Ny praktbok: – Drammen havn som skapte byen
/ Nyhet

Ny praktbok: – Drammen havn som skapte byen

Ivar Vannebo, assisterende havnesjef og styreleder i Drammen havn, Ann Christin Andersen var nesten høytidsstemte da de ønsket velkommen til bokslipp i ærverdige Skur 1 på Drammen havn. Anledningen er historiker og forfatter Jo Sellægs presentasjon av den nye boken om Drammen havns historie. Boken som det har tatt nesten tre år å lage, er på hele 530 sider. Den har et rikelig innhold med foto, illustrasjoner og historier hvor mye ikke er publisert tidligere.

Logistikk-sjefene på “jakt” – Inviterer engasjerte ledere til viktig nettverksgruppe
/ Nyhet

Logistikk-sjefene på “jakt” – Inviterer engasjerte ledere til viktig nettverksgruppe

Vår region blir et stadig viktigere logistisk knutepunkt. For å møte morgendagens utfordringer må det arbeides proaktivt i næringslivet av aktører som kjenner utfordringene best. Næringsforeningens ressursgruppe Logistikk, er satt sammen av ledere i sentrale bedrifter. Nå ønsker de velkommen til flere ledere som har logistikk i fokus, enten som fagområde i stillingen eller bedriftens tjenesteleveranse. Sentrale medlemmer i ressursgruppen er f.v. Knut-Andreas Kran, adm.dir ASKO Oslofjord. Ivar Vannebo, assisterende havnedirektør Drammen havn. Arne Larsen, daglig leder Toyota Logistics Services Norway AS. Tor Inge Brunæs, innkjøpsdirektør TESS.

Søkbare støtteordninger fra Viken fylkeskommune – Titalls millioner
/ Nyhet

Søkbare støtteordninger fra Viken fylkeskommune – Titalls millioner

Utlysning av tilskuddsmidler fra Viken fylkeskommune med løpende søknadsfrister. Her er det flere søkbare ordninger. Noen for din bedrift?

Nå skal plasten bort fra matavfallet
/ Nyhet

Nå skal plasten bort fra matavfallet

Kildesortert matavfall fra Drammensere og nærmere én million andre leveres til biogassanlegget Den Magiske Fabrikken i Tønsberg hvor det omgjøres til biogass og biogjødsel. Over tid har det vært utfordringer knyttet til at plast fra matavfallsposene har fulgt med i biogjødselen som leveres til landbruket. Nå tildeles penger til forskning på feltet med mål om å finne gode metoder for å effektivt sortere bort plasten. (Foto) Produksjonssjef i Greve biogass Mariann Hegg sammen med representanter fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjør en separasjonstest på biogjødselen.

Eiendomsdagen 2021: På høy tid å sette fart i Drammen
/ Nyhet

Eiendomsdagen 2021: På høy tid å sette fart i Drammen

Eiendomssenteret, BDO, Svensson Nøkleby og Næringsforeningen i Drammensregionen arrangerte nylig Eiendomsdagen 2021. Arrangementet er regionens største og viktigste arena for alle som er opptatt av by-, nærings- og eiendomsutvikling. Over 300 deltakere var til stede på Eiendomsdagen, som ble arrangert første gang i 2013.

/ Nytt fra medlemmer
Få hjelp til bærekraftsarbeidet – gratis tilgang til Ecofric’s bærekraftsportal fra 6. oktober for medlemmer

Ecofric tilbyr nå alle medlemmer i Næringsforeningen i Drammensregionen, gratis tilgang til portalen ut året. Lansering 6. oktober.

/ Nytt fra medlemmer
prosjektA – nytt medlem i Næringsforeningen

Næringsforeningen i Drammensregionen får stadig nye medlemmer. Nå er vi glade for å ønske velkommen til bedriften prosjektA.

/ Nytt fra medlemmer
Lindum står bak unikt gjenvinningskonsept

Teknikken, den tidligere tekniske fagskolen i Stavanger er nå ferdig sanert, og drøye 12 000 tonn revet betong som før var vegger, gulv og tak i skolebygget er på vei til gjenvinning. Logisitikksjef i Lindum Ole Johan Harbakk (t.h.) og anleggsleder fra Norsk Saneringsservice Kenneth Ufs var begge til stede under lastingen. Fotograf Steinar Figved.

/ Nytt fra medlemmer
Freber Elektronikk AS styrker seg for videre vekst: -Har fått med seg HCA Melbye på eiersiden.

Freber og HCA Melbye ser store muligheter i det potensialet virksomheten har. – Med motto til HCA Melbye i tankene «at gullegg ikke finnes, de må skapes», skal vi sammen jobbe for å videreutvikle Freber, sier Daglig leder, Roar Lindseth (bilde).

Ønsker du mer informasjon om medlemskap?

Dette er Næringsforeningen

Kvinner Med Kraft – hvem er de? – Velkommen til neste års konferanse 12. januar 2022
/ Nyhet

Kvinner Med Kraft – hvem er de? – Velkommen til neste års konferanse 12. januar 2022

Historiedeling i fokus. Hvem er disse kvinnene som står i utfordringer, som aldri gir opp, men som står i stormen. Hva er de bygget av? Hva tenker de om egne ressurser?

