Leieavtaler er omfattet av fusjonsreglene
/ Nyhet

Leieavtaler er omfattet av fusjonsreglene

St1 Norge AS ble i Konkurransetilsynets vedtak av 8. juni 2021 ilagt et gebyr på 3 millioner kroner for brudd på opplysningsplikt i forbindelse med inngåelse av en leieavtale for bensinstasjonen Best Kyrksæterøra i Heim kommune. Leieavtalen ble av tilsynet ansett som en «foretakssammenslutning» slik dette er definert i konkurranseloven, og var derfor underlagt opplysningsplikten Konkurransetilsynet har pålagt St1 Norge AS. Konkurranseklagenemnda har i et nylig avsagt vedtak (2021/1198) gitt Konkurransetilsynet medhold i at St1 Norge AS har brutt opplysningsplikten. Offentlig versjon av nemndas vedtak er ikke tilgjengelig ennå. Innlegg skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund (bilde).

Grunnarbeidene for Drammen Helsepark kan starte.
/ Nyhet

Grunnarbeidene for Drammen Helsepark kan starte.

Entreprenørselskapet Kjeldaas AS vant oppdraget. Kjeldaas AS i Sande har med seg andre lokale firmaer for å gjøre deler av jobben. Det er Stenseth & RS Entreprenør AS i Sætre, Seierstad Pelemaskiner AS i Asker og Øst-Riv AS i Slemmestad.

Utleiesenteret blir elektrisk også på veien
/ Nyhet

Utleiesenteret blir elektrisk også på veien

Utleiesenteret leverer elektriske maskiner til anlegg og fyrer byggeplassene fossilfritt. Når selskapets selgere nå tar i bruk elektriske biler, blir selskapet også grønnere på veien. Utleiesenteret velger elektrisk også til egne medarbeidere. Nylig leverte Mobile Hokksunds salgsleder for nybil, Jahn Thomas Formo, syv elbiler til Utleiesenterets salgs- og markedssjef Morten Dahl. (t.v.)

INSPIRIA science center – spennende nytt medlem i Næringsforeningen
/ Nyhet

INSPIRIA science center – spennende nytt medlem i Næringsforeningen

INSPIRIA science center i Sarpsborg er et regionalt vitensenter hvor du kan oppleve, utforske og lære om vitenskapens verden. Hvert år kommer det tusenvis av besøkende fra inn- og utland for å ta del i det vi kaller #moromedmening. I tillegg fremmer vi #realfagsglede gjennom unike skoleleveranser på tvers av Viken fylke og koordinerer samt gjennomfører nasjonale utdanningsprosjekter. INSPIRIA er i tillegg en attraktiv møteplass for næringslivet og det offentlige.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Kongsberg Næringsforum

Kongsberg Næringsforum er navet i Kongsbergs næringsliv. Vi er en tydelig og aktiv meningsbærer for våre medlemmers interesser Vi skaper attraktive møteplasser både innenfor og på tvers av bransjer, basert på delingskultur og med fokus på utvikling Vi er en aktiv igangsetter av verdiskapende prosjekter og aktiviteter som fremmer Kongsbergs attraktivitet

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Modum Næringsråd

Næringsrådet er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Modum Næringsråd ble stiftet 27. januar 2010. Medlemmer kan være registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Asker Næringsforening

Asker Næringsforening er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i Asker kommune og jobber aktivt med å forme fremtiden for næringsdrivende. Vi arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være en naturlig samarbeids- og diskusjonspartner ovenfor offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet.

Ønsker du mer informasjon om medlemskap?

Dette er Næringsforeningen

SpareBank 1 Sørøst-Norge skal ta temperaturen på næringslivet
/ Nyhet

SpareBank 1 Sørøst-Norge skal ta temperaturen på næringslivet

SpareBank 1 Sørøst-Norge skal ta temperaturen på næringslivet og gjennomfører nå årets forventningsundersøkelse. Bedrifter oppfordres til å svare på henvendelsen fra Kantar slik at undersøkelsen gir best mulig innblikk i muligheter og utfordringer i næringslivet Drammen.

Spesialister på sirkulærøkonomi i kraft- og industrisektoren
/ Nyhet

Spesialister på sirkulærøkonomi i kraft- og industrisektoren

Hitachi Energy Norway AS sitt serviceverksted for transformatorer og høyspenningsutstyr i Drammen er i praksis et senter for kraftberedskap og sirkulærøkonomi. Hitachi Energy Norway AS har holdt til i Kobbervikdalen siden 2019, men de aller fleste kjenner bedriften best fra ABB-tiden på Brakerøya – og før den tid - National Industri.

