Kommuneplanen: «Ambisjon og prestasjon henger ikke sammen»
/ Nyhet

Kommuneplanen: «Ambisjon og prestasjon henger ikke sammen»

Den nye arealplanen for Drammen har vært ute til høring. Beskjeden fra næringslivet til kommunen er klar: Samfunnsdel og arealdel snakker ikke sammen.

Kai Mjøsund er ny rådgiver i insam
/ Nyhet

Kai Mjøsund er ny rådgiver i insam

Insam ble etablert i 2006, med mål om å styrke kvalitet, helhet og gjennomføringskraft i by- og stedsutviklingsprosjekter. Siden den gang har insam vokst, og de er nå et tverrfaglig team som samarbeider på tvers av fag, sektorer og samfunnsnivåer. Nå er Kai Mjøsund med på laget.

Eltek vokser: Nå trenger Mari Mikkelsen flere dyktige kollegaer
/ Nyhet

Eltek vokser: Nå trenger Mari Mikkelsen flere dyktige kollegaer

Det er over 50 år siden Eltek ble etablert i Drammen. Med entusiasme, hardt arbeid og fokus på å lage verdens mest effektive produkter for strømkonvertering, vokste Eltek etter hvert til et globalt selskap med nesten 3000 ansatte og kontorer i 40 land. Utviklingen av verdens beste produkter og systemer for bærekraftig strømforsyning, skjer i Drammen.

“Jeg skulle så inderlig gjerne ønske at de klarte å samle seg til Drammens beste.”
/ Nyhet

“Jeg skulle så inderlig gjerne ønske at de klarte å samle seg til Drammens beste.”

Avtroppende styreleder Terje Gundersen er både takknemlig, utålmodig – og litt urolig.

Ønsker du mer informasjon om medlemskap?

Næringsforeningen 175 år

300 meninger om Næringsforeningen i Drammensregionen
/ Nyhet

300 meninger om Næringsforeningen i Drammensregionen

Rune Kjølstad (bilde) og kollegene ønsket å vite hva næringslivet mener om arbeidet de gjør og hva som forventes. Svarene både gleder og utfordrer.

Nytt ansikt i Næringsforeningen: Karianne Braathen styrker foreningen på analyse og tekst
/ Nyhet

Nytt ansikt i Næringsforeningen: Karianne Braathen styrker foreningen på analyse og tekst

Karianne Braathen er ansatt i et engasjement som strategisk rådgiver i Næringsforeningen i Drammensregionen. Hun skal blant annet pleie kontakt med medlemmer og ressursgrupper og bistå med å jobbe frem gode innspill til de mange politiske prosessene som pågår i stat, fylke og kommune akkurat nå.

Viktig natur- og miljøkonferanse i Lier 18. – 19. april
/ Nyhet

Viktig natur- og miljøkonferanse i Lier 18. – 19. april

Forurensning, arealtap og klimatiske forandringer med ekstremvær fører til store ødeleggelser på natur og miljø. Tap av naturmangfold er det største problemet menneskeheten står ovenfor. Det er derfor like relevant å snakke om naturkrise som klimakrise. Tellus Natur og Miljø vil derfor arrangere konferansen «Naturen på vippepunktet» 18. – 19. april 2023 på Lier kulturscene.

Er det vanskelig å rekruttere riktige folk til ledelsen?
/ Nyhet

Er det vanskelig å rekruttere riktige folk til ledelsen?

Det er et «godt arbeidsmarked» om dagen – godt for de som er på jakt etter jobb i hvert fall. For arbeidsgiver kan det bety et svært presset marked der det er vanskelig å få tak i den du søker etter. Hva gjør man når både tiden og ressursbruken er i ferd med å gjøre prosessen lang og tung?

Næringslivets Stipendiefond for Studenter fra Drammensregionen
/ Nyhet

Næringslivets Stipendiefond for Studenter fra Drammensregionen

Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/universiteter, håndverksutdannelse eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet. Søknadsfrister 30. april.

K2 Kompetanse tilbyr gratis kurs til deg som jobber i butikk
/ Nyhet

K2 Kompetanse tilbyr gratis kurs til deg som jobber i butikk

K2 Kompetanse AS tilbyr kompetanseutvikling til bedrifter, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. Målet er å tilføre virksomheter kompetanse som strategisk virkemiddel for utvikling og vekst.

