Er det vanskelig å rekruttere riktige folk til ledelsen?
/ Nyhet

Er det vanskelig å rekruttere riktige folk til ledelsen?

Det er et «godt arbeidsmarked» om dagen – godt for de som er på jakt etter jobb i hvert fall. For arbeidsgiver kan det bety et svært presset marked der det er vanskelig å få tak i den du søker etter. Hva gjør man når både tiden og ressursbruken er i ferd med å gjøre prosessen lang og tung?

Bedriftsidretten Buskerud og Vestfold – Nytt medlem i Næringsforeningen
/ Nyhet

Bedriftsidretten Buskerud og Vestfold – Nytt medlem i Næringsforeningen

Et godt aktivitetstilbud er viktig når man skal rekruttere eller beholde gode ansatte. Og ikke minst, redusere sykefravær, skape en felles identitet og et godt miljø.

Forenom har åpnet i Drammen
/ Nyhet

Forenom har åpnet i Drammen

Forenom er Nordens ledende tilbyder av innkvarteringsløsninger. Økt kundepågang har ført til muligheter for å utvide tilbudet deres ytterligere. Drammen har vært en sentral del av den planlagte veksten og med 44 leiligheter i Tollbugata 10 og 12 vil Drammen bli den femte byen Forenom etablerer seg i. Med dette har de nå over 800 betjente leiligheter i Norge. Forenom er nytt medlem i Næringsforeningen.

Ny containerlinje til Drammen havn?
/ Nyhet

Ny containerlinje til Drammen havn?

Flere av de største vareeierne i Drammensregionen ønsker et såkalt «shortsea»-tilbud direkte til Drammen både for å spare tid, penger og miljøet. Tirsdag ble det arrangert et møte mellom store logistikkaktører og rederiet Viasea ved adm. direktør Morten Pettersen som presenterte sitt logistikktilbud. På bilde (f.v.): Havnedirektør Arne Fosen, adm. direktør Morten Pettersen i Viasea og assisterende havnedirektør Ivar Vannebo.

Ønsker du mer informasjon om medlemskap?

Næringsforeningen 175 år

SAGA HR – Nytt medlem i Næringsforeningen
/ Nyhet

SAGA HR – Nytt medlem i Næringsforeningen

Saga HR er en selskap i konsernet Saga Ringerike. Eksperthjelp innenfor HR kan bidra til høyere effektivitet, sikre god kvalitet og redusere sårbarheten i bedriften din. Har du ordnede arbeidsforholdet vil det også bety noe for bedriftens attraktivitet ved rekruttering.

Saga BHT AS – Nytt medlem i Næringsforeningen
/ Nyhet

Saga BHT AS – Nytt medlem i Næringsforeningen

– Bedrifter som arbeider systematisk med HMS er forberedt på hva som kan skje, har risikokartlagt arbeidsoperasjoner og eksponeringer. Dette vil gi positive effekter ved blant annet mindre materialsvinn og produksjonsfeil grunnet etablering av gode rutiner, og reduserer risikoen for arbeidsulykker og sykefravær, daglig leder Marit Hollerud.

Teknisk Ukeblad innleder samarbeid med Kongsberg Agenda
/ Nyhet

Teknisk Ukeblad innleder samarbeid med Kongsberg Agenda

Norwegian Tech Award treffer i kjernen av hva Kongsberg Agenda er, og vi ser det dermed som en naturlig arena for å dele ut prisen. Vi håper og tror at vi sammen vil styrke våre ambisjoner om å fremme kunnskapen om hva norsk teknologi kan bidra med i verden, sier adm. dir. og ansvarlig redaktør Jan Moberg i TU.

Buskerud teknisk ortopedi endrer navn. – Nye eiere vil hjelpe flere ved bruk av teknologiske løsninger
/ Nyhet

Buskerud teknisk ortopedi endrer navn. – Nye eiere vil hjelpe flere ved bruk av teknologiske løsninger

Buskerud Teknisk Ortopedi ble grunnlagt av Karl-Tomas Lyngroth i 1990. Nå endrer selskapet navn til BT Ortopedi, og får samtidig ortopediingeniørene Audun Hildre Schevik, Christopher Alan Greenway og Nils Botnmark med på eiersiden. Alle tre har mellom 15 og 20 års erfaring som ortopediingeniører. Flere og flere ortopediingeniører i hele verden tyr til 3D-skanning -og printing for å lage hjelpemidler til sine pasienter – og det med god grunn.

