Axactor Norway fortsetter å satse lokalt

Det har vært mye fokus på Drammen som attraktiv by for næringslivet. Til tross for at flere bedrifter har valgt å flytte ut av regionen, har et av Norges største inkassoselskaper, Axactor Norway, valgt å satse videre i Drammen. - Vi ønsker å satse lokalt, og vi er glade for å være i Drammen, sier Stina Koren, Country Manager i Axactor Norway (bilde).

Vi ønsker å satse lokalt, og vi er glade for å være i Drammen og ser byen som en god «hub» å drive business i – sier Stina Koren, Country Manager i Axactor Norway, om hvorfor de høsten 2021 flytter kun et par hundre meter lenger ned i gaten, fra Grønland 53 til Drammens nye signalbygg, Portalen. Med over 115 ansatte i Norge og som en del av et internasjonalt konsern med drift i 6 europeiske land, er det ingen liten aktør som flytter inn i 6. og 7. etasje i det nye bygget.

En attraktiv region med stor tilgang på talenter

Det var et veldig bevisst valg å se etter beliggenhet i Drammen, med tanke på våre ansatte som i stor grad er lokalisert i området, men også fordi vi ser at Drammen stadig tiltrekker seg nye talenter. Vi er i vekst og behovet for arbeidskraft vil vokse i tiden fremover. Da er det ekstra hyggelig at vi, som en stor aktør i regionen, vil bidra til flere arbeidsplasser i Drammen i årene som kommer – sier Liv Omreng- Odland, HR Director i Axactor Norway (bilde).

– Etter over ett år med pandemi og hjemmekontor ser vi virkelig hvor viktig kontoret er som samlingspunkt og kulturbygger for våre ansatte, og vi gleder oss til vi flytter inn. Vi får god plass i de nye, lyse lokalene som går over 2 etasjer, og vi tilrettelegger godt for at alle medarbeidere skal ha en fast base. Vi vet hvor viktig de ansattes trivsel er for å levere gode resultater og for videre utvikling av selskapet, så dette er viktig for oss sier Liv, som også vektlegger at en sentral beliggenhet med godt kollektivtilbud og sykkelparkering, skal gjøre det både grønt, aktivt og enkelt å komme seg til jobb. Å tilrettelegge for enkel adkomst gjør det også enklere å tiltrekke seg god arbeidskraft.

Portalen – et smartbygg for fremtidens arbeidsplasser

Siden Portalen er et smartbygg, ville vi utfordre måten vi tenker rundt arbeidshverdagen. Vi har derfor valgt å utforme deler av lokalene til såkalte prosjektbaserte områder, eller arbeidssoner, hvor det blir tilrettelagt for aktivitetsbasert, mer spontant og innovativt arbeid i team, hvor vi går bort ifra det tradisjonelle oppsettet hvor alle har sin faste plass. Med på flyttelasset er også mesteparten av dagens kontormøbler, da miljøfokus naturlig står sterkt hos oss, sier Liv. Solcellepaneler på byggets fasade vil stå for mye av energiproduksjonen, i tillegg til andre løsninger som kreves av et moderne, bærekraftig smartbygg.

Vi mener at valg av lokasjon er et omdømmevalg – og vi er veldig stolte av at vi fortsatt skal være en Drammensbedrift, i et så nytt og miljøvennlig bygg, avslutter Stina Koren, som ser frem til å rekruttere lokalt i årene som kommer.

Om Axactor Norway

Axactor Norway er et av Norges største inkassobyråer, med hovedkontor i Drammen. Siden oppstarten i 2015 har de vokst til å bli en av topp 10 inkassoselskaper i Europa med drift i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Italia og Spania. Axactor leverer tjenester innen fakturadistribusjon, fakturaoppfølging, inkasso og porteføljekjøp, og har som mål å være det selskapet som raskest mulig bringer kapital tilbake til sine oppdragsgivere.