seg fra festtalene til faktisk handling. Vi befinner oss midt i en bølge av forretningsmodellinnovasjon for å unngå bærekraftsrisikoer og gripe forretningsmulighetene i det grønne skiftet.

Bærekraftseventyrerne Jørgensen og Pedersen har vært med på hele denne reisen, og de samarbeider tett med store og små bedrifter som forsøker å bli både bærekraftige og lønnsomme. Som forskere, rådgivere, styremedlemmer og gründere jakter de på de bærekraftige forretningsmodellene, og de kommer for å fortelle om hvordan komme seg fra prat til bærekraftsresultat.

Følg med – flere innledere i del 1 blir publisert fortløpende..!

Etter lunsj er det tid for handling! 

Velg ett av tre fordypningsforedrag med workshop. NB! Begrenset antall plasser – førstemann til mølla!

 1. «Hvordan starte bærekraftreisen?» 
  Gjennomgang av de viktigste analysene og metodene. Få starthjelp til å legge en plan for arbeidet!
   
 2. «Kommuniser trygt rundt bærekraft – grønnvasking i praksis»
  Eksempler og gruppearbeid rundt hvordan man kan kommunisere om bærekraft på en trygg måte.
   
 3. «For den som ønsker dypere forståelse av regulatoriske krav og rapportering»
  For deg som allerede er godt i gang med bærekraftreisen. Hvilke regulatoriske krav gjelder i dag og hvilke kommer de neste årene? Formelle krav til bærekraftsrapportering vil vil treffe langt flere norske virksomheter enn i dag, og omfanget av som skal rapporteres blir utvidet.

Meld deg på HER