Axactor har fornøyde kunder!

Høsten 2021 gjennomførte Axactor en kundetilfredshetsundersøkelse i alle seks markeder med svært gode resultater. - Dette viser at jobben vi utfører for kundene hver eneste dag er verdiskapende og blir satt pris på, sier Stian Brekke, Sales & Marketing Director i Axactor Norway (bilde).

Et sterkt resultat

Resultatene av undersøkelsen viser at Axactor presterer bra i alle markeder. Resultatskalaen går fra 0-10 hvor Norge oppnådde et gjennomsnitt på 8,7. Det er gledelig at vi scorer spesielt godt på hvorvidt våre kunder kunne tenke seg å kjøpe av oss i fremtiden og om de vil anbefale oss til sitt nettverk. Det viser at våre kunders overordnete tilfredshet med oss som leverandør er meget god, sier Stian Brekke, Sales & Marketing Director i Axactor Norway. ­ – Fordelen med en slik undersøkelse er at vi får unik feedback både på godt og vondt, noe vi setter stor pris på og som vi tar med oss og implementerer videre i organisasjonen. Slik kan vi utvikle oss og tilby enda bedre kundeopplevelser i fremtiden.

Våre kunder sparer både tid og penger

Axactor bistår daglig flere hundre kunder i ulike segmenter og med ulike behov innenfor områdene fakturadistribusjon, fakturaoppfølging og inkasso. Dette er oppgaver som typisk stjeler mye tid og ressurser internt i en bedrift. Ved å sette disse oppgavene ut til en profesjonell partner opplever våre kunder at de frigjør verdifull tid i tillegg til en forbedret likviditet. – Å få pengene raskere inn på konto er avgjørende for en sunn økonomi. Vi hjelper våre kunder både med å profesjonalisere sine rutiner og forbedre sine kundeforhold, sier Stian.

Kundeundersøkelsen ga en NPS score på 50, noe som er å regne som utmerket. Totalt scoret Axactor i alle seks markeder 50,3. Samme undersøkelse ble også gjennomført høsten 2019 og viser en klar forbedring av resultatene, både i Norge og i alle land Axactor er operative i. – Dette er svært gledelig, men de sterke resultatene skal ikke bli noen hvilepute, sier Stina Koren (bilde), Country Manager i Axactor Norway. Vi går på jobb hver eneste dag for å yte det beste for våre kunder, vi vil alltid strekke oss etter det lille ekstra. Undersøkelsen viser at vi lykkes med å få alle ansatte involvert og at vi sammen står bak de sterke resultatene, avslutter Stina.

«Per i dag har mange organisasjoner en lang vei å gå for å forstå den fulle menneskelige opplevelsen av det å være kunde. For å få til dette kreves det både en klar visjon, en samarbeidskultur, de riktige systemene og partnere. Axactor og Forsta jobber godt sammen og har kommet langt, blant annet fordi hele organisasjonen er involvert. Vi lærer sammen for å forstå Axactors kundereise og for å kontinuerlig forbedre oss.»

Jørgen Schuren, Business Director Customer Experience Management i Forsta.

Et tett og godt samarbeid med Forsta

Selve undersøkelsen ble gjennomført av Forsta (tidligere ConfirmIt), og ble tatt godt imot av våre kunder. Svarprosenten lå på hele 62,8 %, noe som er veldig bra. Et utvalg av kunder deltok via et digitalt spørreskjema hvor det ble kartlagt Axactors ytelse og leveranse på flere områder, både på det operasjonelle og menneskelige i form av samarbeid- og servicenivå. – I Forsta jobber vi sammen med Axactor for å forbedre opplevelsen av det å være kunde i selskapet. Ingen er bare «kunder», derfor samarbeider vi tett for å finne den menneskelige opplevelsen av det å kjøpe tjenester av Axactor. Vi bistår med å samle data fra kundene og presentere innsikten på en forståelig og handlingsbar måte for de ansatte. Det gir Axactor et unikt utgangspunkt for en menneskelig dialog med den viktigste ressursen vi har, nemlig kunden, avslutter Jørgen Schuren i Forsta.

Hva er NPS?

NPS står for Net Promoter Score og er en anerkjent metode for å måle lojalitet og merketilfredshet blant kunder. Svarskala går fra 0-10 hvor et svar fra 0-6 signaliserer at man er utilfreds med merkevaren, et svar mellom 7-8 er passivt og svar mellom 9-10 er merkeambassadører. Resultatskala går fra – 100 til +100 hvor alle resultater over 0 (null) er å betrakte som «bra» og hvor flesteparten av kundene er lojale. Resultater over +50 er å betrakte som «utmerket» og over +70 er å betrakte som «verdensklasse».