Leder av Næringsforeningen, Rune Kjølstad

Akuttbistand til lokale bedrifter

Næringsvekst 2020 tilbyr bistand til lokale bedrifter - oppretter eget rådgiverteam. SAMMEN. ENDRER VI HVERDAGEN sier Rune Kjølstad, daglig leder for Næringsforeningen og leder av styringsgruppen NV2020

Næringsvekst 2020, som er et fellesprosjekt mellom Drammen kommune og lokale bedrifter, har besluttet å omdisponere midler fra langsiktig påvirkning på den nasjonale arenaen til skadebegrensende tiltak i lokalt næringsliv.

Det unike samarbeidet mellom kommunen og næringslivet er blitt lagt merke til, også utenfor regionen. Nå tar samarbeidspartnere et nytt grep – sammen.

Med bakgrunn i Covid-19-pandemien har styringsgruppen vedtatt å omdisponere midler for å yte bistand til lokalt næringsliv i krise. Sentralt i styringsgruppens vedtak står et ønske om å bidra til at flest mulig handler lokalt.

Styringsgruppens mål er å yte akutt bistand og stimulere de lokale bedriftene til samhold og samarbeid. Samtidig ønsker styringsgruppen å bidra til optimisme og kreativitet.

Næringsvekst 2020 ønsker bl.a. å bistå med råd og ekspertise, spesielt til små og mellomstore bedrifter.

Et eget rådgiverteam er opprettet:

Teamet består av jurister, revisorer og rådgivere innenfor ledelse, kommunikasjon m.m. Bedrifter med behov for rådgivning tar kontakt med prosjektledelsen i Næringsvekst 2020 som formidler forespørselen. Den første timen med rådgiveren dekkes i fellesskap av Næringsvekst 2020 og rådgiveren. Eventuell bistand utover dette avtales direkte.

Klikk på bilde for å komme i kontakt med rådgiverteamet:

Tiltaket med rådgiverteam for næringslivet ble lansert i LIVEstudio.

I sendingen møtte vi (fra venstre) Toril Lislien, kommunalsjef for næring og arbeid, Drammen kommune. Erik Gabrielsen, byråleder/strategisk rådgiver Godt Sagt. Rune Kjølstad (foran), daglig leder Næringsforeningen/leder av styringsgruppen NV2020. Bjarte Røyrvik, partner Svensson Nøkleby. Vidar Nesse, partner Deloitte. Cecilie Bjørgan Brunsell, Leder strategi og næringsutvikling Næringsforeningen/ prosjektleder NV2020.

Teamet består pt. av:

  • Revisorer og rådgivere fra BDO, PwC, KPMG, Deloitte.
  • Rådgivere Bank fra DNB og Sparebank1 BV.
  • Jurister fra Svensson Nøkleby.
  • Kommunikasjonsrådgivere fra Godt Sagt, Tibe, NYG Reklame, Saturn Kommunikasjon.
  • NAV og Drammen kommune.
  • Etablererveiledningen.

For å komme i kontakt med rådgiverteamet, klikk på logo til Næringsvekst 2020