/ Kronikk

Nettverk – kun for eliten?

Et nettverk handler om å gi muligheten til å samarbeide med andre for å kunne dele, utvikle kunnskap og teknologi. I gode nettverk får deltakerne til mer sammen enn hver for seg. En avgjørende faktor for et slikt samarbeid er tillit og gode personlige relasjoner. Her er fem viktige spørsmål som du må stille deg for å bygge nettverket ditt.

Ny design for din bedrift?
/ Nyhet

Ny design for din bedrift?

Ønsker du å få hjelp av dyktige designstudenter fra Universitetet i Sørøst-Norge til å utvikle design for din bedrift? Foto: Student Karina Lillestrøm (2018).

Det starter på toppen og tillit er bjelken. Klare ord fra Adnan Afzal, Næringsforeningen i Drammensregionen.
/ Nyhet

Det starter på toppen og tillit er bjelken. Klare ord fra Adnan Afzal, Næringsforeningen i Drammensregionen.

- Ledere må ta aktive valg om hvordan være mest mulig konkurransedyktig i et marked hvor endringene skjer i et hurtig tempo, sier Adnan Afzal, fagleder samfunn og innovasjon i Næringsforeningen.

Lindum inngår leveranseavtale for returtre til biokull produksjon
/ Nyhet

Lindum inngår leveranseavtale for returtre til biokull produksjon

Vow Green Materials AS har signert en avtale med Lindum om leveranse av råstoff til deres anlegg ved Treklyngen industripark på Follum. — Vi er veldig stolte av hva vi har fått til, sier utviklingsansvarlig for flisproduksjon, Lage Rosten (bilde).

Den store transformasjonen- fra industri til kanalby
/ Nyhet

Den store transformasjonen- fra industri til kanalby

Det er en gigantisk utbygging man er i gang med på Lierstranda og Gilhus. Det er 2,5 kilometer med strandlinje som skal utvikles. Relatert til en annen by, så tilsvarer ikke dette bare én bydel, men kanskje tre bydeler. Kilde/Illustrasjoner: Eidos.

Tango blir medeier i Josefsson
/ Nyhet

Tango blir medeier i Josefsson

– Da Tango-kjeden banket på døren så dukket det opp en mulighet som passet veldig bra med våre planer om å fornye og videreutvikle driften vår, sier daglig leder i Josefsson Frisør; Nina Josefsson Boldt, her sammen med daglig leder i Tango Frisør; Kai Ytredal(t.v.) og medeier og styreleder i Josefsson Frisør, Cay Anders Josefsson, foran Frisørhuset på Bragernes.

Flere formuende kvinner vil gi økt mangfold
/ Nyhet

Flere formuende kvinner vil gi økt mangfold

En tredjedel av verdens formuer kontrolleres i dag av kvinner. Andelen forventes å øke betydelig de kommende årene. Rådgiverne Cathrine Titlestad Hauge (t.v.) og Camilla Nysæther Nilsen ved Formuesforvaltnings kontor i Drammen tror flere formuende kvinner vil føre til mer mangfold i finansbransjen fremover.

Møter snøen på OSL med ny kontrakt og nye maskiner
/ Nyhet

Møter snøen på OSL med ny kontrakt og nye maskiner

Nå kan snøen lave ned over landets hovedflyplass. Medlemmene i Ullensaker Bygdeservice møter den med ny brøytekontrakt med Mesta og splitter nye maskiner fra Utleiesenteret. Fra venstre daglig leder i Ullensaker Bygdeservice, Lars Steinar Sundby, salgs- og markedssjef i Utleiesenteret, Morten Dahl, og selger Dag Bjørnar Dønnum i Volvo Maskin.

Søkbare støtteordninger fra Viken fylkeskommune – Titalls millioner
/ Nyhet

Søkbare støtteordninger fra Viken fylkeskommune – Titalls millioner

Utlysning av tilskuddsmidler fra Viken fylkeskommune med løpende søknadsfrister. Her er det flere søkbare ordninger. Noen for din bedrift?

Sammen om Drammens gründerhus
/ Nyhet

Sammen om Drammens gründerhus

Med «hele byen» i ryggen, skapes nå Drammens gründerhus. Målet er å utvikle et kraftsenter for innovasjon og entreprenørskap. I desember er det klart for åpning. Det skjer i en av Nordens mest bærekraftige kontorbygninger, SporX i Dr. Hansteins gate 13 like ved Drammen stasjon.

Prysmian Group på Holmen; -Tidligere “Kabæln” er milliardkonsern med hele verden som marked
/ Nyhet

Prysmian Group på Holmen; -Tidligere “Kabæln” er milliardkonsern med hele verden som marked

I NæringsRapporten blir vi bedre kjent med Prysmian Group. Fra tidligere tider er selskapet best kjent som "Kabæln". Hvordan jobber utvikling, bærekraft og ikke minst tar vare på den lokale kulturen i et gigant-konsern. Vi møter fabrikkdirektør Marius Baade i Prysmian Group.