En av Norges viktigste teknologibedrifter ligger i Drammen – bli bedre kjent med Statens vegvesen
/ Nyhet

En av Norges viktigste teknologibedrifter ligger i Drammen – bli bedre kjent med Statens vegvesen

Med over 300 ressurser plassert i Drammen Business Center, ser vi det naturlig å bli en del av næringsforeningen, sier Cato Rindal, avdelingsdirektør i It-divisjonen i Statens vegvesen. Statens vegvesen i Drammen er nytt medlem i Næringsforeningen.

Jobbene står i kø for de med riktig kompetanse
/ Nyhet

Jobbene står i kø for de med riktig kompetanse

I Norge står vi i dag overfor en situasjon med stor mangel på arbeidskraft. Dette medfører økt krav til kompetanse og omstilling. Yrkesfag er i vinden og endelig i ferd med å få høyere status. Mangelen på yrkesfaglig arbeidskraft gjør at jobbene står i kø for de med riktig kompetanse.

Ameln gikk ut av styret i Protan etter 58 år i selskapet
/ Nyhet

Ameln gikk ut av styret i Protan etter 58 år i selskapet

Haakon Ameln gikk torsdag ut av styret i Protan AS etter 58 år i selskapet, i perioden 1965 – 2023. Fra 2001 har Ameln vært henholdsvis styreformann og styremedlem i Protan AS.

Innsikt 2023 – Næringslivsmesse og byutviklingskonferansen på Bragernes Torg
/ Nyhet

Innsikt 2023 – Næringslivsmesse og byutviklingskonferansen på Bragernes Torg

Hva er neste steg, Drammen? At Drammen har blitt en flott by, høres fra alle kanter. Og det er sant. Drammen var norgesmester i byutvikling. Men – har vi hvilt på laurbærene? Det ble i sin tid skapt en god kultur for byutvikling. Alle jobbet i samme retning. Nå skal vi igjen forene kreftene og løfte Drammen videre til neste nivå – sammen! Svaret får du 7. – 8. juni på Innsikt 2023.

Ønsker du mer informasjon om medlemskap?

Næringsforeningen 175 år

Kontorsenteret Buskerud AS blir til Serve AS.
/ Nyhet

Kontorsenteret Buskerud AS blir til Serve AS.

Med nytt eierskap kom også en økt satsning på leveranse av AV-løsninger. Dette er tjenester som ikke er relatert til Canon og som leveres langt utover Buskerud. Kontorsenteret Buskerud har derfor endret navn til Serve AS og fremstår fra 11. april med ny profil.

Energibunt inntatt “Brunosten” – Vi må tørre å feile for å lykkes
/ Nyhet

Energibunt inntatt “Brunosten” – Vi må tørre å feile for å lykkes

Når hotelleier Petter Stordalen skal ha toppleder til sine hoteller, kan det se ut til at den nye direktøren på Quality River Station på Strømsø er prototypen på hva han ønsker. Johanne Skjelsbek (bilde) fremstår som energisk, blid, full av ideer og ikke redd for å gå nye veier. Quality River Station er nytt medlem i Næringsforeningen.

Helse i sentrum for Grønn Gründer-prisen 2023
/ Nyhet

Helse i sentrum for Grønn Gründer-prisen 2023

Prisen «Grønn Gründer» deles ut for fjerde gang i 2023. Denne gangen ønsker initiativtaker og prisutdeler Drammen Rotary Klubb å hedre gründere som står for innovasjon og nyskapning innenfor helse. Fristen for å foreslå kandidater er 20. juni.

Søk midler og gi ansatte et kompetanseløft
/ Nyhet

Søk midler og gi ansatte et kompetanseløft

Har bedriften din behov for å gjennomføre en vesentlig omstilling? Søk Viken fylkeskommune om støtte til å finansiere opplæringskostnadene for de ansatte. Søknader behandles fortløpende i 2023.

Aon – Lokal tilstedeværelse med global rekkevidde
/ Nyhet

Aon – Lokal tilstedeværelse med global rekkevidde

Aon representerer en betydelig del av norsk næringsliv ovenfor forsikringsselskapene, og har høy kompetanse innenfor alle forsikrings- og pensjonsområder. Nå er de medlem i Næringsforeningen i Drammensregionen.