Drammen kommune satser friskt på næringsutvikling: – Skal ansette ny næringsrådgiver
/ Nyhet

Drammen kommune satser friskt på næringsutvikling: – Skal ansette ny næringsrådgiver

Drammen kommune tar grep om næringsutviklingen. I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlings- og økonomiplan 2022-25 og årsbudsjett 2022, ble en rekke verbalforslag vedtatt. Næringssjef Toril Lislien (bilde), oppfatter at kommunestyret gjennom dette vedtaket har gitt et tydelig signal om at arbeidet med næringsutvikling skal prioriteres og videreutvikles i Drammen kommune.

Lindum inngår leveranseavtale for returtre til biokull produksjon
/ Nyhet

Lindum inngår leveranseavtale for returtre til biokull produksjon

Vow Green Materials AS har signert en avtale med Lindum om leveranse av råstoff til deres anlegg ved Treklyngen industripark på Follum. — Vi er veldig stolte av hva vi har fått til, sier utviklingsansvarlig for flisproduksjon, Lage Rosten (bilde).

Velkommen til Buttedal gård i Lier: – Nytt medlem i Næringsforeningen
/ Nyhet

Velkommen til Buttedal gård i Lier: – Nytt medlem i Næringsforeningen

Næringsforeningen har et bredt spekter av medlemsbedrifter. Landbruk er en viktig sektor i foreningen. Vi ønsker Buttedal gård i Lier velkommen som medlem.

Den store transformasjonen- fra industri til kanalby
/ Nyhet

Den store transformasjonen- fra industri til kanalby

Det er en gigantisk utbygging man er i gang med på Lierstranda og Gilhus. Det er 2,5 kilometer med strandlinje som skal utvikles. Relatert til en annen by, så tilsvarer ikke dette bare én bydel, men kanskje tre bydeler. Kilde/Illustrasjoner: Eidos.

Tydelig opprop fra Næringsforeningene i Norge: – Veien ut av pandemien
/ Nyhet

Tydelig opprop fra Næringsforeningene i Norge: – Veien ut av pandemien

Landets næringsforeninger har gått sammen og oversendt opprop til Regjeringen i forkant av beslutning om videre tiltak. Se oppropet til Statsminister Jonas Gahr Støre (bilde) og Næringsminister Jan Christian Vestre her. Foto: NTB

Flere formuende kvinner vil gi økt mangfold
/ Nyhet

Flere formuende kvinner vil gi økt mangfold

En tredjedel av verdens formuer kontrolleres i dag av kvinner. Andelen forventes å øke betydelig de kommende årene. Rådgiverne Cathrine Titlestad Hauge (t.v.) og Camilla Nysæther Nilsen ved Formuesforvaltnings kontor i Drammen tror flere formuende kvinner vil føre til mer mangfold i finansbransjen fremover.

Kvinner Med Kraft – hvem er de? Konferansen flyttes til 14. september 2022
/ Nyhet

Kvinner Med Kraft – hvem er de? Konferansen flyttes til 14. september 2022

På grunn av pågående koronasituasjon er det besluttet å flytte konferansen fra 12. januar 2022, til 14. september 2022. Trine Jansen som er arrangør beklager endringen. - Det er viktig for oss å ta hensyn til den situasjonen samfunnet befinner seg i. Samtidig er budskapet vi formidler i konferansen så viktig, at vi må sørge for at flest mulig kan delta. Vi har derfor valgt å flytte tidspunkt til høsten, sier Jansen.

– Enda flere kvinner må tørre å investere
/ Nyhet

– Enda flere kvinner må tørre å investere

Tema i sendingen til NæringsRapporten er kvinner og finans. Vi møter Marit Mørdre, Daglig leder hos Söderberg & Partners Wealth Management i Drammen som gir sine betraktning om tema.

Prysmian Group på Holmen; -Tidligere “Kabæln” er milliardkonsern med hele verden som marked
/ Nyhet

Prysmian Group på Holmen; -Tidligere “Kabæln” er milliardkonsern med hele verden som marked

I NæringsRapporten blir vi bedre kjent med Prysmian Group. Fra tidligere tider er selskapet best kjent som "Kabæln". Hvordan jobber utvikling, bærekraft og ikke minst tar vare på den lokale kulturen i et gigant-konsern. Vi møter fabrikkdirektør Marius Baade i Prysmian Group.

Møter snøen på OSL med ny kontrakt og nye maskiner
/ Nyhet

Møter snøen på OSL med ny kontrakt og nye maskiner

Nå kan snøen lave ned over landets hovedflyplass. Medlemmene i Ullensaker Bygdeservice møter den med ny brøytekontrakt med Mesta og splitter nye maskiner fra Utleiesenteret. Fra venstre daglig leder i Ullensaker Bygdeservice, Lars Steinar Sundby, salgs- og markedssjef i Utleiesenteret, Morten Dahl, og selger Dag Bjørnar Dønnum i Volvo Maskin.