Ny rekord for bilimporten til Drammen
/ Nyhet

Ny rekord for bilimporten til Drammen

En måned med bilimport på høygir har gitt en ny rekord for bilimporten til Drammen havn. Aldri tidligere har så mange biler blitt losset i Drammen på en måned som i november. Den nye rekorden ligger 40% over forrige rekordmåned. Foto: Drammen havn

Nye partnere i Svensson Nøkleby
/ Nyhet

Nye partnere i Svensson Nøkleby

Kristine Andersen Aasgaard og Haakon Løvaas Haaland blir nye partnere fra 1. januar 2023. Både Kristine og Haakon kommer fra egne rekker og har lang fartstid i Svensson Nøkleby. Begge er også tilknyttet eiendomsavdelingen.

VVS er mer enn bare rør: – Bluetech VVS Drammen er nytt medlem i Næringsforeningen
/ Nyhet

VVS er mer enn bare rør: – Bluetech VVS Drammen er nytt medlem i Næringsforeningen

Moderne VVS er mye mer enn bare rørlegging, forteller daglig leder for Bluetech VVS i Drammen. Derfor er firmaet opptatt av skreddersydde løsninger for kunder. På bilde fra venstre: Daniel Korneliussen, Erland Auen, Kjetil Hanssen og Daniel Søgnen.

Freber og Agaia med bærekraftig samarbeid
/ Nyhet

Freber og Agaia med bærekraftig samarbeid

Freber har de siste årene hatt en stadig økende satsing på batteri og batteriteknologi, og har utviklet mange ulike kombinasjoner av batterier og omformere. Nå inngår de samarbeid med Agaia, som er en av landets største landskapsentreprenører.

Norconsult til topps i prestisjetung lyskåring
/ Nyhet

Norconsult til topps i prestisjetung lyskåring

Norconsult vant Norsk Lyspris 2022 for oppdragene Asko Oslofjord og gjenskapelse av historiske slottskandelabre. Norsk Lyspris ble etablert av Lyskultur helt tilbake i 2001, og har siden den gang befestet seg i bransjen som en høythengende hedersutmerkelse hvor konkurransen er skyhøy.

Medlemsprofil: Bli kjent med Norva24 Drammen – vi kommer når du trenger oss!
/ Nyhet

Medlemsprofil: Bli kjent med Norva24 Drammen – vi kommer når du trenger oss!

I over 60 år har vi jobbet i Drammens «undergrunn», og kjenner den som vår egen lomme! Vi tømmer der det er fullt, åpner der det er tett og spyler der det er skittent. Vi er alltid rett i nærheten, og tilgjengelig for våre kunder 24/7.

Lindum blir medeier i Den Magiske Fabrikken
/ Nyhet

Lindum blir medeier i Den Magiske Fabrikken

Lindum AS har i dag inngått en avtale om å investere NOK 100 millioner i Den Magiske Fabrikken AS, en av Norges ledende produsenter av biogass og biogjødsel. Etter transaksjonen vil Den Magiske Fabrikken eies av Greve Biogass AS (66%) og Lindum AS (34%). Eierne vil sammen arbeide for å styrke Den Magiske Fabrikkens rolle i den sirkulære økonomien og selskapets posisjon som biogass- og biogjødselprodusent.

Hvordan skal bedriften gå frem for å energieffektivisere?
/ Nyhet

Hvordan skal bedriften gå frem for å energieffektivisere?

Ikke start med umiddelbare tiltak for strømsparing. Først må du få oversikt over hva energityvene i bygget egentlig er. Ikke minst hva bedriften har råd til, forteller daglig leder for Bluetech VVS, Kjetil Hanssen.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Kongsberg Næringsforum

Kongsberg Næringsforum er navet i Kongsbergs næringsliv. Vi er en tydelig og aktiv meningsbærer for våre medlemmers interesser Vi skaper attraktive møteplasser både innenfor og på tvers av bransjer, basert på delingskultur og med fokus på utvikling Vi er en aktiv igangsetter av verdiskapende prosjekter og aktiviteter som fremmer Kongsbergs attraktivitet

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige. RNF jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten som angår næringslivet og tar en aktiv posisjon i utviklingen. RNF er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser, hos oss møter du potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Modum Næringsråd

Næringsrådet er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Modum Næringsråd ble stiftet 27. januar 2010. Medlemmer kan være registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Asker Næringsforening

Asker Næringsforening skal være en ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst i sin region. Næringsforeningen er en pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig, og fremmer næringslivets interesser ved å være talerør og samarbeidspartner for næringslivet i kommunen. Vi skal være den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Bærum Næringsråd

Bærum næringsråd er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet. Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for faglig og sosialt nettverk.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Næringsforeningen i Drammensregionen

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen har over 950 medlemsbedrifter og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Vårt nedslagsfelt er Drammen, Lier og Øvre Eiker. Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. For å fylle denne rollen best mulig, og for å legge til rette for en sunn og god samfunns- og næringsutvikling, har foreningen lagt begrepet bærekraft til grunn for strategien 2020 – 2025.