Første skip på landstrøm i Drammen
/ Nyhet

Første skip på landstrøm i Drammen

Det var en stor dag i Drammen havn onsdag den 10. mai da MS «Elektron» som første skip koblet seg på landstrømsanlegget.

Næringslivet inviterte til fotballdebatt: «Drammensmodellen» lansert på lunsjmøte
/ Nyhet

Næringslivet inviterte til fotballdebatt: «Drammensmodellen» lansert på lunsjmøte

En forfatter og fotballmamma sendte en langpasning. Daglig leder i Godset tok den imot. Ideen om å bruke Drammen til å lage en ny fotballmodell er nå lansert.

Kommuneplanen: «Ambisjon og prestasjon henger ikke sammen»
/ Nyhet

Kommuneplanen: «Ambisjon og prestasjon henger ikke sammen»

Den nye arealplanen for Drammen har vært ute til høring. Beskjeden fra næringslivet til kommunen er klar: Samfunnsdel og arealdel snakker ikke sammen.

Eltek vokser: Nå trenger Mari Mikkelsen flere dyktige kollegaer
/ Nyhet

Eltek vokser: Nå trenger Mari Mikkelsen flere dyktige kollegaer

Det er over 50 år siden Eltek ble etablert i Drammen. Med entusiasme, hardt arbeid og fokus på å lage verdens mest effektive produkter for strømkonvertering, vokste Eltek etter hvert til et globalt selskap med nesten 3000 ansatte og kontorer i 40 land. Utviklingen av verdens beste produkter og systemer for bærekraftig strømforsyning, skjer i Drammen.

“Jeg skulle så inderlig gjerne ønske at de klarte å samle seg til Drammens beste.”
/ Nyhet

“Jeg skulle så inderlig gjerne ønske at de klarte å samle seg til Drammens beste.”

Avtroppende styreleder Terje Gundersen er både takknemlig, utålmodig – og litt urolig.

«Hvis du ønsker å være engasjert, må du finne noen steder der du kan få frem det du brenner for.»
/ Nyhet

«Hvis du ønsker å være engasjert, må du finne noen steder der du kan få frem det du brenner for.»

Det går mange veier gjennom Svein-Ove Pettersens liv. Den siste førte ham rett inn i styrelederstolen i Næringsforeningen.

Saga BHT AS – Nytt medlem i Næringsforeningen
/ Nyhet

Saga BHT AS – Nytt medlem i Næringsforeningen

– Bedrifter som arbeider systematisk med HMS er forberedt på hva som kan skje, har risikokartlagt arbeidsoperasjoner og eksponeringer. Dette vil gi positive effekter ved blant annet mindre materialsvinn og produksjonsfeil grunnet etablering av gode rutiner, og reduserer risikoen for arbeidsulykker og sykefravær, daglig leder Marit Hollerud.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Kongsberg Næringsforum

Kongsberg Næringsforum er navet i Kongsbergs næringsliv. Vi er en tydelig og aktiv meningsbærer for våre medlemmers interesser Vi skaper attraktive møteplasser både innenfor og på tvers av bransjer, basert på delingskultur og med fokus på utvikling Vi er en aktiv igangsetter av verdiskapende prosjekter og aktiviteter som fremmer Kongsbergs attraktivitet

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige. RNF jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten som angår næringslivet og tar en aktiv posisjon i utviklingen. RNF er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser, hos oss møter du potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Modum Næringsråd

Næringsrådet er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Modum Næringsråd ble stiftet 27. januar 2010. Medlemmer kan være registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Asker Næringsforening

Asker Næringsforening skal være en ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst i sin region. Næringsforeningen er en pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig, og fremmer næringslivets interesser ved å være talerør og samarbeidspartner for næringslivet i kommunen. Vi skal være den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Bærum Næringsråd

Bærum næringsråd er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet. Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for faglig og sosialt nettverk.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Næringsforeningen i Drammensregionen

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen har over 950 medlemsbedrifter og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Vårt nedslagsfelt er Drammen, Lier og Øvre Eiker. Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. For å fylle denne rollen best mulig, og for å legge til rette for en sunn og god samfunns- og næringsutvikling, har foreningen lagt begrepet bærekraft til grunn for strategien 2020 – 2025.