PNC Norge AS: – Nå skal de bygge ny bybru i Drammen
/ Nyhet

PNC Norge AS: – Nå skal de bygge ny bybru i Drammen

PNC Norge AS er et norskregistrert foretak som ble stiftet i 2014. – Det er et ønskeprosjekt for oss, svært spennende og utfordrende. Prosjekt innebær blant annet pæling, undervannsarbeider og selvsagt stål-, og betongarbeider. – Jeg føler stort ansvar for dette prosjekt og vi vet at resultat er et viktig del i Drammens byutvikling. Så vi gleder oss til samarbeid med lokale leverandører og bedrifter, sier Mathias Fabich, daglig leder i PNC Norge. PNC Norge er nytt medlem i Næringsforeningen. Foto: Drammen kommune.

Mobit i Drammen slår seg sammen
/ Nyhet

Mobit i Drammen slår seg sammen

Mobit-selskapene på Åssiden og Brakerøya slår seg nå sammen. – Vi samler ressurser og kompetanse i ett selskap slik at vi kan bli enda mer tilgjengelige for kundene, sier Rune Lilleås som blir daglig leder for det som nå heter Mobit Drammen. Bilde: Mobit Åssiden og Mobit Brakerøya, her representert ved de to daglige lederne; henholdsvis Rune Lilleås og Jeaneth Aspeholen.

Tradisjonsrikt selskap til Drammen!
/ Nyhet

Tradisjonsrikt selskap til Drammen!

Det tradisjonsrike selskapet, Lux Norge AS, har flyttet sitt hovedkontor til Drammen. Lux Norges nye eier, Dan Sharoni, har jobbet i selskapet siden 2014 og har 20 års erfaring fra bransjen. Under hans ledelse har selskapet endret struktur og profil.

Klima og miljø i offentlige anskaffelser – hvilke plikter og virkemidler har den offentlige innkjøperen?
/ Nyhet

Klima og miljø i offentlige anskaffelser – hvilke plikter og virkemidler har den offentlige innkjøperen?

Offentlig sektor i Norge kjøper varer og tjenester for om lag 600 milliarder kroner i året, og klimafotavtrykket ligger på ca. 11 millioner tonn CO2. I 2017 utgjorde dette 16 % av Norges totale klimafotavtrykk. Offentlige anskaffelser kan med andre ord være et viktig verktøy i kampen om å nå klima- og miljømål. – Utfordringen ligger i hvordan anskaffelser kan gjennomføres på en mer klima- og miljøvennlig måte, sier advokat Karoline Nilsson Hollund (bilde).

Ønsker du mer informasjon om medlemskap?

Dette er Næringsforeningen

Når din argeste konkurrent blir din kollega og venn
/ Nyhet

Når din argeste konkurrent blir din kollega og venn

– På slutten av fjoråret merket vi økt forespørsel fra nye og eksisterende kunder, og vi var i posisjon til å ansette ny medarbeider. Det var derfor svært overraskende – men for oss utrolig bra «timet» av vi fikk en henvendelse fra tidligere ansatt Bente Løstegård om Bjørg Fjell kunne tenke seg flere ansatte ved vårt kontor i Drammen, sier daglig leder hos Bjørg Fjell i Drammen. Bilde f.v.: Katrine Wergeland, Bente Løstegård, Hilde Vestmo, Merete Harvik og Ingunn Kortvedt.

Velkommen til Drammen Works
/ Nyhet

Velkommen til Drammen Works

Drammen Works er drammensregionens nye kraftsenter for startups, entreprenørskap og innovasjon. Sammen med investorer, partnere og medlemmer skal vi bygge et samfunn for innovasjon og vekst. Ved den offisielle åpningen deltok f.v.: Adnan Afzal, konstituert daglig leder for Drammen Works, styreleder i Næringsforeningen, Terje Gundersen og ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg.

Global Enviro: – 100% sirkulærøkonomisk for samfunnet
/ Nyhet

Global Enviro: – 100% sirkulærøkonomisk for samfunnet

Global Enviro tilbyr miljøvennlige løsninger for handtering av matavfall både til lands og til sjøs, fra nord til sør. Selskapet har utviklet en prosess for å håndtere matavfall gjennom aerobisk nedbrytning hos kunden. – Det er viktig for oss å være medlem i Næringsforeningen, sier daglig leder Pål Gjertsen (bilde).

Albjerk Bil AS: – Samfunnsansvar er svært viktig
/ Nyhet

Albjerk Bil AS: – Samfunnsansvar er svært viktig

I snart 50 år har Albjerk Bil AS vokst gradvis. Familiebedriften Albjerk Auto ble startet i Tordenskioldsgate i Drammen i 1973 av Kåre Albjerk, far til nåværende eier Wenche Albjerk. I dag har konsernet 4 avdelinger og en årlig omsetning på over 2 milliarder kroner, sier konsernleder Lars-Gunnar Martinsen (bilde). De siste årene har økt fokus på samfunnsansvar gitt nye muligheter til mange, og det utvider vi nå.

Amerikansk diner-restaurant kommer til Bragernes: – Ønsket oss til Drammen lenge
/ Nyhet

Amerikansk diner-restaurant kommer til Bragernes: – Ønsket oss til Drammen lenge

Johnny Rockets har blitt en internasjonal Diner-restaurantkjede som tilbyr høy kvalitet og et bredt utvalg av Burgers, Fries og Shakes. Restaurantene til Johnny Rockets representerer den amerikanske dineren, men med en moderne vri. Nå kommer de til Drammen.