Næringslivet inviterte til fotballdebatt: «Drammensmodellen» lansert på lunsjmøte
/ Nyhet

Næringslivet inviterte til fotballdebatt: «Drammensmodellen» lansert på lunsjmøte

En forfatter og fotballmamma sendte en langpasning. Daglig leder i Godset tok den imot. Ideen om å bruke Drammen til å lage en ny fotballmodell er nå lansert.

NAF – “Landeveiens riddere” står på for trafikksikkerhet og miljø
/ Nyhet

NAF – “Landeveiens riddere” står på for trafikksikkerhet og miljø

Lokalavdelingen holder aktivt på i distriktet med alt fra utgivelser av reflekser til skoler og barnehager, til veteranbilturer og stander ved ulike arrangement. Nå opplever de solid medlemsvekst.

Forståelsen av hvor viktig onboarding er må styrkes!
/ Nyhet

Forståelsen av hvor viktig onboarding er må styrkes!

Undersøkelser viser at norske virksomheter satser betydelig mindre på onboarding enn andre land. Alt for ofte gjennomføres den komplekse prosessen det er å sørge for at den nyansatte tilegner seg holdninger, ferdigheter og atferd for å fungere godt i sin nye rolle i organisasjonen, gjennom mer eller mindre tilfeldige og lite planlagte tiltak fra virksomhetens side. (Ill.foto: Pexels)

Saga BHT AS – Nytt medlem i Næringsforeningen
/ Nyhet

Saga BHT AS – Nytt medlem i Næringsforeningen

– Bedrifter som arbeider systematisk med HMS er forberedt på hva som kan skje, har risikokartlagt arbeidsoperasjoner og eksponeringer. Dette vil gi positive effekter ved blant annet mindre materialsvinn og produksjonsfeil grunnet etablering av gode rutiner, og reduserer risikoen for arbeidsulykker og sykefravær, daglig leder Marit Hollerud.

Forenom har åpnet i Drammen
/ Nyhet

Forenom har åpnet i Drammen

Forenom er Nordens ledende tilbyder av innkvarteringsløsninger. Økt kundepågang har ført til muligheter for å utvide tilbudet deres ytterligere. Drammen har vært en sentral del av den planlagte veksten og med 44 leiligheter i Tollbugata 10 og 12 vil Drammen bli den femte byen Forenom etablerer seg i. Med dette har de nå over 800 betjente leiligheter i Norge. Forenom er nytt medlem i Næringsforeningen.

Hvordan skal bedriften gå frem for å energieffektivisere?
/ Nyhet

Hvordan skal bedriften gå frem for å energieffektivisere?

Ikke start med umiddelbare tiltak for strømsparing. Først må du få oversikt over hva energityvene i bygget egentlig er. Ikke minst hva bedriften har råd til, forteller daglig leder for Bluetech VVS, Kjetil Hanssen.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Kongsberg Næringsforum

Kongsberg Næringsforum er navet i Kongsbergs næringsliv. Vi er en tydelig og aktiv meningsbærer for våre medlemmers interesser Vi skaper attraktive møteplasser både innenfor og på tvers av bransjer, basert på delingskultur og med fokus på utvikling Vi er en aktiv igangsetter av verdiskapende prosjekter og aktiviteter som fremmer Kongsbergs attraktivitet

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige. RNF jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten som angår næringslivet og tar en aktiv posisjon i utviklingen. RNF er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser, hos oss møter du potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Modum Næringsråd

Næringsrådet er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Modum Næringsråd ble stiftet 27. januar 2010. Medlemmer kan være registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Asker Næringsforening

Asker Næringsforening skal være en ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst i sin region. Næringsforeningen er en pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig, og fremmer næringslivets interesser ved å være talerør og samarbeidspartner for næringslivet i kommunen. Vi skal være den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Bærum Næringsråd

Bærum næringsråd er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet. Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for faglig og sosialt nettverk.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Næringsforeningen i Drammensregionen

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen har over 950 medlemsbedrifter og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Vårt nedslagsfelt er Drammen, Lier og Øvre Eiker. Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. For å fylle denne rollen best mulig, og for å legge til rette for en sunn og god samfunns- og næringsutvikling, har foreningen lagt begrepet bærekraft til grunn for strategien 2020 – 2025.