Aske fra Estland blir til nytt råstoff med negative klimautslipp, gjennom samarbeid mellom Tarkett og Ragn-Sells

Gulvprodusenten Tarkett og miljø- og gjenvinningsselskapet Ragn-Sells kunngjør i dag at de inngår et langsiktig samarbeid for å utvikle mineralfyllstoffer med negative karbondioksidutslipp innen 2025. Det nye fyllstoffet vil utvinnes av aske fra Estland, og brukes i vinylgulv. I prosessen vil det bindes mer karbondioksid enn det slippes ut.

De siste 50 årene har Estland produsert energi gjennom omfattende
forbrenning av oljeskifer. Som et biprodukt av prosessen er det
dannet aske, og mer enn 600 millioner tonn er deponert i østre
Estland, hvor det utgjør en miljøbelastning. Ragn-Sells har utviklet en
patentert teknologi som omdanner denne asken til kalsiumkarbonat,
eller kalk. Kalk benyttes som mineralfyllstoff i en rekke produkter, og i
dag utvinnes dette ofte fra store kalkbrudd.


Tarkett produserer vinylgulv for private og offentlige miljøer ved flere
fabrikker i Europa, blant annet i den svenske byen Ronneby. Selskapet
jobber med sirkulær økonomi som en sentral strategi, og anstrenger
seg for å redusere klimaavtrykket sitt ved å bruke gjenvunnet råvare.
Alle vinylgulv inneholder fyllstoff, og Tarkett bruker hundretusener av
tonn med slike råvarer i produktene hvert år.


I Ragn-Sells´ patenterte prosess tilsettes og bindes karbondioksid i
fyllstoffet, noe som gir et negativt karbondioksidavtrykk. Fordi Tarkett
sine vinylgulv har lang levetid og er gjenvinnbare, vil karbondioksidet
bindes over lang tid. Fyllstoffene Tarkett bruker i dag har allerede lav
klimapåvirkning, men materialet fra Ragn-Sells’ prosess forventes å
ha et negativt karbondioksidavtrykk på -0,4 kg CO2
e per kg. Dette vil bidra til å redusere Tarketts samlede klimaavtrykk.

Samarbeidsprosjektet gir samtidig en mulighet til å erstatte store
mengder jomfruelige råvarer med gjenvunnet materiale, et viktig steg i
retning mot en sirkulær omstilling. Tarkett har som mål for sine produkter
at de innen 2030 skal inneholde minst 30 prosent gjenvunnet materiale.

– Vår levemåte i dag er basert på en uholdbar bruk av
naturressurser. Ragn-Sells mål er å returnere flere av de
ressursene vi allerede har tilbake i syklusen. For å klare dette må vi
samarbeide med andre selskaper i verdikjeden, sier Pär Larshans,
Bærekraftsjef i Ragn-Sells. Tarkett er et utmerket eksempel på et
selskap som deler vår visjon og vårt engasjement, og vi gleder
oss veldig til å utvikle samarbeidet, avslutter Larshans.

– Takket være dette prosjektet får vi muligheten til å produsere
gulv med råvarer som bidrar til sanering av miljøet i Estland, og
som også binder karbondioksid. Som et resultat vil vinylgulvene
våre ha et lavere karbondioksidavtrykk, og bestå av en større
mengde gjenvunnet materiale. Dette er akkurat den typen
innovativt og langsiktig samarbeid som vi tror vil bane vei for et
sirkulært og karbondioksidnøytralt samfunn, sier Arnaud Marquis,
Group Sustainability Officer i Tarkett.

Les mer om Ragn-Sells patenterte teknologi her.
Les mer om Tarketts arbeid med sirkulær økonomi her.