Næringsforeningen i Drammensregionens nye styre presenteres
/ Nyhet

Næringsforeningen i Drammensregionens nye styre presenteres

Næringsforeningen i Drammensregionen er en av landets største næringsforeninger. Ved utgangen av 2021 har foreningen over 1000 medlemsbedrifter, og flere kommer til. Det styrker Næringsforeningen som et samlingspunkt med en tydelig stemme. Sammen kan vi ivareta næringslivets interesser og skape arenaer for utvikling og vekst. Her presenteres foreningens nye styre for 2022.

Brudeli Green Mobility AS: – I verdenseliten for å elektrifisere tungtransport med ny teknologi.
/ Nyhet

Brudeli Green Mobility AS: – I verdenseliten for å elektrifisere tungtransport med ny teknologi.

Brudeli Green Mobility på Eiker næringspark i Hokksund, driver gründerskap og innovasjon i verdensklasse. Nylig inviterte de fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune Johan Edvard Grimstad, ordfører i Øvre Eiker Knut Kvale og Næringsforeningen hvor de er medlemmer, for å ta en titt på hva de har jobbet med de siste tre årene. Her fikk de fremmøtte presentert det som kan betraktes som verdensledende innovasjon.

Verdien av langsiktighet og kontinuitet
/ Nyhet

Verdien av langsiktighet og kontinuitet

– Mennesker vil ha med mennesker å gjøre når man skal gjøre store investeringer som for eksempel bil. Og da er det viktig å ha gode medarbeidere. Det som kjennetegner våre medarbeidere er at de blir her over tid, noe som henger sammen med at vi satser på utvikling av egne ansatte, sier UIf Vatne i Bilia (bilde).

Den store transformasjonen- fra industri til kanalby
/ Nyhet

Den store transformasjonen- fra industri til kanalby

Det er en gigantisk utbygging man er i gang med på Lierstranda og Gilhus. Det er 2,5 kilometer med strandlinje som skal utvikles. Relatert til en annen by, så tilsvarer ikke dette bare én bydel, men kanskje tre bydeler. Kilde/Illustrasjoner: Eidos.

Ny teknologi inn i kjøreopplæringen: – Må hele tiden være i forkant
/ Nyhet

Ny teknologi inn i kjøreopplæringen: – Må hele tiden være i forkant

På Lierstranda ligger hovedkontoret til Learn kjøreskole. Her møter vi daglig leder Geir Cato Grøn Kristiansen (bilde). De var tidligere kjent under navnet Lær og Kjør. Nå har de etter hvert etablert seg som landets nest største kjøreskole under navnet Learn. – Grunnen til at vi lykkes, er at vi hele tiden ligger i forkant av utviklingen for kjøreopplæring, sier Kristiansen.

Formuesforvaltning endrer navn til Formue
/ Nyhet

Formuesforvaltning endrer navn til Formue

Formuesforvaltning ble etablert i år 2000. Formuesforvaltning har utviklet seg til et selskap med betydelig virksomhet både i Sverige og Norge. Til sammen er de 350 medarbeidere som bistår kunder med rådgivning og forvaltning. Bedriften har også blitt en betydningsfull næringsaktør i Drammensregionen. Nå samler de virksomhetene under et felles merkenavn – Formue. Vi har tatt en prat med daglig leder for Drammensavdelingen, Fredrik Ringdal Steiner (bilde).

Toppen av Drammen: – Nytt medlem i Næringsforeningen
/ Nyhet

Toppen av Drammen: – Nytt medlem i Næringsforeningen

I mars 2021, midt i koronapandemien, lanserte Joakim Throndsen Drammens nye festival «Toppen av Drammen». Festivalen ble en stor suksess, og solgte ut i rekordfart. I juni arrangerer Throndsen årets utgave. Vi ønsker “Toppen av Drammen” velkommen som nytt medlem i Næringsforeningen.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Kongsberg Næringsforum

Kongsberg Næringsforum er navet i Kongsbergs næringsliv. Vi er en tydelig og aktiv meningsbærer for våre medlemmers interesser Vi skaper attraktive møteplasser både innenfor og på tvers av bransjer, basert på delingskultur og med fokus på utvikling Vi er en aktiv igangsetter av verdiskapende prosjekter og aktiviteter som fremmer Kongsbergs attraktivitet

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige. RNF jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten som angår næringslivet og tar en aktiv posisjon i utviklingen. RNF er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser, hos oss møter du potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Modum Næringsråd

Næringsrådet er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Modum Næringsråd ble stiftet 27. januar 2010. Medlemmer kan være registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Asker Næringsforening

Asker Næringsforening skal være en ledende næringsforening på nyskaping og næringsvekst i sin region. Næringsforeningen er en pådriver for at næringslivets rammebetingelser er best mulig, og fremmer næringslivets interesser ved å være talerør og samarbeidspartner for næringslivet i kommunen. Vi skal være den naturlige og foretrukne samarbeidspartner for offentlige og kommunale myndigheter i saker som angår næringslivet.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Bærum Næringsråd

Bærum næringsråd er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet. Hovedmålene er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for faglig og sosialt nettverk.

/ Næringsalliansen Oslofjord Vest
Næringsforeningen i Drammensregionen

Næringsforeningen i Drammensregionen ble stiftet 1. mars 1847. Foreningen har over 950 medlemsbedrifter og er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Vårt nedslagsfelt er Drammen, Lier og Øvre Eiker. Næringsforeningens hovedrolle er å ivareta næringslivets interesser og tilby arenaer for utvikling og vekst. For å fylle denne rollen best mulig, og for å legge til rette for en sunn og god samfunns- og næringsutvikling, har foreningen lagt begrepet bærekraft til grunn for strategien 2020 – 2025.